Hva koster utdanningen?

Utdanningen faktrueres 2 ganger pr år, høst og vår.

Beløpet er pr vårsemester 2018 for utdanningen i Oslo satt til 9 000,- pr halvår (men øker noe pr. semester). Faktureres kr 9 700,- inkludert undervisningsmateriell som består av 3 bøker.

Seminarene består av:

a) to-årig grunnseminar, 200 undervisningstimer

b) to-årig videregående seminar, 180 undervisningstimer

Læreanalysen skal foregå parallelt med seminarer og veiledning.

Læreanalysen skal være av langvarig og gjennomgripende art, skal være på minst 200 timer og ha en frekvens på minst to ganger pr. uke. Det forutsettes en sammenhengende læreanalyse.

Det kreves i alt 180 timer veiledning.

60 timer skal være tilknyttet grunnseminaret og skal gis av godkjent veileder for grunnseminar. Disse 60 timene kan være individuell veiledning eller veiledning i grupper på maksimalt 4 deltakere.

De resterende 120 timene skal gis av godkjent veileder for den karakteranalytiske utdanningen, og skal være individuell veiledning.