Neste seminarer

Stablede steiner

Utdanningen gir kandidatene ferdigheter som terapeut. Dette gjøres gjennom en veksling mellom teoristudier, øvelser og kliniske drøftinger. Det legges vekt på å skape sammenheng mellom kandidatenes teoretiske forståelse og det som skjer i det mellommenneskelige møtet mellom pasient og terapeut. Det er et spesielt fokus på kroppslig, implisitt og ubevisst dialog og samspill. I utdanningen blir særlig kandidatens egne reaksjoner og følelser vektlagt som en inngang til forståelse av pasienten. Utdanningen gir ferdigheter i arbeide med symptomlidelser (angst, depresjon, rus, spiseforstyrrelser, traumer m.m.) karakterproblematikk og alvorlig psykisk lidelse.

Som regel har vi to grunnseminarer og et videregående seminar gående samtidig. Grunnseminarene starter opp normalt hvert år. Neste grunnseminar i Oslo har oppstart på vårsemesteret 2025.

Seminar samlingene gjennomføres på fredag klokken 17-20 og på lørdager klokken 10-15.

Neste oppstart er under planlegging. Informasjon vil bli publisert her så snart oppstart dato er satt. Det er fullt mulig å melde din interesse allerede nå ved å sende inn din søknad om opptak.

Grunnseminaret kan gjennomføres uavhengig av videregående seminar, men det er den 4-årige karakteranalytiske utdanningen (grunnseminar + videregående seminar) som gir grunnlag for spesialiteten i psykoterapi (Norsk Psykologforening). Utdanningen er tilgjengelig for godkjente psykologer og leger i Norge.

Videregående seminar som regel starter opp i januar annet hvert år. Neste videregående seminar har planlagt oppstart på vårsemesteret 2025.

Antall seminardeltagere er begrenset til 7-10 deltakere per seminar så det anbefales å søke tidlig. Ønsker du å melde deg på utdanningen, kan du søke her eller sende en e-post til: kontor@karakteranalyse.no med søknadsskjema, cv og attester.

Har du spørsmål kan du også ringe oss på 412 56 600. Les også:
Hvem passer utdanningen for?
Hva koster utdanningen?

Søknad via nettsiden på karakteranalyse.no/soknadsskjema-for-den-karakteranalytiske-utdanningen