Fra muskelpanser til kropper i dialog

Fra muskelpanser til kropper i dialog

Per Harbitz og Jon Sletvold
ISBN 978-82-303-4272-5
Heftet 250 sider
Kr. 299,- (+porto/frakt)

Denne historien tar utgangspunkt i Wilhelm Reichs innflytelse på psykoanalysen og psykoterapien i Norge, og beskriver hvordan en tradisjon har videreutviklet seg mye på grunn av vedvarende interesse for kroppens rolle i psykoterapi. Boka beskriver hvordan kroppsforståelsen har utviklet seg i tre hovedfaser. Den første fasen beskrives som den pansrede kroppen. Den andre fasen blir beskrevet som den talende kroppen. Den tredje fasen blir beskrevet som den samtalende kroppen eller kropper i samtale.

Per Harbitz har vært medlem i Forum for karakteranalytisk vegetoterapi siden 1982, og var styremedlem i flere perioder og sekretær fra 1986 til 1994. Hane er medlem av og lærer ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Jon Sletvold har vært styreleder i Forum for karakteranalytisk vegetoterapi og Norsk Karakteranalytisk Institutt. Han er medlem og lærer ved Norsk Karakteranalytisk Institutt og redaktør for Karakteranalytisk bokserie. Han er forfatter av The Emboidied Analyst – From Freud and Reich to Relationality, Routledge Taylor & Frances, 2014.

Bestill boken fra instituttet på kontor @ karakteranalyse.no. Frakt kommer i tillegg.

Fra muskelpanser til kropper i dialog
Per Harbitz og Jon Sletvold
ISBN 978-82-303-4272-5
Heftet 250 sider
Kr. 299,- (+porto/frakt)
Boken sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Bestillingsskjema