Om NKI

Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI)

Norsk Karakteranalytisk Institutt ble opprettet i 1999. Formålet for instituttet er å drive utdanning og faglig utviklingsarbeid innen karakteranalytisk psykoterapi. Helt fra Instituttets etablering har det vært lagt ned mye arbeid i videreutviklingen av karakteranalysen i en relasjonell retning. Vi legger vekt på å formidle en konkret og praktisk forståelse av hvordan karakteranalysen innebærer en utvidelse av terapeutens oppmerksomhet til å omfatte både innhold og form; en terapeutisk holdning som innlemmer både ”hva” og ”hvordan”, både ”å lytte” og ”å se” – både ord og kropp. Kjernevirksomheten vår er psykoterapiutdanningen. Den er åpen for psykologer og leger, og er godkjent som fordypning i Norsk psykologforenings spesialitet i klinisk psykologi med psykoterapi.

Den Karakteranalytiske utdanningen består av 2-årig grunnseminar og et 2-årig videregående seminar i tillegg til 200 timers læreanalyse og 180 timer veiledning. En kan velge å kun ta grunnseminaret. Grunnseminaret er godkjent som fordypningskurs i NPF sin spesialitet i klinisk psykologi.

Instituttet har også arrangert en rekke seminarer i Videointervensjonsterapi i samarbeid med psykolog George Downing.

Etter godkjent utdanning kan kandidatene søke opptak i lærer- og veilederprogrammet. For å bli godkjent veileder og læreterapeut ved instituttet, må en ha godkjent karakteranalytisk utdanning og godkjent veilederutdanning.

Veilederutdanningen ble formalisert i 2006. Gjennom dette ble det utviklet en egen veiledningsmodell som bygger på erfaringer fra veiledning og seminarundervisning.

Instituttet er organisert med en daglig administrasjon, et styre og en årlig generalforsamling. I tillegg et fagetisk utvalg.

Nettsidens logo er bilde av skulpturen «den terapeutiske dansen» laget av Ellen Birgitte Hafthorn og gitt i gave til instituttet i forbindelse med 10 års jubileumet.

SVERM av Ellen Birgitte Hafthorn
SVERM av Ellen Birgitte Hafthorn

Bildet er fra utstillingen Ellen hadde i Kongsvinger Bibliotek i desember 2009. Utstillingen ble til som en videreutvikling av Ellen sin hyllest til døgnfluene. Den eneste grunnen til at døgnfluene forlater vannet og flyr opp i lufta, er at de må opp å fly for å bli kjønnsmodne. Deretter flyr de tilbake til vannet, formerer seg, og dør. Det har dette lille vevre vesenet gjort i 280 mill. år. Overlevd alt som har skjedd ellers på jorda for å leve fra et par timer til et par døgn for å bringe arten videre. Litt av et livsperspektiv! Utrolig. Menneskesvermen har fått farger som skal representere rasene på jorda, med en gravid for hver farge for å sikre svermens videre eksistens. Figurene er festet i hverandres hender og føtter. Slik holder svermen seg svevende, ved hjelp av en tynn wire.