Workshop: Talking bodies

Jon Sletvold and Doris Brothers, in collaboration with Norsk Karakteranalytisk Institutt, will arrange the workshop «Talking bodies: Practice and Supervision from a Body-Based Perspective» in Oslo on August 28-29, 2020.

Talking bodies

Practice and Supervision from a Body-Based Perspective

Jon Sletvold and Doris Brothers

Zoom/online, August 28-29, 2020 (from 13:00 both days)

In this two-day workshop theoretical presentations will be followed by demonstrations and exercises designed to help participants explore the topics covered. They will then be invited to discuss their experiences.

 

Main topics:

A New Understanding of Trauma: From Dissociation-Enactment to the Fracturing of Embodied Wholeness

We will invite participants to join us in developing our understanding of traumatic experiences making use of contributions from self psychology, relational psychoanalytic theory and the work of the Boston Change Process Study Group. People who are relatively well-functioning and free from ongoing trauma tend to experience a rhythmic flow in their sensing of themselves, others, and themselves in connection to others. As we will show with clinical examples, in the aftermath of trauma this flow tends to disintegrate. We will demonstrate the benefits of using a psychotherapeutic language based on the sensing of “I,” “you,” and “we”.

 

The Emotional Expression of the Body: How We Perceive One Another

Our bodily appearance was at the heart of Reich´s character analytic work. Unfortunately it has become a largely neglected aspect of psychoanalytic and psychotherapeutic work. We will suggest that it is only when embodiment is a central theoretical concern that the importance of how we appear to one another becomes relevant. We will try to show that while we may imagine that we consistently perceive other peoples’ appearance in a static unchanging way, many factors alter the way we actually perceive them. We will explain that the continually changing emotional context subtly changes our perceptions of one another. Traumatic experiences often lead either to dramatic alterations in our perceptions of others or to our resolutely clinging to an unchanging perception of them.

 

The Patient´s Experience of the Therapist: First Meetings with Freud – and Fromm

In the hope of demonstrating the powerful impact of therapists’ bodily appearance on their patients, we will look at how two patients–The Wolf-Man and Hilda Doolittle–experienced their first meetings with Freud. While not wishing to minimize the importance of the words first exchanged by the therapeutic couple, we will try to show that their impact is largely shaped by the feelings for one another that are generated by their inter-bodily perceptions.

 

Embodied supervision
Attendees will get the opportunity to participate in embodied supervision exercises. The whole group will be invited to take part in the embodied supervision process.

 


 

Doris Brothers, Ph.D. is a co-founder and faculty member of the Training and Research in Intersubjective Self Psychology Foundation (TRISP). She was co-editor with Roger Frie of Psychoanalysis, Self and Context from 2015-2019 and chief editor of eForum, the online magazine of the International Association of Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP). She serves on the advisory board and council of IAPSP. Her books include: Toward a Psychology of Uncertainty: Trauma-Centered Psychoanalysis (2008), Falling Backwards: An Exploration of Trust and Self-Experience (1995), with Richard Ulman, The Shattered Self: A Psychoanalytic Study of Trauma (1988). She is in private practice in Manhattan, New York, USA.

Jon Sletvold, Psy.D. , is a licensed specialist in clinical psychology and psychotherapy. He is founding board director and faculty member at the Norwegian Character Analytic Institute. He is co-editor with Marianne Børstad of two books: Den terapeutiske dansen [The therapeutic dance] and Karakteranalytiske dialoger [Character analytic dialogues] and the editor of Tage Philipson – Kjærlighet og identifisering [Tage Philipson – Love and Identification]. He is the author of The Embodied Analyst: From Freud and Reich to Relationality, 2014, winner of the National Association for the Advancement of Psychoanalysis Gradiva Award 2015. With Per Harbitz he co-authored, 2019 Fra musklepanser til kropper i dialog – Da Reich kom til Norge og det som skjedde etterpå … [From Muscular Armor to Bodies in Dialogue – When Reich came to Norway and what happened afterwards …].

Registration form

Sommerbrunch 2020 avlyst

Kjære NKI medlemmer, 

det var planlagt sommerbrunch 13. juni. Grunnet korona velger vi dessverre å avlyse denne i år.

Og vil vurdere å erstatte den i september, om det lar seg gjennomføre. Mvh. Medlemsutvalget, foreløpig repr. ved Tanya og Jorunn ( ta gjerne kontakt om noen vil delta i utvalget)

Fagkveld: Slipp meg fri

Boken «Slipp meg fri» er skrevet sammen med Angelica Kjos

Fra en barndom med brutalitet, seksuelle overgrep og vold, og en oppvekst og ungdomstid som en uønsket kasteball mellom barnevern, rusinstitusjoner og psykiatri, til i dag å være en sterk og modig ung kvinne som også selv er blitt mor.

Hvordan er dette usannsynlige mulig?
I denne boken beskriver Angelica og hennes psykolog gjennom syv år, Atle, direkte og åpent om terapiprosessen de gikk gjennom. De åpner terapirommet og skjuler verken gledene, utfordringene eller de dramatiske bristepunktene som oppsto i prosessen.

Mennesker som lever med vold og overgrep vil selv kunne finne støtte og hjelp i denne boken.

Terapeuter vil kunne gjenkjenne og finne støtte for egne tanker, følelser og opplevelser det kan være vanskelig å snakke om.

Atle AustadOm Atle Austad; psykologspesialist jobbet som psykolog med primært seksuelle problemstillinger i 25 år. Også karakteranalytiker og spesialitet i sexologi (Nordic Association of clinical Sexology).

Fagkveld: Politi og karakteranalyse – to uforenlige verdener eller …?

Har karakteranalysen noe å bidra med inn i det norske operative politiarbeidet?

I tilfelle hva?

Marit Bang Jensen er karakteranalytiker, spesialist i klinisk psykologi og lærer og veileder ved Norsk Karakteranalytisk Institutt. Hun har arbeidet flere år med undervisning i Kommunikasjon og konflikthåndtering ved Politihøgskolen i Oslo.

Det vil bli presentasjon av eksempler fra undervisningen ved Politihøgskolen, og problemstillinger knyttet til hvordan lese det emosjonelle utrykket i farlige situasjoner drøftes. Politiet skal i gitte situasjoner kunne være både vennlige og imøtekommende og autoritære og grensesettende.

Hvordan klare disse skiftningene som kreves av politiet når en situasjon plutselig eskalerer? Fokus vil spesielt være på dette skiftet mellom to ganske ulike måter å være på.

Fagkveld: Politi og karakteranalyse – to uforenlige verdener eller …?

Oppdatering: Fra klokken 20:00 vil det også bli en samtale om tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse (TVUPP) med Kari K. Holm. Kari er psykoanalytiker og var med og arbeidet frem tilskuddsordningen på 1970-tallet kommer og legger frem en historisk vinkling og forståelse for ordningen. Vi ser frem til en interessant dialog om TVUPPs historie og fremtid.

William Cornell seminar 2019

What’s sex got to do with it?

Sexuality was once at the very heart of Reichian and neo-Reichian models of psychotherapy and health. This seems often to no longer be the case. This workshop will afford us as a group an opportunity to consider the reasons and the consequences for the frequent marginalization of sexuality in contemporary psychoanalysis and psychotherapy.

Fortsett å lese «William Cornell seminar 2019»

SOMMERFEST 2018

Vi inviterer til sommerfest på NKI

blomstereng

LØRDAG 16. JUNI KL 14.00

Festen starter med spennende workshop med utøvende kunstner og tedeist Martin Slaatto

www.praxisoslo.no/martin-slaatto

Etterpå kan vi friste med velkomstdrikke og sommerlig lunsj med fristelser fra havet.

Kandidater er spesielt velkomne.

Meld deg på innen 10. juni. Sommerfesten koster kr 200,- og påmeldingen skjer ved innbetaling til NKI på Vipps 59733 eller til NKIs bankkonto 7874 05 02041. Merk innbetaling med Sommerfest.

VELKOMMEN
Medlemsutvalget ved NKI