Hvem er vi?

Instituttets styre består av:

Kenneth Fosse Jørgensen (styreleder)
Siri Selvik Kruse
Gjermund Krogrud
Veronica Øvrevik
Geir Roger Berg

Utdanningsutvalget består av:

Per Øyvind Fosse (utvalgsleder)
Anita Skrautvol
Eirik Paulsberg
Marianne Skram
Petter Lohne

Medlemsutvalget består av:

Jorunn Lien (utvalgsleder)
Erling Dugstad
Jan Hageselle

Instituttes administrasjon består av:

Gaute Gulliksen (organisasjonssekretær)