Nyheter

Fagmøte: Perspektiver på autonomi

Fagmøte: Perspektiver på autonomi

Retten til å bestemme over eget liv tas av mange for gitt og anses som en sentral menneskerett. Norges lover setter opp strenge skranker for når og hvordan denne retten til å bestemme over eget liv kan begrenses og også konsekvenser for de som begrenser andres rett til å bestemme over eget liv. Likevel er det gråsoner hvor lovverket gir et stort rom for skjønn og dermed for vurderinger basert på fag og etikk. Denne kvelden vil belyse tre av disse gråsonene.

Fortsett å lese «Fagmøte: Perspektiver på autonomi»

William Cornell seminar 2019

What’s sex got to do with it?

Sexuality was once at the very heart of Reichian and neo-Reichian models of psychotherapy and health. This seems often to no longer be the case. This workshop will afford us as a group an opportunity to consider the reasons and the consequences for the frequent marginalization of sexuality in contemporary psychoanalysis and psychotherapy.

Each of us may have experiences of our bodies—our identities and sexualities—that are so private and delicate that we can find it nearly impossible to speak of them to anyone. Some of us may have one or two trusted people with whom we can talk of these matters. This is often true for clients and professionals alike. Yet how can we learn to discuss these important dimensions of human life at professional and community levels where meaning is also made, where behaviors are deemed permissible or forbidden, and where identity is often shaped through countless, complex interactions?

This two-day, experiential workshop is intended for a community of professionals who want to develop a way to talk, collectively, about sexuality, sexual identities, and preferences—of which gender is often a central aspect. We will acknowledge the important role of the family and community in structuring the intensity of sexual passions, which may include biases against certain forms of love, sexual preferences, and gender orientations. We will begin to identify the issues related to gender and sexuality that we often find ourselves avoiding or that we may have no idea how to address. In this workshop we will explore the meanings of sexuality, aggression, transgression, and excess.


Dato: 22. og 23. mars 2019 (09:00 til 16:00 begge dager)
Sted: Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
Seminaravgift: 3 500 kroner (lett lunsj, frukt og kaffe/te er inkludert)

Program kommer snart

Seminaret er primært for NKIs medlemmer og kandidater med påmeldingsfrist 20. januar. Etter påmeldingsfristen åpner vi opp for at også andre interesserte kan melde seg på.

Det er begrenset plass så det anbefales å sende påmelding så tidlig som mulig for å sikre din plass (påmeldingen er bindende). Påmelding kan gjøres på ved å bruke skjemaet under eller ved å sende en epost til kontor@karakteranalyse.no.


Påmeldingsskjema


NKI medlemNKI kandidatIkke tilknyttet NKI


William Cornell seminar 2019

William F. Cornell, M.A., TSTA, maintains an independent practice of psychotherapy and consultation in Pittsburgh, Pennsylvania. Bill studied behavioral psychology at Reed College in Portland, Oregon and phenomenological psychology at Duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania. He followed his graduate studies with training in transactional analysis and Radix body-centered psychotherapy. Since those trainings, Bill has studied with several mentors and consultants within psychoanalytic perspectives. He introduced and edited The Healers Bent: Solitude and dialogue in the clinical encounter, the collected papers of James T. McLaughlin and Intimacy and Separateness in Psychoanalysis, a collected papers of Warren Poland. A co-editor of the Transactional Analysis Journal, Bill is the author of Explorations in Transactional Analysis: The Meech Lake Papers, Somatic Experience in Psychoanalysis and Psychotherapy: In the expressive language of the living, Une Vie Pour Etre Soi, and a co-author and editor of Into TA: A comprehensive textbook, as well as numerous articles and book chapters. He is the author of the forthcoming Countertransference and Subjectivity in Clinical Practice: Self-examination in psychoanalysis and psychotherapy to be published by Routledge and Further Explorations in Transactional Analysis: At the interface of TA, psychoanalysis, and body psychotherapy. He is a recipient of the Eric Berne Memorial Award and the European Association for Transactional Analysis Gold Medal, in recognition of his writing. Bill has been a central figure in the ongoing dialogue between communities of contemporary psychoanalysis and body psychotherapy.

Seminar i New York 3.11 med Jon Sletvold og Sue Shapiro

Steps Toward an Embodied Psychoanalysis and Psychotherapy: A Workshop«Steps toward an embodied pschychoanalysis and psychotherapy» er et seminar med Jon Sletvold og Sue Shapiro 3.11 på The New School for Social Research i New York. Seminaret tar utgangspunkt i de metodene som er utviklet på Karakteranalytisk Institutt de siste årene, og som benyttes i vår utdannelse i psykoterapi. Fortsett å lese «Seminar i New York 3.11 med Jon Sletvold og Sue Shapiro»

Lærersamling 2018

Norsk Karakteranalytisk Institutt ønsker velkommen til lærersamling på Klækken den 9. og 10. november 2018.

Lærersamlingen arrangeres hvert år og er åpent for medlemmer av instituttet.

Lærersamling 2018

Invitasjon til lærersamlingen er sendt ut på epost. Send din påmedling til kontor@karakteranalyse.no.

Program lærersamling 2018

 

 

Fagmøte: strukturell dissosiasjon og borderline fungering

Fagkveld: strukturell dissosiasjon og borderline fungering

Sted: Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrums vei 9, 0484 Oslo
Dato: 11. oktober 2018
Tid: 18:00-21:00

Psykolog Per Øyvind Fosse presenterer en modell for forståelse av strukturell dissosiasjon og borderline fungering. Han vil drøfte denne modellen med utgangspunkt i relevante pasientkasus og fokusere på hvordan tematikken spiller seg ut i den terapeutiske relasjonen.

Moderator: Jan Hageselle

Den tause kunnskapen

Kurs: Den tause kunnskapenTerapeutferdigheter innebærer blant annet å kunne forstå og forholde seg til det som foregår mellom mennesker uten ord. Dette kurset vil rette oppmerksomheten mot den tause, kroppslige dialogen som foregår i det terapeutiske samspillet. Fortsett å lese «Den tause kunnskapen»

Fagmøte – WSP prosjektet

NKI fagkveld 13 september 2018: WSP prosjektet

«Å TA PÅ PASIENTENS KROPP» – FORTSATT ET TABU I KARAKTERANALYTISK ORIENTERT PSYKOTERAPI?

Sted: Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrums vei 9, 0484 Oslo
Dato: 13. september 2018
Tid: 18:00-21:00

Per Harbitz og Petter Lohne innleder om prosjektet Fortsett å lese «Fagmøte – WSP prosjektet»

Grunnseminar i Bergen starter februar 2019

Norsk Karakteranalytisk Institutt tilbyr videreutdanning for psykologer og leger med interesse for å inkludere kroppen og den nonverbale dialogen i det psykoterapeutiske arbeidet. Utdanningen er historisk forankret i den norske psykoanalytiske tradisjonen etter Wilhelm Reich og tilbyr en grundig teoretisk og praktisk opplæring i moderne karakteranalytisk og kroppsorientert psykoterapi. Gjennom utdanningen blir kandidater også inkludert i et vitalt fagmiljø. Dagens karakteranalyse er særlig orientert mot å utvikle terapeutens evne til å utvikle og opprettholde en terapeutisk relasjon med rom for å integrere ikke-verbalisert emosjonell erfaring i bevisst opplevelse. Fortsett å lese «Grunnseminar i Bergen starter februar 2019»

HVORFOR KROPPEN I PSYKOTERAPI?

Karakteranalyse fra Wilhelm Reich til moderne relasjonsterapi.

Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI) inviterer til et 3- times innføringskurs i moderne karakteranalyse.

Hva er karakteranalyse og hva er karakter? Hvorfor inkludere kroppen i psykoterapi og hvordan kan en åpen, utforskende og anerkjennende tilnærming til karakterforsvaret bidra til endring? Fortsett å lese «HVORFOR KROPPEN I PSYKOTERAPI?»

Karakteren: Selvets relasjonelt tilgjengelige og erfaringsnære utside

Kenneth Fosse Jørgensen har publisert en artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening nummer 6, 2018. Gratulerer!

For de av dere som ikke allerede har lest den så er artikkelen tilgjengelig online fra tidskriftet på denne linken.

Vi benytter også anledningen til å nevne at Medlemsutvalget har invitert Kenneth til en fagkveld for å snakke om sin artikkel her på instituttet den 15. november.