The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy

The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy

Bill Cornell

Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til 2 dagers seminar med William Cornell
8 og 9 mars 2024 I Oslo

En unik mulighet til å møte en av mesterne innen kroppsforankret Psykoanalytisk Psykoterapi. Gjennom disse to dagene vil han ta oss med på en utforskning av hvordan oppmerksomhet på pasientenes opplevelser I tenårene kan bidra til å fordype vår terapeutiske forståelse av deres nåværende emosjonelle og seksuelle strev i livet.

“Adolescence held an important place in Wilhelm Reich’s thinking about healthy emotional and sexual development.

A careful look at adolescence is rarely present in our literature or therapeutic attention today, even as we witness increases in adolescent depression, anxiety, social isolation, suicidal ideations, eating disorders, and early adulthood psychotic breakdowns. 

Although never easy, contemporary adolescence may be even more challenging than adolescence was during Reich’s time—rife with social media, isolation, questions of gender.  In this workshop, we’ll examine some of the current pressures on teenagers.  But more importantly, we’ll examine the ways in which our more careful attention to the adolescent experiences of our adult patients can help to deepen our therapeutic understanding of their current life emotional and sexual struggles.”   

Willam F Cornell portrett bilde

William F. Cornell, M.A., TSTA, forfatter av Somatic Experience in Psychoanalysis and Psychotherapy og en mengde bøker, artikler og kapitler. Han har en unik kroppsforankret tilnærming til psykoterapi som også preger hans undervisning og veiledning. Han har en bakgrunn i en neoreichiansk kroppsterapeutisk tilnærming som han senere har integrert i en relasjonell psykoanalytisk forståelse av psykoterapi, der hans lesing av Winnicott har vært sentral. I tillegg er han utdannet i transaksjonsanalyse, har gått i veiledning hos en rekke anerkjente terapeuter med ulike tilnærminger til psykoterapi.

Påmelding

Seminaravgift: 7 000 kroner

  Påmeldingsskjema


  NKI medlemNKI kandidatIkke tilknyttet NKI

  Seminar med Cornell den 8. 0g 9. mars 2024

  Sommerfest 2023

  På årets sommerfest 10. juni 2023 fikk Turid Nylund hedersprisen.

  Tine Asmundsen og Bente Gahnstrøm samtalte om arbeid med kreativitet i psykoterapi. Dette ble illustrert med musikk og poesi.

  Folk hygget seg i en sommerlig og avslappet stemning.

  Arrangementet var vakkert ivaretatt av medlemsutvalget både med hensyn til drikke, forfriskninger og alt annet.

  Tekst skrevet av Bente Gahnstrøm.

  Fascist Experience and the Embodiment of Us and Them

  Doris Brothers og Jon Sletvold i Bergen
  Torsdag 25. mai 2023 KL. 18:00
  Arrangement av Bergen Offentlige Bibliotek

  Portrett bilde av Doris Brothers and Jon Sletvold

  This presentation is largely based on a recent article published in Ricerca Psicoanalitica, entitled, “The Embodiment of ‘Us and Them’: Fascist Experience in a Traumatized World.” Deeply concerned about the rise of ultra-nationalism and the ascendance of authoritarian leaders in the western world, we came to feel that a great deal of what we called “fascist experience” had infiltrated our lives and those of our patients. We find support for our view that vulnerability to the us-them binary of fascist experience pervades our world in Wilhelm Reich’s masterful and prescient book, The Mass Psychology of Fascism (1933/1942). He suggests that “. . . there is not a single individual who does not bear the elements of fascist feeling and thinking in his structure.“

  Se mer informasjon på https://bergenbibliotek.no/arrangement/fascist-experience-and-the-embodiment-of-us-and-them-1.

  Doris Brothers, Ph.D. is a co-founder and faculty member of the Training and Research in Intersubjective Self Psychology Foundation (TRISP). She was co-editor with Roger Frie of Psychoanalysis, Self and Context from 2015-2019 and chief editor of eForum, the online newsletter of the International Association of Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP). She serves on the advisory board and council of IAPSP. Her books include: Toward a Psychology of Uncertainty: Trauma-Centered Psychoanalysis (2008), Falling Backwards: An Exploration of Trust and Self-Experience (1995), and with Richard Ulman, The Shattered Self: A Psychoanalytic Study of Trauma (1988). She works in private practice in New York and Oslo.

  Jon Sletvold, Psy.D. , is a licensed specialist in clinical psychology and psychotherapy. He is founding board director and faculty member at the Norwegian Character Analytic Institute. He is co-editor with Marianne Børstad of two books: Den terapeutiske dansen [The therapeutic dance] and Karakteranalytiske dialoger [Character analytic dialogues] and the editor of Tage Philipson – Kjærlighet og identifisering [Tage Philipson – Love and Identification]. He is the author of The Embodied Analyst: From Freud and Reich to Relationality,2014, winner of the Gradiva Award 2015 for best psychoanalytic book. With Per Harbitz he co-authored Fra musklepanser til kropper i dialog– Da Reich kom til Norge og det som skjedde etterpå … [From Muscular Armor to Bodies in Dialogue – When Reich came to Norway and what happened afterwards …], 2019.

  NKI hos psykologistudentene i Bergen

  Bente Gahnstrøm hos psykologistudentene i Bergen

  Karakteranalytiker  Bente Gahnstrøm var 12.11.23 og snakket med psykologistudentene i Bergen om «Hvordan ta vare på seg selv i et langt arbeidsliv som psykolog». Veiledningsmetoden på NKI ble brukt for å illustrere dette. Marianne Skram og Gjertrud Kalgraff var med, delte ut brosjyrer og snakket med studentene

  Studentene var aktive og interessert.

  Dagsseminar med Marius Holth

  Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til dagsseminar med Marius Holth.

  Marius Holth

  I juni hadde vi besøk av Marius som guidet oss gjennom en times lek med stemmene våre. Det ga mersmak, så vi har invitert han til å holde et dagsseminar.

  Marius Holth har jobbet med sang og stemme i mange år, både i kursopplegget stemmekraft, og på Statens teater høyskole

  I dette dagsseminaret vil ha gi oss spennende perspektiver på hva stemmen betyr for oss mennesker og hva vi kan bruke den til når vi slipper den fri. Han har utviklet en metodikk som han kaller stemmereise, der stemmens selvguidende egenskap er sentralt. Deltagerne får jobbe med stemmen, leke med stemmen, utforske stemmen og kanskje også få noen erfaringer med den transformative kraften som stemmen vår være. Marius Holth mener at alles stemme bærer på noe autentisk, noe som er viktig for oss og noe som kan ha kraft til å hele fortiden og vise retning for fremtiden. Når vi søker etter den tantriske stemmen vår, søker vi etter den vi er.

  Du kan lese mer om Marius Holth på nettsiden hans: www.mariusholth.com

  Tid:  11. februar 2023 | kl. 10:00 – 16:00

  Sted: Oslo, Gjerdrums vei 19, 6 etasje.

  Pris: 1500 kr.

  Påmelding: send epost til kontor @ karakteranalyse . no eller bruk påmeldingskjemaet under.

  Påmelding

   Nye tider, nye muligheter, – nye regler??

   Er tiden inne for å tenke nytt om krav versus muligheter i karakteranalytisk utdanning?

   Kan veiledning og/eller læreanalyse gis i bolker?

   Kan vi benytte skjerm til disse funksjonene?

   Utdanningsutvalget arrangerte…… en digital «Erfaringsutveksling» for alle ferdige karakteranalytikere om bl.a. disse spørsmålene. Det fremkom stor interesse for så mange ting at vi vil arrangere enda en «Erfaringsutveksling» om dette, især med tanke på bruk av digitale medier.

   Vi ser for oss at disse drøftingene kan resultere i at det må fremmes forslag om endringer av retningslinjene for vår utdanning.

   Dato for ny digital «Erfaringsutveksling» vil snart komme.

   Engasjer deg i vårt institutts fremtid! Merk deg datoer, og meld deg på til en viktig diskusjon!

   «Karakteranalytisk blikk på politiundervisning» er publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening

   Marit Bang Jensen har skrevet et interessant fagessay om utdanning trykket i tidsskriftet:

   «Som lærer i faget Kommunikasjon og konflikthåndtering ved Politihøgskolen gjennom flere år erfarte jeg at karakteranalytisk perspektiv var nyttig i undervisningen. Jeg fikk også nye perspektiver på det å utdanne terapeuter».

   https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/05/karakteranalytisk-blikk-pa-politiundervisning

   Gratulerer!

   Fagkveld: When bodies speak and words act

   Denne fagkvelden er utsatt. Ny dato vil bli publisert her og i vår kalender på www.karakteranalyse.no/arrangementer så snart den er tilgjengelig.


   Medlemsutvalget i samarbeid med Utdanningsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Sandy Goldbeck-Wood i forbindelse med hennes doktorgradsavhandling.

   Les mer om doktorgradsavhandlingen «When Bodies Speak and Words Act – poetry, psychosomatic illness and the lost art of medicine» på munin.uit.no/handle/10037/17985

   Mer informasjon kommer snart.

   «Affekten interesse i liv og terapi» publisert i psykologtidsskriftet

   Geir Berg har skrevet en spennende artikkel om en affekt psykologer snakker lite om. Men som kanskje er en sentral affekt for karakteranalytikere? Med tanke på at vi ofte snakker om det levende og opplevelsen. Han starter slik:

   «Hvilken rolle spiller interesse i livet vårt? Og hvordan ser vi interesse i det terapeutiske rommet? Som affekt oppleves den i alle avskygninger, fra den lille nysgjerrigheten og iveren til det voksende engasjementet og opphisselsen, og videre til den altoppslukende lidenskapen og besettelsen. Hva skjer når gløden mangler og vi kjenner oss tomme, når vi mister interessens iboende puls av vitalitet og kreativitet?» 

   Les fagessayet på https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/01/affekten-interesse-i-liv-og-terapi

   Gratulerer!

   Fagkveld: Om å finne hverandre

   Sted: Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
   Dato: 11. november 2021
   Tid: 18:00 – 20:00

   Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Susanne Wroldsen

   Et spørsmål jeg lærte av Rita Østensen var: Hva slags barn har den voksne pasienten vært?

   Jeg legger til: Hva slags interaktive erfaringer var det denne personen måtte inngå i første del av livet?

   I denne artikkelen har jeg ønsket å fordype meg i affektiv kommunikasjon og forstyrret affektiv kommunikasjon. Dette er viktig kunnskap da konsekvensene ved forstyrret affektiv kommunikasjon er store for barnet. Kjærlighet kan gå tapt og ensomhet få utvikle seg fordi omsorgspersonen henger fast i tidligere, glemte relasjonelle erfaringer som kan fortsette å gjøre seg gjeldene i den nye forelder-barn relasjonen (Fraiberg, 1975). Kasusmaterialet er anonymisert i henhold til helsedirektoratets retningslinjer og er sammensatt av elementer fra flere ulike pasienthistorier.

   Jeg jobber med de minste barna fra 0-5 og gravide på BUP vest, Diakonhjemmet sykehus. De fleste barna som kommer til oss, er friske sped- og småbarn. De har likevel egne pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten dersom de har risiko omkring seg. I denne sammenheng vil hun snakke om foreldre som er rammet på en slik måte at det går ut over evnen til å være emosjonelt tilgjengelig for barnet sitt – foreldrefunksjonen.

   Vi jobber forebyggende i forhold til risiko ved å veilede foreldrene.

   Vi treffer foreldre med og uten diagnose. Å nå inn til foreldrene er nødvendig for å nå barnet.

   Derfor er alt jeg har lært om de voksne viktig i arbeidet med de minste barna.

   Vi treffer foreldre med psykoselidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, engstelig og nedstemte foreldre.

   Vi som jobber i dette feltet, ser noen ganger hvordan karakterdannelsen hos det lille barnet skjer rett foran øynene våre.

   Å ha kunnskap om affektiv kommunikasjon er viktig for å ha begreper å «se gjennom».

   Hjernen er plastisk, så det går an å rette opp i. Men vi er helt avhengige av å se, forstå signalene og feilsignalene (=tilpasningen) hos det lille barnet, forstå barnets bidrag, forelderens bidrag – samt se på hva som skjer, og ikke skjer imellom – relasjonen.

   Det er dette jeg gjerne vil få til en dialog omkring på fagkvelden.

   Påmelding www.karakteranalyse.no/event/om-a-finne-hverandre