Norsk Karakteranalytisk Institutt tilbyr vidreutdanning i psykoterpi for leger og psykologer og er godkjent som spesialitet i psykoterapi av Psykologforeningen.

Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo

Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI) tilbyr spesialistutdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi. Utdanningen er delt opp i et toårig grunnseminar og et toårig videregående seminar. Grunnseminaret kan gjennomføres uavhengig av videregående seminar, men det er den 4-årige karakteranalytiske utdanningen som gir grunnlag for spesialiteten i psykoterapi (Norsk Psykologforening). Utdanningen er tilgjengelig for godkjente psykologer og leger i Norge.

NKI har utdannet psykoterapeuter siden 1999 og henter inspirasjon fra teori og forskning fra psykoanalyse, utviklingspsykologi, kroppsorientert psykoterapi, fenomenologi, nevropsykologi, traume- og dissosiasjonsteori mm. De nonverbale, uformulerte og emosjonelle aspektene ved den terapeutiske dialogen vies stor oppmerksomhet på et vis som sammenfaller med utviklingstendenser innenfor psykoterapifeltet generelt og innenfor den relasjonelle psykoanalysen spesielt.

Undervisningen ved NKI skjer dels praktisk gjennom pasientarbeid og øvelser, dels teoretisk ved lesing av fagartikler, og dels via presentasjon og drøfting av litteratur.

Det legges vekt på at utdanningens ulike tema utforskes gjennom parallell bruk av praktiske øvelser, konkrete illustrasjoner, drøfting av pasientkasuistikker og teori.

Utdanningen bidrar til å utvikle kandidatens relasjonskompetanse og fremmer tryggere terapeuter som er i stand til å håndtere krevende behandlingsprosesser.

Du kan søke opptak og lese mer om våre kommende seminarer her eller ta kontakt med oss for mer informasjon.

Les også:
Hvem passer utdanningen for?
Hva koster utdanningen?

Boken "Den terapeutiske dansen)
Boken "Karakteranalytiske dialoger"
Boken "Relasjon og kropp"
Boken "Kroppen som kunnskapskilde"
Fra muskelpanser til kropper i dialog
La være - men ikke i fred
Kjærlighet og identifisering
Den terapeutiske dansen
Karakteranalytiske dialoger
Relasjon og kropp
Kroppen som kunnskapskilde
Fra muskelpanser til kropper i dialog
La være - men ikke i fred
Kjærlighet og identifisering
The Embodied Analyst
previous arrow
next arrow