Bøker og Publikasjoner

NKI banner - Bibliotek og publikasjoner

Bøker utgitt av Instituttet

Send bestilling til kontor@karakteranalyse.no

Stillheten mellom orda

Forside omslag for boken "Stillheten mellom orda"

Jon Sletvold (red.)

Stillheten mellom orda byr på tekster med stort faglig spenn. Med ulike innfallsvinkler bidrar forfatterne med fagartikler, korte essays og dikt. Summen av disse tekstene formidler mye av variasjonen og egenarten ved det faglige miljøet som har utviklet seg i og ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Mer informasjon og bestilling

Fra muskelpanser til kropper i dialog

Fra muskelpanser til kropper i dialog

Per Harbitz og Jon Sletvold

Denne historien tar utgangspunkt i Wilhelm Reichs innflytelse på psykoanalysen og psykoterapien i Norge, og beskriver hvordan en tradisjon har videreutviklet seg mye på grunn av vedvarende interesse for kroppens rolle i psykoterapi. Boka beskriver hvordan kroppsforståelsen har utviklet seg i tre hovedfaser. Den første fasen beskrives som den pansrede kroppen. Den andre fasen blir beskrevet som den talende kroppen. Den tredje fasen blir beskrevet som den samtalende kroppen eller kropper i samtale.

Mer informasjon og bestilling

Kroppen som kunnskapskilde

Bokomslag: Kroppen som kunnskapskilde

Nic Waals somatiske psykodiagnostiske metode (WSP-metoden) : videreutvikling og klinisk anvendelse av metoden
Einar Moe

Kroppen har vært kilde til inspirasjon og kommunikasjon av følelser i uminnelige tider i ulike kulturer. Interessen for å finne psykologisk mening i ulike kroppsuttrykk spenner over et vidt fagområde.

Mer informasjon og bestilling

Relasjon og kropp

Relasjon og kropp

relasjonsbegrepet i psykoanalyse, karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi
Jorunn Lien

Denne boken tar for seg relasjon som begrep, og hvordan det blir oppfattet, forstått og beskrevet i psykoanalyse (relasjonsorientert karakteranalyse og relasjonell psykoanalyse), karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi.

Mer informasjon og bestilling

La være – men ikke i fred

La være - men ikke i fred

Rolf Grønseths eksistensielle karakteranalytiske vegetoterapi
Øystein Hanve (red.), Leif Hidle (red.), Thor Ole Kjos (red.), Terje Larsen (red.), Merete Hyllseth Lien (red.) og Christopher Lien (red.)

Denne boken er en samling av tekster som søker å gi et bilde av Rolf Grønseth som menneske, terapeut og teoretiker. Tekstutvalget løfter frem Rolfs særegne bidrag til terapifeltet.

Mer informasjon og bestilling

Tage Phillipson – Kjærlighet og identifisering

Kjærlighet of identifisering

Jon Sletvold (red.)

Tage Philipsons arbeid er en avgjørende forutsetning for at vi har en levende norsk karakteranalytisk tradisjon. Som ung lege fattet Philipson interesse for psykoanalytikeren Wilhelm Reich. I 1933 dro han til Berlin for å møte Reich. Da han kom dit fikk han vite at Reich nettopp hadde flyttet/flyktet til Danmark. Tilbake i København ble han raskt Reichs elev og nære medarbeider.

Mer informasjon og bestilling

The Embodied Analyst

From Freud and Reich to Relationality
Jon Sletvold

The Embodied Analyst brings together the history of embodied analysis found in the work of Freud and Reich and contemporary relational analysis, particularly as influenced by infant research.

Mer informasjon og bestilling

Karakteranalytiske dialoger

Karakteranalytiske dialoger

kropp og relasjon i psykoterapi II
Marianne Børstad (red.), Jon Sletvold (red.)

Denne boken er den andre samlingen av skriftlige arbeider fra medlemmer og kandidater ved Karakteranalytisk Institutt.

Mer informasjon og bestilling

Den terapeutiske dansen

Den terapeutiske dansen

kropp og relasjon i psykoterapi
Jon Sletvold (red.), Marianne Børstad (red.)

Denne antologien presenterer bidrag fra et pågående paradigmeskifte innen psykoterapi og psykisk helse. Dette handler om en integrering av det biologisk/kroppslige og det relasjonelt/sosiale perspektiv.

Mer informasjon og bestilling