Oppstart grunnseminar i Oslo 2024

Videreutdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

Oppstart 26. januar 2024

To-årig grunnseminar

Utdanningen gir innføring i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi. Den fokuserer spesielt på ikke-verbal kommunikasjon med utgangspunkt i den norske tradisjonen etter Wilhelm Reich. Utdanningen gir også en innføring i generell og samtidig psykoanalytisk teori og metode med relevans for karakteranalysen.

Psykologer og leger kan søke, og det er et krav at kandidaten har minimum to års klinisk praksis.

Grunnseminaret består av 200 timer undervisning over fire semestre.

Utdanningen gir kandidatene ferdigheter som terapeut. Dette gjøres gjennom en veksling mellom teoristudier, øvelser og kliniske drøftinger. Det legges vekt på å skape sammenheng mellom kandidatenes teoretiske forståelse og det som skjer i det mellommenneskelige møtet mellom pasient og terapeut. Det er et spesielt fokus på kroppslig, implisitt og ubevisst dialog og samspill. I utdanningen blir særlig kandidatens egne reaksjoner og følelser vektlagt som en inngang til forståelse av pasienten. Utdanningen gir ferdigheter i arbeide med symptomlidelser (angst, depresjon, rus, spiseforstyrrelser, traumer m.m.) karakterproblematikk og alvorlig psykisk lidelse.

Oslo – oppstart 26. januar 2024
Tid: Fredag ettermiddag og lørdag, 10 timer pr samling 10 ganger i året

Det er en forutsetning at kandidaten under utdanningen får veiledning hos godkjent karakteranalytiker, og har pasienter i psykoterapi.

Grunnseminaret inngår i den karakteranalytiske utdanningen som er godkjent som fordypningsprogram i spesialiteten i psykoterapi (Norsk psykologforening).

Søk opptak på karakteranalyse.no/soknadsskjema-for-den-karakteranalytiske-utdanningen

Søknad kan også lastes ned som PDF og sendes til kontor@karakteranalyse.no.