Oppstart grunnseminar i Oslo 2024

Videreutdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

Oppstart 26. januar 2024

To-årig grunnseminar

Utdanningen gir innføring i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi. Den fokuserer spesielt på ikke-verbal kommunikasjon med utgangspunkt i den norske tradisjonen etter Wilhelm Reich. Utdanningen gir også en innføring i generell og samtidig psykoanalytisk teori og metode med relevans for karakteranalysen.

Psykologer og leger kan søke, og det er et krav at kandidaten har minimum to års klinisk praksis.

Fortsett å lese «Oppstart grunnseminar i Oslo 2024»

Veilederseminaret 2023

Instituttet inviterer medlemmer som er tatt opp i veileder- og lærerprogrammet til veileder seminar. Seminaret er en del av programmet for lærer- og veilederutdanningen. Godkjente lærere og veiledere er også velkommen til å delta.

Første samling: mandag 5 og tirsdag 6 juni, kl. 09.00 – 16.00
Andre samling: torsdag 31. august og fredag 1 sept., kl. 09.00 – 16.00

Sted: Instituttets lokaler i Gjerdrums vei 19

Seminarledere: Anne Kulseng Berg og Kari Galaaen

Deltakeravgift: 8000 kr. pr samling (16 000 kr totalt)

Påmeldingsfrist: 01. mai 2023

Bruk skjema under eller send en epost til kontor@karakteranalyse.no for påmelding.

  Påmeldingsskjema veilederseminaret

  Nye tider, nye muligheter, – nye regler??

  Er tiden inne for å tenke nytt om krav versus muligheter i karakteranalytisk utdanning?

  Kan veiledning og/eller læreanalyse gis i bolker?

  Kan vi benytte skjerm til disse funksjonene?

  Utdanningsutvalget arrangerte…… en digital «Erfaringsutveksling» for alle ferdige karakteranalytikere om bl.a. disse spørsmålene. Det fremkom stor interesse for så mange ting at vi vil arrangere enda en «Erfaringsutveksling» om dette, især med tanke på bruk av digitale medier.

  Vi ser for oss at disse drøftingene kan resultere i at det må fremmes forslag om endringer av retningslinjene for vår utdanning.

  Dato for ny digital «Erfaringsutveksling» vil snart komme.

  Engasjer deg i vårt institutts fremtid! Merk deg datoer, og meld deg på til en viktig diskusjon!

  Medlærer Læreanalyseseminar 2022

  Oslo, 15. Mars 2022

  Til alle godkjente lærere/veiledere i NKI!

  Utdanningsutvalget er opptatt av at kompetanse og erfaring innen undervisning, veiledning og læreanalyse skal videreføres. Vi har derfor ønsket å ha to ledere ved seminarene i veiledning og i læreanalyse.

  Ved årets Læreanalyseseminar, som blir gjennomført den 10. juni i år, skal Turid Nylund være hovedlærer. Vi ønsker nå å få tilbakemelding fra de av dere som kan tenke seg å bistå Turid med å være «medlærer» i dette seminaret.

  Vær vennlig å melde om dette så snart som mulig til Utdanningsutvalget ved å sende en epost til kontor @ karakteralanyse.no.

  Ta gjerne kontakt hvis du behov for mer informasjon.

  På forhånd takk!

  Med vennlig hilsen
  Utdanningsutvalget
  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Kompetanseheving innen Seksuell helse for kollegiet ved NKI

  Velkommen til det første kurset om seksualitet og seksuell helse for lærere, veiledere og læreanalytikere på spesialistutdanningsnivå. Dette er tenkt som et bidrag til et kunnskapsløft for å bedre kollegiets kompetanse på seksuell helse, og dermed bedre kandidaters kompetanse til å yte adekvat og god seksuell helsehjelp til pasienter, jmf. ønske uttrykt i Helsedirektoratets Strategiplan for Seksuelle Helse “Snakke om det” (2017-2022).

  Til alle lærere ved Norsk Karakteranalytisk Institutt:

  I N N B Y D E L S E

  I den senere tid – bl.a ved Lærersamlingen høsten 2020 – har det blitt ytret ønske om

  kompetansehevning for lærere innen feltet sexologi.

  Utdanningsutvalget tilbyr nå dette.

  En serie online forelesninger inklusive refleksjonsøvelser, ved psyk.spes. og sexolog

  Sidsel Schaller, vil foregå på kveldstid gjennom september/oktober måned.

  Det vil bli praktisk oppfølging og øvelser under Lærersamlingen ved Refsnes Gods 29.-30. oktober

  Studer programmet og meld dere på!

  Dette kurset er åpent for kvalifiserte lærere ved instituttet. Send din påmelding til kontor@karakteranalyse.no snarest.

  Lærersamling 2018

  Norsk Karakteranalytisk Institutt ønsker velkommen til lærersamling på Klækken den 9. og 10. november 2018.

  Lærersamlingen arrangeres hvert år og er åpent for medlemmer av instituttet.

  Lærersamling 2018

  Invitasjon til lærersamlingen er sendt ut på epost. Send din påmedling til kontor@karakteranalyse.no.

  Program lærersamling 2018

   

   

  HVORFOR KROPPEN I PSYKOTERAPI?

  Karakteranalyse fra Wilhelm Reich til moderne relasjonsterapi.

  Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI) inviterer til et 3- times innføringskurs i moderne karakteranalyse.

  Hva er karakteranalyse og hva er karakter? Hvorfor inkludere kroppen i psykoterapi og hvordan kan en åpen, utforskende og anerkjennende tilnærming til karakterforsvaret bidra til endring? Fortsett å lese «HVORFOR KROPPEN I PSYKOTERAPI?»

  Neste grunnseminar september 2018

  Videreutdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

  Oppstart høst 2018 og vår 2019

  To-årig grunnseminar

  Utdanningen gir innføring i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi. Den fokuserer spesielt på ikke-verbal kommunikasjon med utgangspunkt i den norske tradisjonen etter Wilhelm Reich. Utdanningen gir også en innføring i generell og samtidig psykoanalytisk teori og metode med relevans for karakteranalysen.

  Psykologer og leger kan søke, og det er et krav at kandidaten har minimum to års klinisk praksis. Fortsett å lese «Neste grunnseminar september 2018»