Personvernerklæring

Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI)

Organisasjons nummer 980739163

Under beskrives vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, givere, abonnenter og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig

Overordnet ansvarlig for vår behandling av personopplysninger i organisasjonen er daglig leder. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres på epost til kontor@karakteranalyse.no eller med post til Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo, Norge.

Personopplysninger som lagres

Fra våre kunder innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Disse opplysningene er nødvendig for å kunne sende ut bøker eller andre produkter som kjøpes fra oss. Opplysningen brukes også for regnskapsmessige formål.

Fra søkere til utdanningen innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, HPR-nummer, søknadskjema og annen innsendt søknadsdokumentasjon. Opplysningene brukes til å evaluere søknader og kommunisere med de som har søkt utdanningen ved NKI.

Fra kandidater under utdanning og medlemmer ved NKI innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, søknadskjemaer til utdanningen, HPR-nummer, søknadsdokumentasjon, deltakelse protokoller, søknader om godkjenninger. Opplysningene brukes for å kunne dokumentere utdanningen og opprettholde kommunikasjon gjennom utdanningen og medlemskap.

Formål med behandlingen

Du kan vanligvis få tilgang til nettstedet uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre personlig informasjon om deg selv. Som beskrevet over så trenger vi derimot visse personopplysninger for å kunne betjene deg, og/eller levere informasjon og andre tjenester til deg. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

For de som deltar i utdanningen og/eller fortsetter som medlemmer av NKI for å vedlikeholde spesialiteten trenger vi kontaktinformasjonen for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til utdanningen og medlemskapet. Ved deltakelse i utdanningen og/eller medlemskap samtykker kandidater og medlemmer til at NKI bruker personopplysninger til; eksempelvis utsendelse av nyhetsbrev, medlemskapsgiroer, informasjon om aktiviteter relevant til utdanningen/spesialiteten mm. Som kandidat og/eller medlem vil du kunne motta nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm dersom du ønsker det. Du kan reservere deg mot ulike typer henvendelser fra oss når som helst ved å ta kontakt med oss.

Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger dersom du ikke selv ber om at opplysningene skal lagres lengre eller at vi er påkrevd å lagre opplysningen lenger.

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens kapittel II, artikkel 6 (a), (b) og (c).

Innhenting av personopplysninger

Vi innhenter informasjon du deler med oss på epost, telefon, post, og på våre nettsider.

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post, som for eksempel personnummer. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Søknad til utdanningen og påmelding til arrangement eller kurs regnes normalt ikke som sensitivt innhold, og kan sendes per epost.

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Personopplysninger vedrørende søknad til utdanningen lagres i 12 måneder etter at søknadsfristen er utgått bortsett fra hvis du selv har bedt om at opplysningene skal lagres for en lengre eller kortere periode.

Personopplysninger vedrørende utdanningen lagres i fem år etter avsluttet utdanning så fremt du ikke har meldt deg in i NKI eller har selv bedt om at opplysningene skal lagres for en lengre eller kortere periode. NKI vil ikke kunne bekrefte utdanningen etter at informasjonen har blitt slettet.

Personopplysninger vedrørende medlemmer av NKI blir bevart så lenge de er registrert som medlem. Ved avslutning av medlemskap lagres opplysningene i 18 måneder etter avsluttet medlemskap så fremt du ikke selv har bedt om at opplysningene skal lagres for en lengre eller kortere periode. For å kunne bekrefte utdanningen etter at medlemskap er avsluttet beholder vi diplomer, godkjenninger, og andre relevant bekreftelser med mindre du ber om at dette blir slettet. NKI vil ikke kunne bekrefte utdanningen etter at informasjonen har blitt slettet.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting.

Personvernrådgiver

Vår personvernrådgiver, personvern @ karakteranalyse.no, vil påse at personvernforordningens regler om behandling av personopplysninger overholdes.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved signering av konfidensialitetsavtaler.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:
kontor @ karakteranalyse.no

Norsk Karakteranalytisk Institutt
Gjerdrums vei 19
0484 Oslo