Lærersamlingen 2019

Norsk Karakteranalytisk Institutt ønsker velkommen til lærersamling på Leangkollen den 8. og 9. november 2019.

Send påmelding til kontor@karakteranalyse.no med navn og faktura adresse innen 27. september. Ved allergier, andre tilpassinger som eventuelt ankomst annen dag, gi beskjed om dette.

Programmet for årets lærersamling kommer etter sommeren. Pris for årets seminar er 3 300 kroner inkludert overnatting.

Læreanalyseseminaret 2019

Læreanalyseseminaret holdes en gang annethvert år. Formålet er å skape et forum for utveksling der vi utvikler vår refleksjon omkring læreanalysen og løfter bevisstheten omkring læreanalysen som et sentralt ledd i utdanningen.

Seminaret avholdes ved instituttet den 11. oktober 2019 fra kl. 10:00 – 15:00 (lunsj 12-13). Ansvarlige for seminaret er Per Harbitz og Petter Lohne.

Seminaret vil vektlegge spesielle problemstillinger knyttet til det å ha ansvar for læreterapi.

Etter at vi har sett på rammer og formelle krav, ønsker vi å legge til rette for samtale om erfaringer vi har gjort med læreterapier og åpenhjertig drøfting av utfordringer.

Stikkord vedrørende problemstillinger kan være særskilte og typiske overføringer og motoverføringer ved læreterapier og mulige krav til spesiell metodikk.

Deltaker pris:  kr 2 000,-

Påmeldingsskjema

Læreanalyseseminaret 2019, 11. oktober 2019 (10:00 - 15:00)