Workshop Brothers & Sletvold 2024

30. august @ 09:00 31. august @ 17:00

30.08.2024: Resistance or the lack of freedom to change?
31.08.2024: The need NOT to know

Workshop med Doris Brothers og Jon Sletvold

Doris Brothers / Jon Sletvold

For information in English visit:
www.karakteranalyse.no/workshop-brothers-og-sletvold

Medlemsutvalget ved NKI har den udelte gleden av å invitere leger og psykologer til et nytt stedlig arrangement med Doris Brothers og Jon Sletvold, i forbindelse med deres pågående utvikling av fagfeltet innenfor kroppsorientert psykoterapi/psykoanalyse og traumeforståelse. Brothers og Sletvold har nylig gitt ut boken «Talking Bodies» (2023), og videreutvikler sitt arbeid i den kommende boken «Relational Knowing». Dagene vies til dypdykk i nye måter å betrakte fenomener motstand og dissosiasjon på.

Mer informasjon er tilgjengelig fra www.karakteranalyse.no/workshop-brothers-og-sletvold.

Denne workshop er godkjent som 16 timers vedlikeholdskurs av Psykologforeningen.

Pris og påmelding

 • Ordinær pris for begge dager: 6000 kr (3000 kr for kandidater ved instituttet)
 • Ordinær pris for en valgfri dag: 4000 kr (2000 kr for kandidater ved instituttet)

Lett servering i pausene er inklusivt i prisen.

  Registration form


  PsychologistPhysiciansOther healthcare personnel


  4000kr-6000kr valgfri dag – begge dager (kandidat pris tilgjengelig)

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  Vis Arrangør nettside

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  Vis Sted nettside

  Workshop med Doris Brothers og Jon Sletvold

  30.08.2024: Resistance or the lack of freedom to change?
  31.08.2024: The need NOT to know

  More information in English is provided below.

  Doris Brothers og Jon Sletvold

  Medlemsutvalget ved NKI har den udelte gleden av å invitere leger og psykologer til et nytt stedlig arrangement med Doris Brothers og Jon Sletvold, i forbindelse med deres pågående utvikling av fagfeltet innenfor kroppsorientert psykoterapi/psykoanalyse og traumeforståelse. Brothers og Sletvold har nylig gitt ut boken «Talking Bodies» (2023), og videreutvikler sitt arbeid i den kommende boken «Relational Knowing». Dagene vies til dypdykk i nye måter å betrakte fenomener motstand og dissosiasjon på.

  Denne workshop er godkjent som 16 timers vedlikeholdskurs av Psykologforeningen.

  Doris Brothers (PhD) er en anerkjent internasjonal kliniker med en lang karriere som psykoterapeut. Hun har gjennom flere tiår publisert en mengde faglige artikler og har flere bokutgivelser innenfor nedslagsfeltet mellom traumearbeid og relasjonell psykoanalyse.

  Jon Sletvold (psykologspesialist og karakteranalytiker) har arbeidet med videreutvikling av karakteranalytisk og kroppsorientert psykoterapi både i Norge og internasjonalt, og har blant annet gitt ut boken «The Embodied Analyst» (2014).

  I de senere årene har Doris Brothers og Jon Sletvold vært faglig aktive internasjonalt og på tvers av kontinentene, i form av veiledningsgrupper i kroppsorientert psykoterapeutisk tilnærming for klinikere. De fletter sammen arven etter Wilhelm Reich i moderne relasjonell psykoterapeutisk tilnærming, med støtte i nevrobiologisk forskning.

  August 30, 2024: Resistance or the Lack of Freedom to Change?

  This workshop is based on a chapter in our recently published book, “A New Vision of Psychoanalytic Theory, Practice and Supervision: TALKING BODIES”. We examine a possible reason for the wrenching difficulty so often encountered in attaining therapeutic change: desirable as it might seem to be, the sense of being free to change, a necessary component of agency, is often experienced as terrifyingly fraught with danger. This conceptualization has led us to offer an alternative understanding of what has been termed “resistance” by Freud, Reich and many other psychoanalytic writers. Drawing on Roger Frie’s understanding that agency is fundamentally embodied, we attempt to show that the fear of therapeutic change may be alleviated or even eliminated through embodied connectedness or the development of a sense of we-ness.

  We also explore the lack of freedom to change experienced by patients whose constitutional make-up includes what we call “subtle neurological conditions” such as ADHD and high-functioning autism. We offer several illustrative clinical examples.

  We end the day’s meeting with a demonstration of embodied supervision.

  August 31, 2024: The Need NOT to Know.

  This workshop is based on our forthcoming book: “A Psychoanalytic Perspective on the Pleasures, Perils and Power of Relational Knowing”. Dissociations, which we see as a powerful manifestation of the need not to know, has often been associated with trauma. In this workshop, we examine the need not to know more broadly as a pervasive aspect of being human that is not necessarily directly associated with trauma. We believe that most patients enter therapeutic relationships needing to keep aspects of themselves to themselves and that they are also likely to wish not to know some things about their analysts. Similarly, their analysts need not to know or be known.
  The need not to know often accompanies anxiety about having the feelings that knowing or being known might generate. Shame, we have found, is chief among them. We offer several clinical examples including one that highlights the embodiment of shame and the need not to know.

  We also end this day’s meeting with a demonstration of embodied supervision.

  Pris og påmelding

  • Ordinær pris for begge dager: 6000 kr (3000 kr for kandidater ved instituttet)
  • Ordinær pris for en valgfri dag: 4000 kr (2000 kr for kandidater ved instituttet)

  Lett servering i pausene er inklusivt i prisen.

   Registration form


   PsychologistPhysiciansOther healthcare personnel


   Hypnoterapi og kropp i møte med dissosiasjon

   18. april @ 18:00 20:00

   Medlemsutvalget har gleden av å invitere alle medlemmer, kandidater, venner av instituttet og øvrige interessenter til en spennende fagkveld med Atle Austad torsdag den 18.04.24 kl 1800, i Gjerdrums vei 19, 5.etg (med mulighet for digital deltagelse).

    Min profesjon:

    Jeg registrer meg for:

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    Vis Arrangør nettside

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    Gjerdrums vei 19
    Oslo, 0484 Norge
    + Google-kart
    41256600
    Vis Sted nettside

    Fagkveld: Hypnoterapi og kropp i møte med dissosiasjon

    Fagkveld med Atle Austad 18.04.24: Hypnoterapi og kropp i møte med dissosiasjon.

    Medlemsutvalget har gleden av å invitere alle medlemmer, kandidater, venner av instituttet og øvrige interessenter til en spennende fagkveld med Atle Austad torsdag den 18.04.24 kl 1800, i Gjerdrums vei 19, 5.etg (med mulighet for digital deltagelse).

    Atle Austad er en psykologspesialist og karakteranalytiker, med lang og variert klinisk erfaring fra arbeid med sterkt traumatiserte pasienter og overgrepsutsatte. Han har i tillegg til dette lang klinisk karriere i arbeid med forskjellige målgrupper blant innsatte, inkludert overgripere.

    I denne fagkvelden kommer han til å dele behandlingserfaringer og refleksjoner rundt klinisk hypnose som relasjonell tilnærming i møte med varierende grad av posttraumatisk dissosiativ fragmentering. Herunder kommer han også til å knytte kroppens og relasjonens betydning til arbeid med hypnoterapi.

    Påmelding

     Min profesjon:

     Jeg registrer meg for:

     Dypdykk i Nic Waals Psykosomatiske Diagnostikk (WSP)

     23. mai @ 18:00 20:00

     Medlemsutvalget ønsker å invitere kjente og nye ansikter til en fagkveld ved Instituttet, der karakteranalytikere Marit Bang Jensen (psykologspesialist) og Hanne Skei Andersen (psykiater) vier tid til innvielse i Waals Somatiske Psykodiagnostiske undersøkelse. 

     Vi vil se og høre mer om gangen i selve undersøkelsen, protokollene, tolkninger, testens opprinnelse og dets gradvise endring til å bli en relasjonell test. 

     På slutten vil det være et drøftingsrom i panel-intervju format, der Marit og Hanne vil reflektere rundt spørsmål om WSP i dialog med Medlemsutvalget. Herunder vil det blant annet være spørsmål og betraktninger rundt WSP-undersøkelsens kliniske anvendelighet i dag, hva slags opplysninger testen forsyner, hvordan testen har endret seg, og tanker rundt WSP fremover.

     Arrangementet avholdes i Gjerdrums vei 19, 5.etg, torsdag den 23.05.24 kl 1800-2000, med lett servering i forkant og underveis.

     Det er åpnet opp for digital deltagelse for de som ikke har anledning til å bli med stedlig. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidra med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet.

     Påmelding

      Min profesjon:

      Jeg registrer meg for:

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      41256600

      Vis Arrangør nettside

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      Gjerdrums vei 19
      Oslo, 0484 Norge
      + Google-kart
      41256600
      Vis Sted nettside

      Ekstraordinær generalforsamling

      21. mars @ 18:00 20:00

      Styret ved Norsk Karakteranalytisk institutt kaller med dette inn til ekstraordinær generalforsamling den torsdag 21. mars 2023.

      De av instituttets medlemmer som møter, har tale-, forslags- og stemmerett. Se også instituttets vedtekter på www.karakteranalyse.no/om-nki/vedtekter for mer informasjon.

      Sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling sendes ut senest en uke før ekstraordinær generalforsamling.

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      41256600

      Vis Arrangør nettside

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      Gjerdrums vei 19
      Oslo, 0484 Norge
      + Google-kart
      41256600
      Vis Sted nettside

      The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy

      The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy

      Bill Cornell

      Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til 2 dagers seminar med William Cornell
      8 og 9 mars 2024 I Oslo

      En unik mulighet til å møte en av mesterne innen kroppsforankret Psykoanalytisk Psykoterapi. Gjennom disse to dagene vil han ta oss med på en utforskning av hvordan oppmerksomhet på pasientenes opplevelser I tenårene kan bidra til å fordype vår terapeutiske forståelse av deres nåværende emosjonelle og seksuelle strev i livet.

      “Adolescence held an important place in Wilhelm Reich’s thinking about healthy emotional and sexual development.

      A careful look at adolescence is rarely present in our literature or therapeutic attention today, even as we witness increases in adolescent depression, anxiety, social isolation, suicidal ideations, eating disorders, and early adulthood psychotic breakdowns. 

      Although never easy, contemporary adolescence may be even more challenging than adolescence was during Reich’s time—rife with social media, isolation, questions of gender.  In this workshop, we’ll examine some of the current pressures on teenagers.  But more importantly, we’ll examine the ways in which our more careful attention to the adolescent experiences of our adult patients can help to deepen our therapeutic understanding of their current life emotional and sexual struggles.”   

      Willam F Cornell portrett bilde

      William F. Cornell, M.A., TSTA, forfatter av Somatic Experience in Psychoanalysis and Psychotherapy og en mengde bøker, artikler og kapitler. Han har en unik kroppsforankret tilnærming til psykoterapi som også preger hans undervisning og veiledning. Han har en bakgrunn i en neoreichiansk kroppsterapeutisk tilnærming som han senere har integrert i en relasjonell psykoanalytisk forståelse av psykoterapi, der hans lesing av Winnicott har vært sentral. I tillegg er han utdannet i transaksjonsanalyse, har gått i veiledning hos en rekke anerkjente terapeuter med ulike tilnærminger til psykoterapi.

      Påmelding

      Seminaravgift: 7 000 kroner

       Påmeldingsskjema


       NKI medlemNKI kandidatIkke tilknyttet NKI

       Seminar med Cornell den 8. 0g 9. mars 2024

       Læreanalyseseminaret 2024

       7. juni @ 08:00 17:00

       Læreanalyseseminaret holdes en gang annethvert år. Formålet er å skape et forum for utveksling der vi utvikler vår refleksjon omkring læreanalysen og løfter bevisstheten omkring læreanalysen som et sentralt ledd i utdanningen.

       Det severes lett lunsj under seminaret.

       Program sendes ut til påmeldte på epost så snart det er klart.

       Du kan lese mer om program for veiledere og lærere på:
       https://www.karakteranalyse.no/utdanningen/veilederutdanning/retningslinjer/

       Dette seminaret er kun åpent for medlemmer av Norsk Karakteranalytisk Institutt. Seminaret er et element i programmet for lærere og veiledere og godkjennes som en del av vedlikeholdet for dere som er godkjente veiledere/læreanalytikere.

       4500kr Deltakeravgift

        Norsk Karakteranalytisk Institutt

        41256600

        Vis Arrangør nettside

        Norsk Karakteranalytisk Institutt

        Gjerdrums vei 19
        Oslo, 0484 Norge
        + Google-kart
        41256600
        Vis Sted nettside

        Seminar med William Cornell

        NKIs seminar med Willam F. Cornell «The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy» den 8. og 9. mars er en unik mulighet til å møte en av mesterne innen kroppsforankret Psykoanalytisk Psykoterapi.

        8. mars @ 09:00 9. mars @ 17:00

        The Place of the Adolescent Body in Development
        and in Body-Oriented Psychotherapy

        Bill Cornell

        Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til 2 dagers seminar med William Cornell
        8 og 9 mars 2024 I Oslo

        En unik mulighet til å møte en av mesterne innen kroppsforankret Psykoanalytisk Psykoterapi. Gjennom disse to dagene vil han ta oss med på en utforskning av hvordan oppmerksomhet på pasientenes opplevelser I tenårene kan bidra til å fordype vår terapeutiske forståelse av deres nåværende emosjonelle og seksuelle strev i livet.

        William F. Cornell, M.A., TSTA, forfatter av Somatic Experience in Psychoanalysis and Psychotherapy og en mengde bøker, artikler og kapitler. Han har en unik kroppsforankret tilnærming til psykoterapi som også preger hans undervisning og veiledning. Han har en bakgrunn i en neoreichiansk kroppsterapeutisk tilnærming som han senere har integrert i en relasjonell psykoanalytisk forståelse av psykoterapi, der hans lesing av Winnicott har vært sentral. I tillegg er han utdannet i transaksjonsanalyse, har gått i veiledning hos en rekke anerkjente terapeuter med ulike tilnærminger til psykoterapi.

        7000kr Deltakeravgift

        Registreringsskjema

         Påmeldingsskjema


         NKI medlemNKI kandidatIkke tilknyttet NKI

         Norsk Karakteranalytisk Institutt

         41256600

         Vis Arrangør nettside

         Oppstart etterutdanning seksuell helse for psykologer og psykiatere 2024

         Kurs i arbeid med seksualitet i psykoterapi

         Oppstart 26.08.2024 i Oslo

         Utdanningen gir en innføring i oppdatert kunnskap om seksualitet og seksuell helse og bevisstgjøring av egne holdninger som kan påvirke hvordan vi arbeider med seksuelle temaer. En målsetning er at deltagere skal føle seg tryggere og mer komfortable til å ta opp og følge opp seksuelle temaer med sine pasienter.

         Fortsett å lese «Oppstart etterutdanning seksuell helse for psykologer og psykiatere 2024»