Oppstart etterutdanning seksuell helse for psykologer og psykiatere 2024

Kurs i arbeid med seksualitet i psykoterapi

Oppstart 26.08.2024 i Oslo

Utdanningen gir en innføring i oppdatert kunnskap om seksualitet og seksuell helse og bevisstgjøring av egne holdninger som kan påvirke hvordan vi arbeider med seksuelle temaer. En målsetning er at deltagere skal føle seg tryggere og mer komfortable til å ta opp og følge opp seksuelle temaer med sine pasienter.

Kursrekken består av 6 digitale foredrag og to fysiske samlinger.

Foredragene holdes av Sidsel Schaller. Samlingen inkluderer 3 gruppeledere i tillegg til Schaller.

Dato:
Digitale foredrag: 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9
kl. 18.00 – 20.00

Fysiske samlinger: 24/25 okt. og 28/29 nov.
Hele dager

Pris:
Psykologer/psykiatere: kr. 10 000
Studenter: kr. 4 000

Søk opptak online på karakteranalyse.no/etterutdanning-seksuell-helse-for-psykologer-og-psykiatere.