Grunnseminar

To-årig grunnseminar i psykoterapi

Toårig grunnseminar i psykoterapi – Innføring i en relasjonell kroppsorientert psykoterapi.

Det terapeutiske samspillet består av en verbal og en kroppslig/emosjonell dialog. Målet med seminaret er at den enkelte deltager skal kunne integrere det ikkeverbale samspillet og den verbale informasjonen i arbeid med ulike kliniske tilstander.

Undervisningen skjer gjennom praktiske øvelser, kroppslig og verbal fremstilling av utdrag fra terapi og ved teoridrøfting. Dette innebærer stor grad av egenaktivitet, både i arbeidet med teori og i de praktiske øvelsene.

Seminaret inneholder følgende moduler:
Modul 1: Innføring i karakteranalytisk psykoterapi, 80 timer
Modul 2: Karakteranalytisk gruppeprosess og terapi, 20 timer
Modul 3: Relasjons- og kroppsorientert utviklingspsykologi, 30 timer
Modul 4: Diagnostikk og behandling av alvorlige psykiske lidelser, 40 timer
Modul 5: Psykosomatikk og helsepsykologi, 30 timer

Tid: Fredag ettermiddag og lørdag, 10 timer pr. samling 10 ganger i året.

Opptak forutsetter to års klinisk praksis som lege eller psykolog og en arbeidssituasjon der man arbeider med psykoterapi. Det forutsettes en arbeidssituasjon der man under veiledning kan arbeide med metodene det undervises i.

Grunnseminar inngår i Instituttets karakteranalytiske utdanning, men kan også tas som enkeltstående seminar. Den karakteranalytiske utdanningen er godkjent som fordypning i NPF`s spesialitet i klinisk voksen med psykoterapi.

Grunnseminaret er godkjent som ekvivalert NPF`s fordypningsprogram til spesialiteten i klinisk voksenpsykologi.

Utdanningsprogrammet ved Norsk Karakteranalytisk institutt støttes økonomisk av Helsedirektoratet. Kandidater kan søke om refusjon av utgifter til lærebehandling og veiledning. Deltagere med lang reise kan søke om reisetilskudd.

Om du er interessert i å søke, kan du sende søknadsskjema til:
Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo,

eller mail til kontor@karakteranalyse.no

Legg ved; CV, kopi av godkjenning og attester

Du kan også søke online her.

Seminaret strekker seg over to år og omfatter minst 200 undervisningstimer og 60 timer veiledning på egen klinisk og psykoterapeutisk praksis med veileder godkjent av instituttet.

Undervisningen skjer dels praktisk gjennom øvelser, dels teoretisk ved lesing, presentasjon og drøfting av litteratur. De legges vekt på at de ulike temaene utforskes samtidig både ved praktiske øvelser og teori.

På grunnseminaret ønsker vi å legge til rette for at kandidatene trinnvis kan utvikle sin kompetanse i klinisk psykologisk/psykiatrisk og psykoterapeutisk dialog.