Utdanningen

Utdanningen ved Norsk Karakteranalytisk Institutt

Opptak til utdanningen kan søkes av psykologer og leger godkjent i Norge. Det forutsettes en arbeidssituasjon der man under veiledning kan arbeide med metodene det undervises i, og at man har to års klinisk praksis som psykolog eller lege før seminarstart. Søknad sendes skriftlig, vedlagt vitnemål og attester, til Norsk karakteranalytisk institutt

Den karakteranalytiske utdanningen har som overordnet mål å utvikle kandidatenes relasjonelle kompetanse. Dette innebærer kompetanse i dialog med pasienter som har lidelser av ulik karakter og alvorlighetsgrad.

Når pasient og terapeut møtes, skjer det umiddelbart en kommunikasjon mellom to kropper. Den terapeutiske dialogen er et samspill mellom det som blir sagt med ord (innhold) og det som blir uttrykt med kroppen (form). Det er et mål å utvikle kompetanse i samspillet mellom kroppsspråket og det verbale språket.

Psykiske lidelser innebærer forstyrrelser i den emosjonelle kroppstilstanden, eller med andre ord, affektreguleringen. Da affektreguleringen er intimt knyttet til hvordan vi reagerer i mellommenneskelige møter, viser psykiske vansker seg i våre emosjonelle reaksjoner i møte med andre.

Psykoterapeutisk kompetanse handler derfor særlig om kompetanse i emosjonell dialog, et synspunkt psykoterapiforskningen synes å gi klar støtte til.

I undervisningen formidles dette både ved hjelp av teori og praktiske øvelser. Sentralt i vår undervisning er anvendelsen av imitasjon eller kroppslig framstilling av klienter. Seminarene innebærer stor grad av egenaktivitet, både i arbeidet med teori og i de praktiske øvelsene.

Grunnseminaret gir en innføring i Karakteranalysen og den relasjonelle psykoanalysen, samt relevant nevropsykologisk og utviklingspsykologisk forskning.

I det videregående seminaret er det psykoterapiprosessen og kandidatens utvikling som psykoterapeut som står i sentrum.

I utdanningen er veiledning og læreterapi vektlagt på lik linje med seminarene.

Dette for å ytterligere styrke kandidatenes relasjonelle kompetanse.

Vedrørende spørsmål angående utdanningen, ta kontakt med administrasjonen kontor@karakteranalyse.no

Søknadsskjema finner du her

Les mer:
Modell av Utdanningen
Den karakteranalytiske utdanningen
Grunnseminar
Veilederutdanningen
Hva koster utdanningen?