Nye tider, nye muligheter, – nye regler??

Er tiden inne for å tenke nytt om krav versus muligheter i karakteranalytisk utdanning?

Kan veiledning og/eller læreanalyse gis i bolker?

Kan vi benytte skjerm til disse funksjonene?

Utdanningsutvalget arrangerte…… en digital «Erfaringsutveksling» for alle ferdige karakteranalytikere om bl.a. disse spørsmålene. Det fremkom stor interesse for så mange ting at vi vil arrangere enda en «Erfaringsutveksling» om dette, især med tanke på bruk av digitale medier.

Vi ser for oss at disse drøftingene kan resultere i at det må fremmes forslag om endringer av retningslinjene for vår utdanning.

Dato for ny digital «Erfaringsutveksling» vil snart komme.

Engasjer deg i vårt institutts fremtid! Merk deg datoer, og meld deg på til en viktig diskusjon!