Stillheten mellom orda

Jon Sletvold (red)
ISBN 978-82-303-4272-5
Utgivelsesår: 2022
Heftet 250 sider
Kr. 299,- (+porto/frakt)

Stillheten mellom orda byr på tekster med stort faglig spenn. Med ulike innfallsvinkler bidrar forfatterne med fagartikler, korte essays og dikt. Summen av disse tekstene formidler mye av variasjonen og egenarten ved det faglige miljøet som har utviklet seg i og ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Flere av bidragene setter søkelys på den personlige opplevelsen av psykoterapi. sett både fra pasientens og terapeutens ståsted.


Bestillingsskjema

    Jeg ønsker å: