Fagkveld: Hva med terapeuten?

Om egenomsorg og betydningen av å arbeide med seg selv.
v/ Psykiater Heidi Ranvik Jensen

10. februar @ 18:00 20:00

Heidi Ranvik Jensen

Norsk Karakteranalytisk Institutt arrangerer fagkveld i Kristiansand torsdag 10.02.22 kl. 18-20 i samarbeid med Spes. Pol. for psykosomatikk og traumer (SPST) ved SSHF.   

Tema: «Hva med terapeuten? Om egenomsorg og betydningen av å arbeide med seg selv.» v/ Psykiater Heidi Ranvik Jensen.

Fagkvelden skjer fysisk i Kristiansand og at det går an å delta digitalt. Bruk påmeldingsskjema under for påmelding.

Arbeid med relasjonsskader og komplekse traumelidelser kan slå inn på uforutsette måter hos terapeuten, og innebære risiko for sekundærtraumatisering. I denne fagkvelden vil Heidi belyse temaet sekundærtraumatisering, og viktigheten av egenomsorg. Deretter vil vi få en dialog om betydningen av å arbeide med seg selv underveis, og kroppens rolle i dette der det knytte an til erfaringer i egne terapeutreiser.

Heidi Ranvik Jensen er psykiater ved SPST, og arbeider terapeutisk med komplekse traumelidelser og psykosomatiske problemstillinger. Hun har bl.a. tatt videreutdanning i skjematerapi og sensorimotorisk psykoterapi, og har nylig fullført karakteranalytisk grunnseminar. Heidi er spesielt opptatt av kroppens rolle i psykoterapi og i terapeutens egenivaretakelse.

  Min profesjon:

  Denne fagkvelden gjennomføres fysisk, men merk av digitalt om du kun kan delta digitalt:

  Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  View Arrangør Website

  Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand

  View Arrangør Website

  Neste grunnseminar september 2018

  Videreutdanning i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

  Oppstart høst 2018 og vår 2019

  To-årig grunnseminar

  Utdanningen gir innføring i karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi. Den fokuserer spesielt på ikke-verbal kommunikasjon med utgangspunkt i den norske tradisjonen etter Wilhelm Reich. Utdanningen gir også en innføring i generell og samtidig psykoanalytisk teori og metode med relevans for karakteranalysen.

  Psykologer og leger kan søke, og det er et krav at kandidaten har minimum to års klinisk praksis. Fortsett å lese «Neste grunnseminar september 2018»