Etterutdanning seksuell helse for psykologer og psykiatere

Kurs i arbeid med seksualitet i psykoterapi

Oppstart 26.08.2024 i Oslo

Utdanningen gir en innføring i oppdatert kunnskap om seksualitet og seksuell helse og bevisstgjøring av egne holdninger som kan påvirke hvordan vi arbeider med seksuelle temaer. En målsetning er at deltagere skal føle seg tryggere og mer komfortable til å ta opp og følge opp seksuelle temaer med sine pasienter.

I tillegg håper vi at deltakerne etter kurset vil utvikle en integrert forståelse av seksualitet og seksuell helse som naturlig og relevant del av psykisk helse.

Kurset er rettet mot psykologer og psykiatere. I tillegg vil vi invitere et begrenset antall psykologistudenter.

Kursrekken består av 6 digitale foredrag og to fysiske samlinger.

Temaer for de digitale foredragene vil være følgende:

 • Seksualitet, seksuell helse og seksuell utvikling og forståelse
 • Tenningsmønstre, fantasier, og seksuell aktivitet og livsstiler
 • Seksuell identitet, seksuell orientering, seksuelle uttrykk
 • Seksualitet og psykisk helse, seksuelle problemer: Forståelse og behandling
 • Seksuelle traumer og grenseoverskridelser
 • Seksualitet som tema i terapirommet og etikk

Hver forelesningsøkt vil vare i to timer. Selve forelesningene vil være på 90 min med 30 min tid til spørsmål. Deltagere vil få tilsendt en litteraturliste med anbefalt litteratur før kursstart.

Til hver forelesning er det laget refleksjonsspørsmål. Deltakerne oppfordres til å tenke underveis, og disse refleksjonene vil danne grunnlag for arbeidet i de fysiske samlingene som går over 2 x 2 arbeidsdager (16 timer). Arbeidet vil bestå av noen kortere foredrag/instruksjoner i plenum etterfulgt av gruppesamtaler, refleksjonsarbeid, øvelser og plenumsdiskusjoner. Øvelsene vil handle om å bli kjent med egen seksuell historie og utfordre egne holdninger som relevant i arbeid med seksuell temaer, samt diskutere utfordringer i overføringsfeltet. Det understrekes at selvavsløringer ikke er påkrevd.

Foredragene holdes av Sidsel Schaller. Samlingen inkluderer 3 gruppeledere i tillegg til Schaller.

Dato:
Digitale foredrag: 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9
kl. 18.00 – 20.00

Fysiske samlinger: 24/25 okt. og 28/29 nov.

Pris:
Psykologer/psykiatere: kr. 10 000
Studenter: kr. 4 000

Sted:    Oslo

Kurset mottar støtte fra Helsedirektoratet og søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet for leger og psykologer.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon:

Bruk påmeldingskjema under for å søke opptak. Du kan også ta kontakt på telefon 412 56 600 / epost kontor@karakteranalyse.no.

På grunn av begrenset plass anbefales det å søke tidlig.

Påmeldingskjema

  Min profesjon:

  Ta kontakt på telefon 412 56 600 / epost kontor@karakteranalyse.no om du ønsker å registerer deg på ventelisten for neste seminar.

  Plakat for etterutdanning seksuell helse for Psykologer og Psykiatere med oppstart 26. august 2024.