Veilederutdanning

Instituttet har et eget program for utdanning av lærere og veiledere. Dette kan søkes av de som har godkjent karakteranalytisk utdanning (godkjente karakteranalytikere)

Utdanningen består av seminar, veiledningserfaring, psykoterapierfaring og et skriftlig arbeid.

Se retningslinjer