Kroppen som kunnskapskilde

Bokomslag: Kroppen som kunnskapskilde

Nic Waals somatiske psykodiagnostiske metode (WSP-metoden) : videreutvikling og klinisk anvendelse av metoden
av Einar Moe

Kroppen har vært kilde til inspirasjon og kommunikasjon av følelser i uminnelige tider i ulike kulturer. Interessen for å finne psykologisk mening i ulike kroppsuttrykk spenner over et vidt fagområde.

Nic Waal, barnepsykiatriens mor i Norge, skapte i årene 1947-1957 en psykodiagnostisk metode (WSP-metoden) basert på en systematisk registrering av sentrale kroppsforhold og kroppsuttrykk med sikte på kartlegging av personligheten (Del I)

Viktige endringer i teorigrunnlaget, samt erfaring fra undervisning og klinisk bruk, har tydeliggjort behovet for en faglig revisjon og videreutvikling av metoden. I boken gis en beskrivelse av nyere kunnskap som omfatter forholdet mellom kropp og følelser, kropp, følelser og hjerne, kropp og utvikling, kropp og kommunikasjon, samt kropp og psykologisk struktur. (Del II)

Del III inneholder en ny opptaksmanual og en inngående beskrivelse av tolkningsprosessen med vekt på integrering av nyere erfaring og faglige utvikling med tidligere kunnskap.

Kunnskapsutviklingen har bidratt til at hovedhypotesen om nær sammenheng mellom kropp og psykisk utvikling er styrket. Videreutviklingen av metoden har skapt et nytt grunnlag for fruktbar bruk av WSP-metoden i utredningsarbeid innen psykisk helsevern både i forhold til barn, ungdom, og voksne.

Boken kan bestilles fra instituttet ved å sende en epost til kontor @ karakteranalyse.no eller bruke skjemaet under. Frakt kommer i tillegg.

Einar Moe
Kroppen som kunnskapskilde
Nic Waals somatiske psykodiagnostiske metode (WSP-metoden) : videreutvikling og klinisk anvendelse av metoden
ISBN 978-82-997029-6-6
Heftet 114 sider
Kr. 200,- (+porto/frakt)
Boken sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Bestillingsskjema