Hvem er vi?

Instituttets styre består av:

Mats Larssen (leder)
Siri Selvik Kruse
Gjermund Krogrud
Kenneth Fosse Jørgensen
Veronica Øvrevik

Utdanningsutvalget består av:

Per Øyvind Fosse (utvalgsleder)
Anita Skrautvol
Eirik Paulsberg
Marianne Skram
Petter Lohne

Medlemsutvalget består av:

Jorunn Lien (utvalgsleder)
Erling Dugstad
Guri Vindegg
Jan Hageselle

Instituttes administrasjon består av:

Gaute Gulliksen (organisasjonssekretær)