Karakteranalytiske dialoger

Kropp & relasjon i psykoterapi II

Karakteranalytiske dialoger

Marianne Børstad (red.), Jon Sletvold (red.)

Denne boken er den andre samlingen av skriftlige arbeider fra medlemmer og kandidater ved Karakteranalytisk Institutt. En karakteranalytisk holdning innebærer at terapeutens oppmerksomhet ikke bare retter seg mot hva pasienten sier, tenker, føler og gjør, men i like stor (om ikke større) grad hvordan pasienten snakker, tenker, uttrykker emosjoner og handler.

Møtet mellom terapeut og pasient er et komplekst og uover-siktlig møte der terapeuten er avhengig av tilbakemeldinger fra pasienten. Spesielt er det viktig at terapeuten oppfatter de kontinuerlige ikke-verbale kroppslig-emosjonelle tilbakemeldinger pasienten gir. Motsatt «leser» pasienten også bevisst eller ubevisst de kroppslig-emosjonelle «meldinger» som kommer fra terapeuten.

En tro på at det er mulig å «behandle diagnoser» uavhengig av den enkelte pasients deltagelse og oppfatning ser i dag dessverre ut til å bli oppmuntret av visse helsepolitiske føringer. Da oversees imidlertid psykoterapiforskningen som vedvarende har konkludert med at det mest avgjørende for utfallet av psykoterapi er kvaliteten på samarbeidet mellom terapeut og pasient – det som gjerne kalles den terapeutiske alliansen.

ISBN: 9788230009369
Sidetall: 355
Utgivelsesår: 2012
Språk: Bokmål
Innbinding: Heftet

Pris 350,- (+porto/frakt)
Boken sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Bestillingsskjema