Bøker og Publikasjoner

NKI banner - Bibliotek og publikasjoner

Bøker utgitt av Instituttet

Send bestilling til kontor@karakteranalyse.no

Relasjon og kropp

Relasjon og kropp

relasjonsbegrepet i psykoanalyse, karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi
av Jorunn Lien

Denne boken tar for seg relasjon som begrep, og hvordan det blir oppfattet, forstått og beskrevet i psykoanalyse (relasjonsorientert karakteranalyse og relasjonell psykoanalyse), karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi.

Mer informasjon og bestilling

La være – men ikke i fred

La være - men ikke i fred

Rolf Grønseths eksistensielle karakteranalytiske vegetoterapi
av Rolf Grønseth

Denne boken er en samling av tekster som søker å gi et bilde av Rolf Grønseth som menneske, terapeut og teoretiker. Tekstutvalget løfter frem Rolfs særegne bidrag til terapifeltet.

Mer informasjon og bestilling

Kjærlighet og identifisering

Kjærlighet of identifisering

av Tage Philipson

Tage Philipsons arbeid er en avgjørende forutsetning for at vi har en levende norsk karakteranalytisk tradisjon. Som ung lege fattet Philipson interesse for psykoanalytikeren Wilhelm Reich. I 1933 dro han til Berlin for å møte Reich. Da han kom dit fikk han vite at Reich nettopp hadde flyttet/flyktet til Danmark. Tilbake i København ble han raskt Reichs elev og nære medarbeider.

Mer informasjon og bestilling

Karakteranalytiske dialoger

Karakteranalytiske dialoger

kropp og relasjon i psykoterapi II
av Marianne Børstad (Redaktør), Jon Sletvold (Redaktør)

Denne boken er den andre samlingen av skriftlige arbeider fra medlemmer og kandidater ved Karakteranalytisk Institutt.

Mer informasjon og bestilling

Den terapeutiske dansen

Den terapeutiske dansen

kropp og relasjon i psykoterapi
av Jon Sletvold (Redaktør), Marianne Børstad (Redaktør)

Denne antologien presenterer bidrag fra et pågående paradigmeskifte innen psykoterapi og psykisk helse. Dette handler om en integrering av det biologisk/kroppslige og det relasjonelt/sosiale perspektiv.

Mer informasjon og bestilling