Nyheter

Fagkveld: Hypnoterapi og kropp i møte med dissosiasjon

Fagkveld med Atle Austad 18.04.24: Hypnoterapi og kropp i møte med dissosiasjon.

Medlemsutvalget har gleden av å invitere alle medlemmer, kandidater, venner av instituttet og øvrige interessenter til en spennende fagkveld med Atle Austad torsdag den 18.04.24 kl 1800, i Gjerdrums vei 19, 5.etg (med mulighet for digital deltagelse).

Atle Austad er en psykologspesialist og karakteranalytiker, med lang og variert klinisk erfaring fra arbeid med sterkt traumatiserte pasienter og overgrepsutsatte. Han har i tillegg til dette lang klinisk karriere i arbeid med forskjellige målgrupper blant innsatte, inkludert overgripere.

I denne fagkvelden kommer han til å dele behandlingserfaringer og refleksjoner rundt klinisk hypnose som relasjonell tilnærming i møte med varierende grad av posttraumatisk dissosiativ fragmentering. Herunder kommer han også til å knytte kroppens og relasjonens betydning til arbeid med hypnoterapi.

Påmelding

  Min profesjon:

  Jeg registrer meg for:

  The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy

  The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy

  Bill Cornell

  Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til 2 dagers seminar med William Cornell
  8 og 9 mars 2024 I Oslo

  En unik mulighet til å møte en av mesterne innen kroppsforankret Psykoanalytisk Psykoterapi. Gjennom disse to dagene vil han ta oss med på en utforskning av hvordan oppmerksomhet på pasientenes opplevelser I tenårene kan bidra til å fordype vår terapeutiske forståelse av deres nåværende emosjonelle og seksuelle strev i livet.

  “Adolescence held an important place in Wilhelm Reich’s thinking about healthy emotional and sexual development.

  A careful look at adolescence is rarely present in our literature or therapeutic attention today, even as we witness increases in adolescent depression, anxiety, social isolation, suicidal ideations, eating disorders, and early adulthood psychotic breakdowns. 

  Although never easy, contemporary adolescence may be even more challenging than adolescence was during Reich’s time—rife with social media, isolation, questions of gender.  In this workshop, we’ll examine some of the current pressures on teenagers.  But more importantly, we’ll examine the ways in which our more careful attention to the adolescent experiences of our adult patients can help to deepen our therapeutic understanding of their current life emotional and sexual struggles.”   

  Willam F Cornell portrett bilde

  William F. Cornell, M.A., TSTA, forfatter av Somatic Experience in Psychoanalysis and Psychotherapy og en mengde bøker, artikler og kapitler. Han har en unik kroppsforankret tilnærming til psykoterapi som også preger hans undervisning og veiledning. Han har en bakgrunn i en neoreichiansk kroppsterapeutisk tilnærming som han senere har integrert i en relasjonell psykoanalytisk forståelse av psykoterapi, der hans lesing av Winnicott har vært sentral. I tillegg er han utdannet i transaksjonsanalyse, har gått i veiledning hos en rekke anerkjente terapeuter med ulike tilnærminger til psykoterapi.

  Påmelding

  Seminaravgift: 7 000 kroner

   Påmeldingsskjema


   NKI medlemNKI kandidatIkke tilknyttet NKI

   Seminar med Cornell den 8. 0g 9. mars 2024

   Oppstart etterutdanning seksuell helse for psykologer og psykiatere 2024

   Kurs i arbeid med seksualitet i psykoterapi

   Oppstart 26.08.2024 i Oslo

   Utdanningen gir en innføring i oppdatert kunnskap om seksualitet og seksuell helse og bevisstgjøring av egne holdninger som kan påvirke hvordan vi arbeider med seksuelle temaer. En målsetning er at deltagere skal føle seg tryggere og mer komfortable til å ta opp og følge opp seksuelle temaer med sine pasienter.

   Fortsett å lese «Oppstart etterutdanning seksuell helse for psykologer og psykiatere 2024»

   Oppstart grunnseminar i Oslo 2024

   Videreutdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

   Oppstart 26. januar 2024

   To-årig grunnseminar

   Utdanningen gir innføring i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi. Den fokuserer spesielt på ikke-verbal kommunikasjon med utgangspunkt i den norske tradisjonen etter Wilhelm Reich. Utdanningen gir også en innføring i generell og samtidig psykoanalytisk teori og metode med relevans for karakteranalysen.

   Psykologer og leger kan søke, og det er et krav at kandidaten har minimum to års klinisk praksis.

   Fortsett å lese «Oppstart grunnseminar i Oslo 2024»

   Sommerfest 2023

   På årets sommerfest 10. juni 2023 fikk Turid Nylund hedersprisen.

   Tine Asmundsen og Bente Gahnstrøm samtalte om arbeid med kreativitet i psykoterapi. Dette ble illustrert med musikk og poesi.

   Folk hygget seg i en sommerlig og avslappet stemning.

   Arrangementet var vakkert ivaretatt av medlemsutvalget både med hensyn til drikke, forfriskninger og alt annet.

   Tekst skrevet av Bente Gahnstrøm.

   Fascist Experience and the Embodiment of Us and Them

   Doris Brothers og Jon Sletvold i Bergen
   Torsdag 25. mai 2023 KL. 18:00
   Arrangement av Bergen Offentlige Bibliotek

   Portrett bilde av Doris Brothers and Jon Sletvold

   This presentation is largely based on a recent article published in Ricerca Psicoanalitica, entitled, “The Embodiment of ‘Us and Them’: Fascist Experience in a Traumatized World.” Deeply concerned about the rise of ultra-nationalism and the ascendance of authoritarian leaders in the western world, we came to feel that a great deal of what we called “fascist experience” had infiltrated our lives and those of our patients. We find support for our view that vulnerability to the us-them binary of fascist experience pervades our world in Wilhelm Reich’s masterful and prescient book, The Mass Psychology of Fascism (1933/1942). He suggests that “. . . there is not a single individual who does not bear the elements of fascist feeling and thinking in his structure.“

   Se mer informasjon på https://bergenbibliotek.no/arrangement/fascist-experience-and-the-embodiment-of-us-and-them-1.

   Doris Brothers, Ph.D. is a co-founder and faculty member of the Training and Research in Intersubjective Self Psychology Foundation (TRISP). She was co-editor with Roger Frie of Psychoanalysis, Self and Context from 2015-2019 and chief editor of eForum, the online newsletter of the International Association of Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP). She serves on the advisory board and council of IAPSP. Her books include: Toward a Psychology of Uncertainty: Trauma-Centered Psychoanalysis (2008), Falling Backwards: An Exploration of Trust and Self-Experience (1995), and with Richard Ulman, The Shattered Self: A Psychoanalytic Study of Trauma (1988). She works in private practice in New York and Oslo.

   Jon Sletvold, Psy.D. , is a licensed specialist in clinical psychology and psychotherapy. He is founding board director and faculty member at the Norwegian Character Analytic Institute. He is co-editor with Marianne Børstad of two books: Den terapeutiske dansen [The therapeutic dance] and Karakteranalytiske dialoger [Character analytic dialogues] and the editor of Tage Philipson – Kjærlighet og identifisering [Tage Philipson – Love and Identification]. He is the author of The Embodied Analyst: From Freud and Reich to Relationality,2014, winner of the Gradiva Award 2015 for best psychoanalytic book. With Per Harbitz he co-authored Fra musklepanser til kropper i dialog– Da Reich kom til Norge og det som skjedde etterpå … [From Muscular Armor to Bodies in Dialogue – When Reich came to Norway and what happened afterwards …], 2019.

   Veilederseminaret 2023

   Instituttet inviterer medlemmer som er tatt opp i veileder- og lærerprogrammet til veileder seminar. Seminaret er en del av programmet for lærer- og veilederutdanningen. Godkjente lærere og veiledere er også velkommen til å delta.

   Første samling: mandag 5 og tirsdag 6 juni, kl. 09.00 – 16.00
   Andre samling: torsdag 31. august og fredag 1 sept., kl. 09.00 – 16.00

   Sted: Instituttets lokaler i Gjerdrums vei 19

   Seminarledere: Anne Kulseng Berg og Kari Galaaen

   Deltakeravgift: 8000 kr. pr samling (16 000 kr totalt)

   Påmeldingsfrist: 01. mai 2023

   Bruk skjema under eller send en epost til kontor@karakteranalyse.no for påmelding.

    Påmeldingsskjema veilederseminaret

    NKI hos psykologistudentene i Bergen

    Bente Gahnstrøm hos psykologistudentene i Bergen

    Karakteranalytiker  Bente Gahnstrøm var 12.11.23 og snakket med psykologistudentene i Bergen om «Hvordan ta vare på seg selv i et langt arbeidsliv som psykolog». Veiledningsmetoden på NKI ble brukt for å illustrere dette. Marianne Skram og Gjertrud Kalgraff var med, delte ut brosjyrer og snakket med studentene

    Studentene var aktive og interessert.

    Dagsseminar med Marius Holth

    Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til dagsseminar med Marius Holth.

    Marius Holth

    I juni hadde vi besøk av Marius som guidet oss gjennom en times lek med stemmene våre. Det ga mersmak, så vi har invitert han til å holde et dagsseminar.

    Marius Holth har jobbet med sang og stemme i mange år, både i kursopplegget stemmekraft, og på Statens teater høyskole

    I dette dagsseminaret vil ha gi oss spennende perspektiver på hva stemmen betyr for oss mennesker og hva vi kan bruke den til når vi slipper den fri. Han har utviklet en metodikk som han kaller stemmereise, der stemmens selvguidende egenskap er sentralt. Deltagerne får jobbe med stemmen, leke med stemmen, utforske stemmen og kanskje også få noen erfaringer med den transformative kraften som stemmen vår være. Marius Holth mener at alles stemme bærer på noe autentisk, noe som er viktig for oss og noe som kan ha kraft til å hele fortiden og vise retning for fremtiden. Når vi søker etter den tantriske stemmen vår, søker vi etter den vi er.

    Du kan lese mer om Marius Holth på nettsiden hans: www.mariusholth.com

    Tid:  11. februar 2023 | kl. 10:00 – 16:00

    Sted: Oslo, Gjerdrums vei 19, 6 etasje.

    Pris: 1500 kr.

    Påmelding: send epost til kontor @ karakteranalyse . no eller bruk påmeldingskjemaet under.

    Påmelding

     Nye tider, nye muligheter, – nye regler??

     Er tiden inne for å tenke nytt om krav versus muligheter i karakteranalytisk utdanning?

     Kan veiledning og/eller læreanalyse gis i bolker?

     Kan vi benytte skjerm til disse funksjonene?

     Utdanningsutvalget arrangerte…… en digital «Erfaringsutveksling» for alle ferdige karakteranalytikere om bl.a. disse spørsmålene. Det fremkom stor interesse for så mange ting at vi vil arrangere enda en «Erfaringsutveksling» om dette, især med tanke på bruk av digitale medier.

     Vi ser for oss at disse drøftingene kan resultere i at det må fremmes forslag om endringer av retningslinjene for vår utdanning.

     Dato for ny digital «Erfaringsutveksling» vil snart komme.

     Engasjer deg i vårt institutts fremtid! Merk deg datoer, og meld deg på til en viktig diskusjon!