HVORFOR KROPPEN I PSYKOTERAPI?

Karakteranalyse fra Wilhelm Reich til moderne relasjonsterapi.

Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI) inviterer til et 3- times innføringskurs i moderne karakteranalyse.

Hva er karakteranalyse og hva er karakter? Hvorfor inkludere kroppen i psykoterapi og hvordan kan en åpen, utforskende og anerkjennende tilnærming til karakterforsvaret bidra til endring?

Det blir gitt en kort teoretisk innføring og demonstrert praktiske øvelser som kan styrke terapeutens evne til å utvikle og opprettholde en terapeutisk relasjon. Og i tillegg gi rom for integreringen av ikke-verbalisert emosjonell erfaring i bevisst opplevelse.

For mer informasjon om dette henvises det til Instituttets nettsider.

Det starter opp et toårig grunnseminar i karakteranalytisk psykoterapi i Kristiansand høsten 2018 og i Bergen våren 2019. Det blir gitt noe orientering om dette på kurset.

1.møte:
Tid: 20. september kl 18-21
Sted: BUP Sandnes, Ruspoliklinikk Ung Sandnes og Sandnes DPS Poliklinikk). Julie Egesgate 6. 3. Etg.

2.møte:
Tid: 29.september kl. 11-14
Sted: Senter for personlig utvikling. Kong Oscarsgt. 1A, 3.etg. Bergen

Kursleder: Psykolog Bente Gahnstrøm
Bente Gahnstrøm er godkjent spesialist i klinisk psykologi fra 1983, godkjent lærer ved NKI fra 1999. Hun har siden 1983 drevet egen praksis, i Bærum og Oslo. Fra 2010 har hun drevet egen praksis i Egersund. Hun har gitt ut tre diktsamlinger på Solum Forlag og vært med i fire diktteaterforestillinger. Den siste forestillingen handlet om mor- datter forholdet og hadde premiere i Stavanger Kulturhus i november 2017.