Læreanalyseseminaret 2019

Læreanalyseseminaret holdes en gang annethvert år. Formålet er å skape et forum for utveksling der vi utvikler vår refleksjon omkring læreanalysen og løfter bevisstheten omkring læreanalysen som et sentralt ledd i utdanningen.

Seminaret avholdes ved instituttet den 11. oktober 2019 fra kl. 10:00 – 15:00 (lunsj 12-13). Ansvarlige for seminaret er Per Harbitz og Petter Lohne.

Seminaret vil vektlegge spesielle problemstillinger knyttet til det å ha ansvar for læreterapi.

Etter at vi har sett på rammer og formelle krav, ønsker vi å legge til rette for samtale om erfaringer vi har gjort med læreterapier og åpenhjertig drøfting av utfordringer.

Stikkord vedrørende problemstillinger kan være særskilte og typiske overføringer og motoverføringer ved læreterapier og mulige krav til spesiell metodikk.

Deltaker pris:  kr 2 000,-

Påmeldingsskjema

Læreanalyseseminaret 2019, 11. oktober 2019 (10:00 - 15:00)

Lærersamling 2018

Norsk Karakteranalytisk Institutt ønsker velkommen til lærersamling på Klækken den 9. og 10. november 2018.

Lærersamlingen arrangeres hvert år og er åpent for medlemmer av instituttet.

Lærersamling 2018

Invitasjon til lærersamlingen er sendt ut på epost. Send din påmedling til kontor@karakteranalyse.no.

Program lærersamling 2018

 

 

Veilederseminar 2018

Invitasjon til nytt veilederseminar

Veilderseminar 2018Instituttet inviterer medlemmer som er tatt opp i veileder- og lærerprogrammet til veileder seminar. Seminaret er en del av programmet for lærer- og veilederutdanningen. Godkjente lærere og veiledere er også velkommen til å delta. Fortsett å lese «Veilederseminar 2018»