Oppstart etterutdanning seksuell helse for psykologer og psykiatere 2024

Kurs i arbeid med seksualitet i psykoterapi

Oppstart 26.08.2024 i Oslo

Utdanningen gir en innføring i oppdatert kunnskap om seksualitet og seksuell helse og bevisstgjøring av egne holdninger som kan påvirke hvordan vi arbeider med seksuelle temaer. En målsetning er at deltagere skal føle seg tryggere og mer komfortable til å ta opp og følge opp seksuelle temaer med sine pasienter.

Fortsett å lese «Oppstart etterutdanning seksuell helse for psykologer og psykiatere 2024»

Oppstart grunnseminar i Oslo 2024

Videreutdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

Oppstart 26. januar 2024

To-årig grunnseminar

Utdanningen gir innføring i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi. Den fokuserer spesielt på ikke-verbal kommunikasjon med utgangspunkt i den norske tradisjonen etter Wilhelm Reich. Utdanningen gir også en innføring i generell og samtidig psykoanalytisk teori og metode med relevans for karakteranalysen.

Psykologer og leger kan søke, og det er et krav at kandidaten har minimum to års klinisk praksis.

Fortsett å lese «Oppstart grunnseminar i Oslo 2024»

Juleavslutning 2023

9. desember @ 15:00 18:00

Juleavslutning ved NKI med faglig innslag: Nic Waals somatiske psykodiagnostikk

Medlemsutvalget har gleden av å invitere alle medlemmer og kandidater ved Norsk Karakteranalytisk Institutt til en juleavslutning ved NKI sine lokaler i Gjerdrums vei 19, lørdag den 09.12.23 kl 1500.

For anledningen vil karakteranalytikere Hanne Skei Andersen (psykiater) og Marit Bang Jensen (psykologspesialist) belyse den lite kjente men levende historiske arven etter barnepsykiatriens mor Nic Waal. De vil gi en innføring i «Waals somatiske psykodiagnostiske metode», også kjent som WSP-testen, med dets historiske bakgrunn, klinisk applikasjon og ikke minst praktisk gjennomgang.

Den faglige presentasjonen holdes i 5. etasje og varer 1 time. Vi fortsetter i 6. etasje med bespisning og trivelig selskap.

Deltageravgiften (kr 400) dekker maten og de som ønsker tar med egen drikke. Ønsker du kun å delta på den faglige delen utenom middagen, oppfordrer medlemsutvalget deg til å bidra med 100 kr.

Betales gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Vennligst merk betalingen med «Juleavslutning 2023».

Påmeldingsfrist: onsdag 29. november 2023.

Nic Waals somatiske psykodiagnostikk

Bakgrunn: Barnepsykiateren Nic Waal (1905-1960) utdannet seg til psykoanalytiker i Berlin på 1930-tallet og gikk selv i analyse hos både Harald Schjelderup og Wilhelm Reich, preget av fokus på karakterforsvar og segmenttenkning. Hun utviklet «Waals Somatiske Psykodiagnostikk» (WSP)-testen på 1950-tallet, og det ble i en årrekke arrangert en 2-årig utdanning i arbeid med WSP-metoden ved Nic Waals Institutt. Testen og opptaksprotokollen ble i senere tid modernisert av Einar Moe m.fl.

En veiledningsgruppe bestående av psykiater/bioenergetiker Kristian Hartwig, psykolog Anne Borgersrud og psykologspesialistene/karakteranalytikerne Per Harbitz, Petter Lohne, Marit Bang Jensen og psykiater/karakteranalytiker Hanne Skei Andersen har i en årrekke benyttet WSP-testen som supplement til egen og andres kliniske praksis for å få et bredere forståelsesgrunnlag for pasienter. Gruppen har også drevet noe forskning på testen.

WSP: I testen undersøkes pasientens muskulatur, respirasjon og ulike kroppslige reaksjoner. Undersøkelsen gir informasjon om personenes måte å relatere seg på og gir mulighet for å danne seg hypoteser om personens karaktertrekk og typiske reaksjonsmåter. Erfaring viser at det er en nyttig undersøkelsesmetode.

Påmeldingsskjema

  400kr

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  Vis Arrangør nettside

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  Vis Sted nettside

  Todagers innføringskurs i Karakteranalyse for leger og psykologer

  5. april 2024 @ 09:00 6. april 2024 @ 16:00

  Bergen 5. og 6. april 2024

  Tema:

  Følelsenes betydning i psykoterapi. Hvordan  kan du bruke overføring og motoverføring terapeutisk. Hvordan fange opp  kroppens «tause» språk og  hvordan  relasjonen mellom klient og terapeut kan være kilde til terapeutisk innsikt?

  Sted: Senter for personlighetsutvikling, Bryggen 31, Bergen

  Tid:   5. og 6.april 2024 kl. 09:00 til 16:00 begge dager

  Antall: 6 til 8 deltagere. Deltagerne kan med fordel bringe med seg eget klinisk materiale til samtale og demonstrasjon av temaene vi tar opp. 

  Kurset søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet hos Norsk Psykologforening og Legeforeningen

  Pris. Kr. 7 000 kr.
  Påmeldingsfrist: 31.03.2024 (påmelding er bindene)

  Kursledere:

  Ketil Langeland, Spesialist i psykoterapi MNPF, karakteranalytiker og læreterapeut ved Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Bente Gahnstrøm, Spesialist i klinisk psykologi MNPF, karakteranalytiker og læreterapeut ved Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Begge er utdannet ved UiB.

  Pmeldingsskjema:

   For spørsmål kontakt Bente Gahnstrøm på espot b-ton-ga@online.no  eller telefon 91635390.

   kr7000 (3500 kroner pr dag)

   Norsk Karakteranalytisk Institutt

   41256600

   Vis Arrangør nettside

   Norsk Karakteranalytisk Institutt

   Gjerdrums vei 19
   Oslo, 0484 Norge
   + Google-kart
   41256600
   Vis Sted nettside

   Fagkveld: Kroppens betydning for forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og beslektede lidelser

   23. november @ 18:00 20:00

   Medlemsutvalget inviterer til fagkveld med

   Dr. philos Tor Gunnar Værnes:

   «Kroppens betydning for forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og beslektede lidelser»

   23 november kl. 1800 i Gjerdrums vei 19.

   Forstyrret selvopplevelse har vist seg å være karakteristiske fenomener ved schizofreni og beslektede lidelser. Disse forstyrrelsene er til stede både i prodromalfasen og ved etablerte psykoselidelser, og ser ut til å ha betydning for utvikling av typiske symptomer og funksjonssvikt. I klinikken ser vi at det er varierende når og hvordan slike forstyrrelser opptrer i pasientenes erfaringsverden. Forskning og teoretiske betraktninger, særlig ut fra et fenomenologisk perspektiv, peker på kroppens betydning ved slike selvforstyrrelser. Forelesningen vil belyse karakteristika ved disse forstyrrelsene, samt fenomenologiske og nevrobiologiske perspektiver på kroppen og dens betydning for normal og forstyrret selvopplevelse.

   Etter foredraget legger vi opp til en samtale om hvordan det fenomenologiske perspektivet kan bidra til dypere forståelse av kroppslige forhold knyttet til psykose og tilgrensende lidelser, og dermed til kontaktetablering, kreativitet og innsikt i det terapeutiske «rommet». 

   Tor Gunnar Værnes er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og dr.philos. Han har variert klinisk erfaring, og har særlig jobbet med unge voksne med psykoselidelser ved døgnavdeling. Han er ansatt ved TIPS Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus HF og har en liten privatpraksis. I sin doktorgrad undersøkte han forstyrrelser i selvopplevelse hos unge polikliniske pasienter mellom 15 og 30 år, som hadde blitt vurdert til å ha økt risiko for psykoseutvikling. For tiden er Tor Gunnar i gang med planlegging av en pilotstudie for behandling av selvforstyrrelser.

   Påmeldingsskjema

    Min profesjon:

    Jeg registrer meg for:

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    Vis Arrangør nettside

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    Gjerdrums vei 19
    Oslo, 0484 Norge
    + Google-kart
    41256600
    Vis Sted nettside

    Strategiseminaret 2023

    14. oktober @ 15:00 20:00

    Strategiseminaret er et årlig treffpunkt for alle som jobber i ulike utvalg ved NKI og styret anser dette som et viktig møtested for å utveksle tanker, ideer, og handlingsplan for instituttet videre.

    Klokken 20.00 er det felles middag.

    Mer informasjon og program blir sendt på epost så snart det er tilgjengelig.

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    Vis Arrangør nettside

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    Gjerdrums vei 19
    Oslo, 0484 Norge
    + Google-kart
    41256600
    Vis Sted nettside

    Lærersamling 2023

    3. november @ 10:00 4. november @ 13:00

    Velkommen til lærersamlingen 2023!

    Lærersamlingen 2023 vil bli avholdt den 3. og 4. november 2023. Utdanningsutvalget har vedtatt å legge årets lærersamling til Thon Hotel Vettre i Asker.

    4100kr Deltakeravgift med overnatting og helpensjon

     Påmeldingsskjema

     NKIs Lærersamling 2023

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     41256600

     Vis Arrangør nettside

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     Gjerdrums vei 19
     Oslo, 0484 Norge
     + Google-kart
     41256600
     Vis Sted nettside

     Sommerfest 2023

     På årets sommerfest 10. juni 2023 fikk Turid Nylund hedersprisen.

     Tine Asmundsen og Bente Gahnstrøm samtalte om arbeid med kreativitet i psykoterapi. Dette ble illustrert med musikk og poesi.

     Folk hygget seg i en sommerlig og avslappet stemning.

     Arrangementet var vakkert ivaretatt av medlemsutvalget både med hensyn til drikke, forfriskninger og alt annet.

     Tekst skrevet av Bente Gahnstrøm.

     Seminarledermøte 2023

     NKI Utdanningsutvalg inviterer alle som de siste årene har undervist på Grunnseminar og/eller Videregående seminar ved Norsk Karakteranalytisk Institutt, til et digitalt møte i juni. Aktuelle seminarledere blir kontaktet direkte.

     15. juni @ 18:00 21:00

     Seminarledermøtet er en arena hvor dere som underviser i utdanningen i karakteranalyse kan lufte gleder og frustrasjoner. Ikke minst av pedagogisk art; noe som er meget relevant for en som underviser, og er allikevel noe annet enn selve temaet som det undervises i. Hvordan undervise? Hvordan lære bort å lære?

     Møtet blir digitalt for at flest mulig skal ha mulighet til å delta, og datoen blir torsdag 15/6 kl 18.

     Innloggings lenke blir sendt i egen epost i forkant av møtet. Utdanningsutvalget håper dette vil oppleves relevant for dere seminarledere. Gi gjerne tilbakemeldinger! Vi ønsker dere et (fulltegnet) og godt møte!

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     41256600

     Vis Arrangør nettside

     Veilederseminar 2023 – del 2

     31. august @ 09:00 1. september @ 16:00

     Dette er del 2 av veileder seminaret for medlemmer som er tatt opp i veileder- og lærerprogrammet. Påmelding må gjøres i forbindelse med del en av seminaret som er tilgjengelig fra:

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     41256600

     Vis Arrangør nettside

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     Gjerdrums vei 19
     Oslo, 0484 Norge
     + Google-kart
     41256600
     Vis Sted nettside