Hvem er vi?

Instituttets styre består av:

Jostein Kusslid (styreleder)
Veronica Øvrevik
Geir Berg
John Nikolaisen
Marianne Skram

Utdanningsutvalget består av:

Gunvor Haartveit (utvalgsleder)
Kai Rune Uldal
Anette Fjeldstad
Bente Gahnstrøm
Gjertrud Kalgraff
Ketil Langeland (vara)
Mansoureh Zahraei (vara)

Medlemsutvalget består av:

Anne Kulseng Berg
Asle Offerdal
Kari Stedje

Instituttes administrasjon består av:

Jolanta Nowak (kontormedarbeider)
Gaute Gulliksen (organisasjonssekretær)