Dypdykk i Nic Waals Psykosomatiske Diagnostikk (WSP)

22. februar @ 18:00 20:00

Denne fagkvelden er utsatt til 23.05!

Medlemsutvalget ønsker å invitere kjente og nye ansikter til en fagkveld ved Instituttet, der karakteranalytikere Marit Bang Jensen (psykologspesialist) og Hanne Skei Andersen (psykiater) vier tid til innvielse i Waals Somatiske Psykodiagnostiske undersøkelse. 

Vi vil se og høre mer om gangen i selve undersøkelsen, protokollene, tolkninger, testens opprinnelse og dets gradvise endring til å bli en relasjonell test. 

På slutten vil det være et drøftingsrom i panel-intervju format, der Marit og Hanne vil reflektere rundt spørsmål om WSP i dialog med Medlemsutvalget. Herunder vil det blant annet være spørsmål og betraktninger rundt WSP-undersøkelsens kliniske anvendelighet i dag, hva slags opplysninger testen forsyner, hvordan testen har endret seg, og tanker rundt WSP fremover.

Arrangementet avholdes i Gjerdrums vei 19, 5.etg, torsdag den 22.03.24 kl 1800-2000, med lett servering i forkant og underveis.

Det er åpnet opp for digital deltagelse for de som ikke har anledning til å bli med stedlig. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidra med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet.

Påmelding

  Min profesjon:

  Jeg registrer meg for:

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  Vis Arrangør nettside

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  Vis Sted nettside

  Ekstraordinær generalforsamling

  21. mars @ 18:00 20:00

  Styret ved Norsk Karakteranalytisk institutt kaller med dette inn til ekstraordinær generalforsamling den torsdag 21. mars 2023.

  De av instituttets medlemmer som møter, har tale-, forslags- og stemmerett. Se også instituttets vedtekter på www.karakteranalyse.no/om-nki/vedtekter for mer informasjon.

  Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling sendes ut senest en uke før ekstraordinær generalforsamling.

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  Vis Arrangør nettside

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  Vis Sted nettside

  The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy

  The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy

  Bill Cornell

  Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til 2 dagers seminar med William Cornell
  8 og 9 mars 2024 I Oslo

  En unik mulighet til å møte en av mesterne innen kroppsforankret Psykoanalytisk Psykoterapi. Gjennom disse to dagene vil han ta oss med på en utforskning av hvordan oppmerksomhet på pasientenes opplevelser I tenårene kan bidra til å fordype vår terapeutiske forståelse av deres nåværende emosjonelle og seksuelle strev i livet.

  “Adolescence held an important place in Wilhelm Reich’s thinking about healthy emotional and sexual development.

  A careful look at adolescence is rarely present in our literature or therapeutic attention today, even as we witness increases in adolescent depression, anxiety, social isolation, suicidal ideations, eating disorders, and early adulthood psychotic breakdowns. 

  Although never easy, contemporary adolescence may be even more challenging than adolescence was during Reich’s time—rife with social media, isolation, questions of gender.  In this workshop, we’ll examine some of the current pressures on teenagers.  But more importantly, we’ll examine the ways in which our more careful attention to the adolescent experiences of our adult patients can help to deepen our therapeutic understanding of their current life emotional and sexual struggles.”   

  Willam F Cornell portrett bilde

  William F. Cornell, M.A., TSTA, forfatter av Somatic Experience in Psychoanalysis and Psychotherapy og en mengde bøker, artikler og kapitler. Han har en unik kroppsforankret tilnærming til psykoterapi som også preger hans undervisning og veiledning. Han har en bakgrunn i en neoreichiansk kroppsterapeutisk tilnærming som han senere har integrert i en relasjonell psykoanalytisk forståelse av psykoterapi, der hans lesing av Winnicott har vært sentral. I tillegg er han utdannet i transaksjonsanalyse, har gått i veiledning hos en rekke anerkjente terapeuter med ulike tilnærminger til psykoterapi.

  Påmelding

  Seminaravgift: 7 000 kroner

   Påmeldingsskjema


   NKI medlemNKI kandidatIkke tilknyttet NKI

   Seminar med Cornell den 8. 0g 9. mars 2024

   Læreanalyseseminaret 2024

   7. juni @ 08:00 17:00

   Læreanalyseseminaret holdes en gang annethvert år. Formålet er å skape et forum for utveksling der vi utvikler vår refleksjon omkring læreanalysen og løfter bevisstheten omkring læreanalysen som et sentralt ledd i utdanningen.

   Det severes lett lunsj under seminaret.

   Program sendes ut til påmeldte på epost så snart det er klart.

   Du kan lese mer om program for veiledere og lærere på:
   https://www.karakteranalyse.no/utdanningen/veilederutdanning/retningslinjer/

   Dette seminaret er kun åpent for medlemmer av Norsk Karakteranalytisk Institutt. Seminaret er et element i programmet for lærere og veiledere og godkjennes som en del av vedlikeholdet for dere som er godkjente veiledere/læreanalytikere.

   4500kr Deltakeravgift

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    Vis Arrangør nettside

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    Gjerdrums vei 19
    Oslo, 0484 Norge
    + Google-kart
    41256600
    Vis Sted nettside

    Oppstart etterutdanning seksuell helse for psykologer og psykiatere 2024

    Kurs i arbeid med seksualitet i psykoterapi

    Oppstart 26.08.2024 i Oslo

    Utdanningen gir en innføring i oppdatert kunnskap om seksualitet og seksuell helse og bevisstgjøring av egne holdninger som kan påvirke hvordan vi arbeider med seksuelle temaer. En målsetning er at deltagere skal føle seg tryggere og mer komfortable til å ta opp og følge opp seksuelle temaer med sine pasienter.

    Fortsett å lese «Oppstart etterutdanning seksuell helse for psykologer og psykiatere 2024»

    Oppstart grunnseminar i Oslo 2024

    Videreutdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

    Oppstart 26. januar 2024

    To-årig grunnseminar

    Utdanningen gir innføring i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi. Den fokuserer spesielt på ikke-verbal kommunikasjon med utgangspunkt i den norske tradisjonen etter Wilhelm Reich. Utdanningen gir også en innføring i generell og samtidig psykoanalytisk teori og metode med relevans for karakteranalysen.

    Psykologer og leger kan søke, og det er et krav at kandidaten har minimum to års klinisk praksis.

    Fortsett å lese «Oppstart grunnseminar i Oslo 2024»

    Juleavslutning 2023

    9. desember 2023 @ 15:00 18:00

    Juleavslutning ved NKI med faglig innslag: Nic Waals somatiske psykodiagnostikk

    Medlemsutvalget har gleden av å invitere alle medlemmer og kandidater ved Norsk Karakteranalytisk Institutt til en juleavslutning ved NKI sine lokaler i Gjerdrums vei 19, lørdag den 09.12.23 kl 1500.

    For anledningen vil karakteranalytikere Hanne Skei Andersen (psykiater) og Marit Bang Jensen (psykologspesialist) belyse den lite kjente men levende historiske arven etter barnepsykiatriens mor Nic Waal. De vil gi en innføring i «Waals somatiske psykodiagnostiske metode», også kjent som WSP-testen, med dets historiske bakgrunn, klinisk applikasjon og ikke minst praktisk gjennomgang.

    Den faglige presentasjonen holdes i 5. etasje og varer 1 time. Vi fortsetter i 6. etasje med bespisning og trivelig selskap.

    Deltageravgiften (kr 400) dekker maten og de som ønsker tar med egen drikke. Ønsker du kun å delta på den faglige delen utenom middagen, oppfordrer medlemsutvalget deg til å bidra med 100 kr.

    Betales gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Vennligst merk betalingen med «Juleavslutning 2023».

    Påmeldingsfrist: onsdag 29. november 2023.

    Nic Waals somatiske psykodiagnostikk

    Bakgrunn: Barnepsykiateren Nic Waal (1905-1960) utdannet seg til psykoanalytiker i Berlin på 1930-tallet og gikk selv i analyse hos både Harald Schjelderup og Wilhelm Reich, preget av fokus på karakterforsvar og segmenttenkning. Hun utviklet «Waals Somatiske Psykodiagnostikk» (WSP)-testen på 1950-tallet, og det ble i en årrekke arrangert en 2-årig utdanning i arbeid med WSP-metoden ved Nic Waals Institutt. Testen og opptaksprotokollen ble i senere tid modernisert av Einar Moe m.fl.

    En veiledningsgruppe bestående av psykiater/bioenergetiker Kristian Hartwig, psykolog Anne Borgersrud og psykologspesialistene/karakteranalytikerne Per Harbitz, Petter Lohne, Marit Bang Jensen og psykiater/karakteranalytiker Hanne Skei Andersen har i en årrekke benyttet WSP-testen som supplement til egen og andres kliniske praksis for å få et bredere forståelsesgrunnlag for pasienter. Gruppen har også drevet noe forskning på testen.

    WSP: I testen undersøkes pasientens muskulatur, respirasjon og ulike kroppslige reaksjoner. Undersøkelsen gir informasjon om personenes måte å relatere seg på og gir mulighet for å danne seg hypoteser om personens karaktertrekk og typiske reaksjonsmåter. Erfaring viser at det er en nyttig undersøkelsesmetode.

    Påmeldingsskjema

     400kr

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     41256600

     Vis Arrangør nettside

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     Gjerdrums vei 19
     Oslo, 0484 Norge
     + Google-kart
     41256600
     Vis Sted nettside

     Todagers innføringskurs i Karakteranalyse for leger og psykologer

     5. april @ 09:00 6. april @ 16:00

     Bergen 5. og 6. april 2024

     Tema:

     Følelsenes betydning i psykoterapi. Hvordan  kan du bruke overføring og motoverføring terapeutisk. Hvordan fange opp  kroppens «tause» språk og  hvordan  relasjonen mellom klient og terapeut kan være kilde til terapeutisk innsikt?

     Sted: Senter for personlighetsutvikling, Bryggen 31, Bergen

     Tid:   5. og 6.april 2024 kl. 09:00 til 16:00 begge dager

     Antall: 6 til 8 deltagere. Deltagerne kan med fordel bringe med seg eget klinisk materiale til samtale og demonstrasjon av temaene vi tar opp. 

     Kurset søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet hos Norsk Psykologforening og Legeforeningen

     Pris. Kr. 7 000 kr.
     Påmeldingsfrist: 31.03.2024 (påmelding er bindene)

     Kursledere:

     Ketil Langeland, Spesialist i psykoterapi MNPF, karakteranalytiker og læreterapeut ved Norsk Karakteranalytisk Institutt

     Bente Gahnstrøm, Spesialist i klinisk psykologi MNPF, karakteranalytiker og læreterapeut ved Norsk Karakteranalytisk Institutt

     Begge er utdannet ved UiB.

     Pmeldingsskjema:

      For spørsmål kontakt Bente Gahnstrøm på espot b-ton-ga@online.no  eller telefon 91635390.

      kr7000 (3500 kroner pr dag)

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      41256600

      Vis Arrangør nettside

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      Gjerdrums vei 19
      Oslo, 0484 Norge
      + Google-kart
      41256600
      Vis Sted nettside

      Fagkveld: Kroppens betydning for forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og beslektede lidelser

      23. november 2023 @ 18:00 20:00

      Medlemsutvalget inviterer til fagkveld med

      Dr. philos Tor Gunnar Værnes:

      «Kroppens betydning for forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og beslektede lidelser»

      23 november kl. 1800 i Gjerdrums vei 19.

      Forstyrret selvopplevelse har vist seg å være karakteristiske fenomener ved schizofreni og beslektede lidelser. Disse forstyrrelsene er til stede både i prodromalfasen og ved etablerte psykoselidelser, og ser ut til å ha betydning for utvikling av typiske symptomer og funksjonssvikt. I klinikken ser vi at det er varierende når og hvordan slike forstyrrelser opptrer i pasientenes erfaringsverden. Forskning og teoretiske betraktninger, særlig ut fra et fenomenologisk perspektiv, peker på kroppens betydning ved slike selvforstyrrelser. Forelesningen vil belyse karakteristika ved disse forstyrrelsene, samt fenomenologiske og nevrobiologiske perspektiver på kroppen og dens betydning for normal og forstyrret selvopplevelse.

      Etter foredraget legger vi opp til en samtale om hvordan det fenomenologiske perspektivet kan bidra til dypere forståelse av kroppslige forhold knyttet til psykose og tilgrensende lidelser, og dermed til kontaktetablering, kreativitet og innsikt i det terapeutiske «rommet». 

      Tor Gunnar Værnes er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og dr.philos. Han har variert klinisk erfaring, og har særlig jobbet med unge voksne med psykoselidelser ved døgnavdeling. Han er ansatt ved TIPS Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus HF og har en liten privatpraksis. I sin doktorgrad undersøkte han forstyrrelser i selvopplevelse hos unge polikliniske pasienter mellom 15 og 30 år, som hadde blitt vurdert til å ha økt risiko for psykoseutvikling. For tiden er Tor Gunnar i gang med planlegging av en pilotstudie for behandling av selvforstyrrelser.

      Påmeldingsskjema

       Min profesjon:

       Jeg registrer meg for:

       Norsk Karakteranalytisk Institutt

       41256600

       Vis Arrangør nettside

       Norsk Karakteranalytisk Institutt

       Gjerdrums vei 19
       Oslo, 0484 Norge
       + Google-kart
       41256600
       Vis Sted nettside

       Strategiseminaret 2023

       14. oktober 2023 @ 15:00 20:00

       Strategiseminaret er et årlig treffpunkt for alle som jobber i ulike utvalg ved NKI og styret anser dette som et viktig møtested for å utveksle tanker, ideer, og handlingsplan for instituttet videre.

       Klokken 20.00 er det felles middag.

       Mer informasjon og program blir sendt på epost så snart det er tilgjengelig.

       Norsk Karakteranalytisk Institutt

       41256600

       Vis Arrangør nettside

       Norsk Karakteranalytisk Institutt

       Gjerdrums vei 19
       Oslo, 0484 Norge
       + Google-kart
       41256600
       Vis Sted nettside