Læreanalyseseminaret 2022

10. juni @ 09:00 17:00

Læreanalyseseminaret holdes en gang annethvert år. Formålet er å skape et forum for utveksling der vi utvikler vår refleksjon omkring læreanalysen og løfter bevisstheten omkring læreanalysen som et sentralt ledd i utdanningen.

Mer informasjon kommer her så snart det er tilgjengelig.

  Kr4500

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  View Arrangør Website

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  View Sted Website

  Fagkveld: Hva med terapeuten?

  Om egenomsorg og betydningen av å arbeide med seg selv.
  v/ Psykiater Heidi Ranvik Jensen

  10. februar @ 18:00 20:00

  Heidi Ranvik Jensen

  Norsk Karakteranalytisk Institutt arrangerer fagkveld i Kristiansand torsdag 10.02.22 kl. 18-20 i samarbeid med Spes. Pol. for psykosomatikk og traumer (SPST) ved SSHF.   

  Tema: «Hva med terapeuten? Om egenomsorg og betydningen av å arbeide med seg selv.» v/ Psykiater Heidi Ranvik Jensen.

  Fagkvelden skjer fysisk i Kristiansand og at det går an å delta digitalt. Bruk påmeldingsskjema under for påmelding.

  Arbeid med relasjonsskader og komplekse traumelidelser kan slå inn på uforutsette måter hos terapeuten, og innebære risiko for sekundærtraumatisering. I denne fagkvelden vil Heidi belyse temaet sekundærtraumatisering, og viktigheten av egenomsorg. Deretter vil vi få en dialog om betydningen av å arbeide med seg selv underveis, og kroppens rolle i dette der det knytte an til erfaringer i egne terapeutreiser.

  Heidi Ranvik Jensen er psykiater ved SPST, og arbeider terapeutisk med komplekse traumelidelser og psykosomatiske problemstillinger. Hun har bl.a. tatt videreutdanning i skjematerapi og sensorimotorisk psykoterapi, og har nylig fullført karakteranalytisk grunnseminar. Heidi er spesielt opptatt av kroppens rolle i psykoterapi og i terapeutens egenivaretakelse.

   Min profesjon:

   Denne fagkvelden gjennomføres fysisk, men merk av digitalt om du kun kan delta digitalt:

   Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!

   Norsk Karakteranalytisk Institutt

   41256600

   View Arrangør Website

   Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand

   View Arrangør Website

   Fagkveld: Om å finne hverandre

   11. november 2021 @ 18:00 20:00

   Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Susanne Wroldsen

   Et spørsmål jeg lærte av Rita Østensen var: Hva slags barn har den voksne pasienten vært?

   Jeg legger til: Hva slags interaktive erfaringer var det denne personen måtte inngå i første del av livet?

   I denne artikkelen har jeg ønsket å fordype meg i affektiv kommunikasjon og forstyrret affektiv kommunikasjon. Dette er viktig kunnskap da konsekvensene ved forstyrret affektiv kommunikasjon er store for barnet. Kjærlighet kan gå tapt og ensomhet få utvikle seg fordi omsorgspersonen henger fast i tidligere, glemte relasjonelle erfaringer som kan fortsette å gjøre seg gjeldene i den nye forelder-barn relasjonen (Fraiberg, 1975). Kasusmaterialet er anonymisert i henhold til helsedirektoratets retningslinjer og er sammensatt av elementer fra flere ulike pasienthistorier.

   Jeg jobber med de minste barna fra 0-5 og gravide på BUP vest, Diakonhjemmet sykehus. De fleste barna som kommer til oss, er friske sped- og småbarn. De har likevel egne pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten dersom de har risiko omkring seg. I denne sammenheng vil hun snakke om foreldre som er rammet på en slik måte at det går ut over evnen til å være emosjonelt tilgjengelig for barnet sitt – foreldrefunksjonen.

   Vi jobber forebyggende i forhold til risiko ved å veilede foreldrene.

   Vi treffer foreldre med og uten diagnose. Å nå inn til foreldrene er nødvendig for å nå barnet.

   Derfor er alt jeg har lært om de voksne viktig i arbeidet med de minste barna.

   Vi treffer foreldre med psykoselidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, engstelig og nedstemte foreldre.

   Vi som jobber i dette feltet, ser noen ganger hvordan karakterdannelsen hos det lille barnet skjer rett foran øynene våre.

   Å ha kunnskap om affektiv kommunikasjon er viktig for å ha begreper å «se gjennom».

   Hjernen er plastisk, så det går an å rette opp i. Men vi er helt avhengige av å se, forstå signalene og feilsignalene (=tilpasningen) hos det lille barnet, forstå barnets bidrag, forelderens bidrag – samt se på hva som skjer, og ikke skjer imellom – relasjonen.

   Det er dette jeg gjerne vil få til en dialog omkring på fagkvelden.

   Fagkvelden gjennomføres med fysisk oppmøte i instituttets lokaler. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!

   Norsk Karakteranalytisk Institutt

   41256600

   View Arrangør Website

   Norsk Karakteranalytisk Institutt

   Gjerdrums vei 19
   Oslo, 0484 Norge
   + Google-kart
   41256600
   View Sted Website

   Fagkveld: Om å finne hverandre

   Sted: Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
   Dato: 11. november 2021
   Tid: 18:00 – 20:00

   Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Susanne Wroldsen

   Et spørsmål jeg lærte av Rita Østensen var: Hva slags barn har den voksne pasienten vært?

   Jeg legger til: Hva slags interaktive erfaringer var det denne personen måtte inngå i første del av livet?

   I denne artikkelen har jeg ønsket å fordype meg i affektiv kommunikasjon og forstyrret affektiv kommunikasjon. Dette er viktig kunnskap da konsekvensene ved forstyrret affektiv kommunikasjon er store for barnet. Kjærlighet kan gå tapt og ensomhet få utvikle seg fordi omsorgspersonen henger fast i tidligere, glemte relasjonelle erfaringer som kan fortsette å gjøre seg gjeldene i den nye forelder-barn relasjonen (Fraiberg, 1975). Kasusmaterialet er anonymisert i henhold til helsedirektoratets retningslinjer og er sammensatt av elementer fra flere ulike pasienthistorier.

   Jeg jobber med de minste barna fra 0-5 og gravide på BUP vest, Diakonhjemmet sykehus. De fleste barna som kommer til oss, er friske sped- og småbarn. De har likevel egne pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten dersom de har risiko omkring seg. I denne sammenheng vil hun snakke om foreldre som er rammet på en slik måte at det går ut over evnen til å være emosjonelt tilgjengelig for barnet sitt – foreldrefunksjonen.

   Vi jobber forebyggende i forhold til risiko ved å veilede foreldrene.

   Vi treffer foreldre med og uten diagnose. Å nå inn til foreldrene er nødvendig for å nå barnet.

   Derfor er alt jeg har lært om de voksne viktig i arbeidet med de minste barna.

   Vi treffer foreldre med psykoselidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, engstelig og nedstemte foreldre.

   Vi som jobber i dette feltet, ser noen ganger hvordan karakterdannelsen hos det lille barnet skjer rett foran øynene våre.

   Å ha kunnskap om affektiv kommunikasjon er viktig for å ha begreper å «se gjennom».

   Hjernen er plastisk, så det går an å rette opp i. Men vi er helt avhengige av å se, forstå signalene og feilsignalene (=tilpasningen) hos det lille barnet, forstå barnets bidrag, forelderens bidrag – samt se på hva som skjer, og ikke skjer imellom – relasjonen.

   Det er dette jeg gjerne vil få til en dialog omkring på fagkvelden.

   Påmelding www.karakteranalyse.no/event/om-a-finne-hverandre

   Lærersamlingen 2021

   29. oktober 2021 @ 10:00 30. oktober 2021 @ 13:00

   Velkommen til lærerseminar 2021!

   Temaet for årets Lærersamling er resultatet av et ønske som ble fremmet på forrige Lærersamling (i Bergen,) nemlig en kompetanseheving i sexologi. I høst gjennomfører Psyk.spes./sexolog/karakteranalytiker Sidsel Schaller et online seminar i dette emnet.

   Fokuset for årets Lærersamling vil bygge på de refleksjonsspørsmålene som stod i kompetansehevingsprogrammet, og det er ønskelig at man har brukt litt tid på å tenke over disse spørsmålene, evt. har diskutert dem med noen kolleger eller andre.

   Lærersamlingen 2021 vil bli avholdt den 29. og 30. oktober 2021. Utdanningsutvalget har vedtatt å legge årets lærersamling til Hotell Refsnes Gods i Moss.

   Program for årets læresamling kan leses her.

   Kr.3500 Deltakeravgift og overnatting

    Påmeldingsskjema


    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    View Arrangør Website

    Hotell Refsnes Gods

    Godset 5
    Moss, Viken 1518 Norge
    + Google-kart
    69278300
    View Sted Website

    Karakteranalyse: Kroppsbevissthet i et relasjonelt perspektiv (Bergen)

    14. oktober 2021 @ 19:00 21:00

    Portrett bilde av Turid Nylund (til venstre) og Kari Galaaen (til høyre).

    Turid Nylund, Kari Galaaen og Ketil Langeland

    «The talking cure» -OG «The listening cure». Den verbale dialogen oppfattes med øret. Men under den verbale dialogen ligger en kommunikasjon med emosjonelt ubevisste, implisitte og nonverbale budskap. Disse oppfattes med øret OG med hele resten av kroppen. Intuitiv innsikt er en kroppslig kommunikasjon. Den kan læres!

    NKI presenterer det nystartede utdanningsprogrammet i Bergen for leger og psykologer. Spesialistutdanning i dynamisk psykoterapi vil skape trygghet i møte med krevende terapiprosesser. NKI gir en praksisnær utdanning i psykodynamisk, relasjonell psykoanalyse, som studerer og henter inspirasjon fra teori og forskning innen utviklingspsykologi, nevropsykologi, taume-/dissosiasjonsteori, kroppsorientert teori og fenomenologi. Praktisk læring skjer gjennom pasientarbeid og øvelser, konkrete illustrasjoner og drøfting av kasuistikker. Gjennom dette øker din relasjonskompetanse og derved din trygghet som terapeut.

    Den karakteranalytiske utdanning er grunnlaget for spesialitet i psykoterapi (Norsk Psykologforening).

    ‍Inngangsbillett kr. 140/80,- (stud.)

    For reservasjon besøk https://www.litthusbergen.no/arrangement/karakteranalyse-en-kroppsbasert-tilnaerming-i-psykodynamisk-psykoterapi

    Inngangsbillett kr. 140/80,- (stud.)

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    View Arrangør Website

    Litteraturhuset i Bergen

    Østre Skostredet 5
    Bergen, Vestland 5017 Norge
    + Google-kart
    View Sted Website

    Et liv som psykolog og terapeut

    14. oktober 2021 @ 18:00 20:00

    Bente Gahnstrøm

    Bente Gahnstrøm er født i Stvanger i 1947. Cand. Psycho. fra 1974. Arbeidet som vit.ass. ved Universitetet i Bergen, Skolepsykologisk Kontor i Trondheim, Skarrud behandlingshjem for barn i Buskerud, utdanningsstilling ved Nic Waals Institutt, dagavdeling ved psykiatrisk avdelin, Tønsberg sykehus, og psykolog i sengepost ved Dalane DPS, Egersund. Hun har drevet egen praksis siden 1983.  Hun er spesialist i Klinisk Psykolog NPF (1983) og godkjent lærer ved Norsk Karakteranalytisk Institutt (1999) Hun har også bakgrunn i psykodrama, Peso-Boyden Psykomotor System (PBSP), biosyntese (David Boadella), gestaltveiledning og leketerapi (Nic Waals Institutt).

    Hun har hatt flere verv både i Norsk Psykologforening og ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

    Hun har gitt ut tre diktsamlinger på Solum Forlag og vært produsent, forfatter og skuespiller i fire freelance teaterforestillinger.

    Hun har de siste 20 årene tatt mange kurs og individualtimer i improvisasjon, stemmebruk/sang og andre teaterfag.

    Fagkvelden gjennomføres med fysisk oppmøte i instituttets lokaler. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    View Arrangør Website

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    Gjerdrums vei 19
    Oslo, 0484 Norge
    + Google-kart
    41256600
    View Sted Website