Dypdykk i Nic Waals Psykosomatiske Diagnostikk (WSP)

22. februar @ 18:00 20:00

Denne fagkvelden er utsatt til 23.05!

Medlemsutvalget ønsker å invitere kjente og nye ansikter til en fagkveld ved Instituttet, der karakteranalytikere Marit Bang Jensen (psykologspesialist) og Hanne Skei Andersen (psykiater) vier tid til innvielse i Waals Somatiske Psykodiagnostiske undersøkelse. 

Vi vil se og høre mer om gangen i selve undersøkelsen, protokollene, tolkninger, testens opprinnelse og dets gradvise endring til å bli en relasjonell test. 

På slutten vil det være et drøftingsrom i panel-intervju format, der Marit og Hanne vil reflektere rundt spørsmål om WSP i dialog med Medlemsutvalget. Herunder vil det blant annet være spørsmål og betraktninger rundt WSP-undersøkelsens kliniske anvendelighet i dag, hva slags opplysninger testen forsyner, hvordan testen har endret seg, og tanker rundt WSP fremover.

Arrangementet avholdes i Gjerdrums vei 19, 5.etg, torsdag den 22.03.24 kl 1800-2000, med lett servering i forkant og underveis.

Det er åpnet opp for digital deltagelse for de som ikke har anledning til å bli med stedlig. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidra med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet.

Påmelding

  Min profesjon:

  Jeg registrer meg for:

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  Vis Arrangør nettside

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  Vis Sted nettside

  The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy

  The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy

  Bill Cornell

  Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til 2 dagers seminar med William Cornell
  8 og 9 mars 2024 I Oslo

  En unik mulighet til å møte en av mesterne innen kroppsforankret Psykoanalytisk Psykoterapi. Gjennom disse to dagene vil han ta oss med på en utforskning av hvordan oppmerksomhet på pasientenes opplevelser I tenårene kan bidra til å fordype vår terapeutiske forståelse av deres nåværende emosjonelle og seksuelle strev i livet.

  “Adolescence held an important place in Wilhelm Reich’s thinking about healthy emotional and sexual development.

  A careful look at adolescence is rarely present in our literature or therapeutic attention today, even as we witness increases in adolescent depression, anxiety, social isolation, suicidal ideations, eating disorders, and early adulthood psychotic breakdowns. 

  Although never easy, contemporary adolescence may be even more challenging than adolescence was during Reich’s time—rife with social media, isolation, questions of gender.  In this workshop, we’ll examine some of the current pressures on teenagers.  But more importantly, we’ll examine the ways in which our more careful attention to the adolescent experiences of our adult patients can help to deepen our therapeutic understanding of their current life emotional and sexual struggles.”   

  Willam F Cornell portrett bilde

  William F. Cornell, M.A., TSTA, forfatter av Somatic Experience in Psychoanalysis and Psychotherapy og en mengde bøker, artikler og kapitler. Han har en unik kroppsforankret tilnærming til psykoterapi som også preger hans undervisning og veiledning. Han har en bakgrunn i en neoreichiansk kroppsterapeutisk tilnærming som han senere har integrert i en relasjonell psykoanalytisk forståelse av psykoterapi, der hans lesing av Winnicott har vært sentral. I tillegg er han utdannet i transaksjonsanalyse, har gått i veiledning hos en rekke anerkjente terapeuter med ulike tilnærminger til psykoterapi.

  Påmelding

  Seminaravgift: 7 000 kroner

   Påmeldingsskjema


   NKI medlemNKI kandidatIkke tilknyttet NKI

   Seminar med Cornell den 8. 0g 9. mars 2024

   Seminar med William Cornell

   NKIs seminar med Willam F. Cornell «The Place of the Adolescent Body in Development and in Body-Oriented Psychotherapy» den 8. og 9. mars er en unik mulighet til å møte en av mesterne innen kroppsforankret Psykoanalytisk Psykoterapi.

   8. mars @ 09:00 9. mars @ 17:00

   The Place of the Adolescent Body in Development
   and in Body-Oriented Psychotherapy

   Bill Cornell

   Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til 2 dagers seminar med William Cornell
   8 og 9 mars 2024 I Oslo

   En unik mulighet til å møte en av mesterne innen kroppsforankret Psykoanalytisk Psykoterapi. Gjennom disse to dagene vil han ta oss med på en utforskning av hvordan oppmerksomhet på pasientenes opplevelser I tenårene kan bidra til å fordype vår terapeutiske forståelse av deres nåværende emosjonelle og seksuelle strev i livet.

   William F. Cornell, M.A., TSTA, forfatter av Somatic Experience in Psychoanalysis and Psychotherapy og en mengde bøker, artikler og kapitler. Han har en unik kroppsforankret tilnærming til psykoterapi som også preger hans undervisning og veiledning. Han har en bakgrunn i en neoreichiansk kroppsterapeutisk tilnærming som han senere har integrert i en relasjonell psykoanalytisk forståelse av psykoterapi, der hans lesing av Winnicott har vært sentral. I tillegg er han utdannet i transaksjonsanalyse, har gått i veiledning hos en rekke anerkjente terapeuter med ulike tilnærminger til psykoterapi.

   7000kr Deltakeravgift

   Registreringsskjema

    Påmeldingsskjema


    NKI medlemNKI kandidatIkke tilknyttet NKI

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    Vis Arrangør nettside

    Juleavslutning 2023

    9. desember 2023 @ 15:00 18:00

    Juleavslutning ved NKI med faglig innslag: Nic Waals somatiske psykodiagnostikk

    Medlemsutvalget har gleden av å invitere alle medlemmer og kandidater ved Norsk Karakteranalytisk Institutt til en juleavslutning ved NKI sine lokaler i Gjerdrums vei 19, lørdag den 09.12.23 kl 1500.

    For anledningen vil karakteranalytikere Hanne Skei Andersen (psykiater) og Marit Bang Jensen (psykologspesialist) belyse den lite kjente men levende historiske arven etter barnepsykiatriens mor Nic Waal. De vil gi en innføring i «Waals somatiske psykodiagnostiske metode», også kjent som WSP-testen, med dets historiske bakgrunn, klinisk applikasjon og ikke minst praktisk gjennomgang.

    Den faglige presentasjonen holdes i 5. etasje og varer 1 time. Vi fortsetter i 6. etasje med bespisning og trivelig selskap.

    Deltageravgiften (kr 400) dekker maten og de som ønsker tar med egen drikke. Ønsker du kun å delta på den faglige delen utenom middagen, oppfordrer medlemsutvalget deg til å bidra med 100 kr.

    Betales gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Vennligst merk betalingen med «Juleavslutning 2023».

    Påmeldingsfrist: onsdag 29. november 2023.

    Nic Waals somatiske psykodiagnostikk

    Bakgrunn: Barnepsykiateren Nic Waal (1905-1960) utdannet seg til psykoanalytiker i Berlin på 1930-tallet og gikk selv i analyse hos både Harald Schjelderup og Wilhelm Reich, preget av fokus på karakterforsvar og segmenttenkning. Hun utviklet «Waals Somatiske Psykodiagnostikk» (WSP)-testen på 1950-tallet, og det ble i en årrekke arrangert en 2-årig utdanning i arbeid med WSP-metoden ved Nic Waals Institutt. Testen og opptaksprotokollen ble i senere tid modernisert av Einar Moe m.fl.

    En veiledningsgruppe bestående av psykiater/bioenergetiker Kristian Hartwig, psykolog Anne Borgersrud og psykologspesialistene/karakteranalytikerne Per Harbitz, Petter Lohne, Marit Bang Jensen og psykiater/karakteranalytiker Hanne Skei Andersen har i en årrekke benyttet WSP-testen som supplement til egen og andres kliniske praksis for å få et bredere forståelsesgrunnlag for pasienter. Gruppen har også drevet noe forskning på testen.

    WSP: I testen undersøkes pasientens muskulatur, respirasjon og ulike kroppslige reaksjoner. Undersøkelsen gir informasjon om personenes måte å relatere seg på og gir mulighet for å danne seg hypoteser om personens karaktertrekk og typiske reaksjonsmåter. Erfaring viser at det er en nyttig undersøkelsesmetode.

    Påmeldingsskjema

     400kr

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     41256600

     Vis Arrangør nettside

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     Gjerdrums vei 19
     Oslo, 0484 Norge
     + Google-kart
     41256600
     Vis Sted nettside

     Fagkveld: Kroppens betydning for forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og beslektede lidelser

     23. november 2023 @ 18:00 20:00

     Medlemsutvalget inviterer til fagkveld med

     Dr. philos Tor Gunnar Værnes:

     «Kroppens betydning for forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og beslektede lidelser»

     23 november kl. 1800 i Gjerdrums vei 19.

     Forstyrret selvopplevelse har vist seg å være karakteristiske fenomener ved schizofreni og beslektede lidelser. Disse forstyrrelsene er til stede både i prodromalfasen og ved etablerte psykoselidelser, og ser ut til å ha betydning for utvikling av typiske symptomer og funksjonssvikt. I klinikken ser vi at det er varierende når og hvordan slike forstyrrelser opptrer i pasientenes erfaringsverden. Forskning og teoretiske betraktninger, særlig ut fra et fenomenologisk perspektiv, peker på kroppens betydning ved slike selvforstyrrelser. Forelesningen vil belyse karakteristika ved disse forstyrrelsene, samt fenomenologiske og nevrobiologiske perspektiver på kroppen og dens betydning for normal og forstyrret selvopplevelse.

     Etter foredraget legger vi opp til en samtale om hvordan det fenomenologiske perspektivet kan bidra til dypere forståelse av kroppslige forhold knyttet til psykose og tilgrensende lidelser, og dermed til kontaktetablering, kreativitet og innsikt i det terapeutiske «rommet». 

     Tor Gunnar Værnes er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og dr.philos. Han har variert klinisk erfaring, og har særlig jobbet med unge voksne med psykoselidelser ved døgnavdeling. Han er ansatt ved TIPS Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus HF og har en liten privatpraksis. I sin doktorgrad undersøkte han forstyrrelser i selvopplevelse hos unge polikliniske pasienter mellom 15 og 30 år, som hadde blitt vurdert til å ha økt risiko for psykoseutvikling. For tiden er Tor Gunnar i gang med planlegging av en pilotstudie for behandling av selvforstyrrelser.

     Påmeldingsskjema

      Min profesjon:

      Jeg registrer meg for:

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      41256600

      Vis Arrangør nettside

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      Gjerdrums vei 19
      Oslo, 0484 Norge
      + Google-kart
      41256600
      Vis Sted nettside

      Sommerfest 2023

      På årets sommerfest 10. juni 2023 fikk Turid Nylund hedersprisen.

      Tine Asmundsen og Bente Gahnstrøm samtalte om arbeid med kreativitet i psykoterapi. Dette ble illustrert med musikk og poesi.

      Folk hygget seg i en sommerlig og avslappet stemning.

      Arrangementet var vakkert ivaretatt av medlemsutvalget både med hensyn til drikke, forfriskninger og alt annet.

      Tekst skrevet av Bente Gahnstrøm.

      «Du må ikke sove»; Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge

      26. januar 2023 @ 18:00 21:00

      Håvard Friis Nilsen er professor i samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold og gjesteprofessor ved Sigmund Freud Universität, Wien. Boken hans om Wilhelm Reich ble kåret til en av årets ti beste bøker av Aftenposten. Friis Nilsen forteller om sin nye bok og arbeidet med den.

      Andreas Wiese skriver i sin anmeldelse:
      «Viktig bok om en mann og et miljø som endret Norge. Friis Nilsens bok er ikke en psykoanalytisk faghistorie. Den er kulturhistorie om et miljø. Den løfter fram en viktig del av det moderne Norges kultur og tilblivelseshistorie. Vår holdning til seksualitet og frihet i dag bærer i seg en arv fra Reich. Reichs imponerende evne til å legge seg ut med mennesker og hans seinere utvikling, viser oss samtidig hvor komplekst et menneske kan være.» Andreas Wiese, Dagbladet.

      Etter Hitlers maktovertakelse inviterte Schjelderup Reich til Norge. Han skulle bli her i fem dramatiske år.
      Blant de norske kulturpersonlighetene Wilhelm Reich hadde i analyse og knyttet seg til, var Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Harald Schjelderup, Nic Waal og Rolf Stenersen. Samtidig hadde han høye forskerambisjoner; Reich ville løse kreftens gåte og avdekke livsenergien som en medisinsk realitet. I hemmelighet møtte han Lev Trotskij, som befant seg i Norge som flyktning da Moskvaprosessene brøt ut. Vidkun Quisling angrep ham som «jødisk seksualpornograf».

      Vi vil knytte denne viktige delen av Norgeshistorien til dagens karakteranalyse ved samtaler etter at Håvard Friis Nilsen har holdt et innlegg om relevante aspekter av Reichs tid i Norge.

      Fagkvelden gjennomføres både med fysisk oppmøte i Gjerdrums vei 19 og digital deltagelse. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!

      Påmelding

       Min profesjon:

       Jeg registrer meg for:

       Norsk Karakteranalytisk Institutt

       41256600

       Vis Arrangør nettside

       Norsk Karakteranalytisk Institutt

       Gjerdrums vei 19
       Oslo, 0484 Norge
       + Google-kart
       41256600
       Vis Sted nettside

       Dagsseminar med Marius Holth

       Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til dagsseminar med Marius Holth.

       Marius Holth

       I juni hadde vi besøk av Marius som guidet oss gjennom en times lek med stemmene våre. Det ga mersmak, så vi har invitert han til å holde et dagsseminar.

       Marius Holth har jobbet med sang og stemme i mange år, både i kursopplegget stemmekraft, og på Statens teater høyskole

       I dette dagsseminaret vil ha gi oss spennende perspektiver på hva stemmen betyr for oss mennesker og hva vi kan bruke den til når vi slipper den fri. Han har utviklet en metodikk som han kaller stemmereise, der stemmens selvguidende egenskap er sentralt. Deltagerne får jobbe med stemmen, leke med stemmen, utforske stemmen og kanskje også få noen erfaringer med den transformative kraften som stemmen vår være. Marius Holth mener at alles stemme bærer på noe autentisk, noe som er viktig for oss og noe som kan ha kraft til å hele fortiden og vise retning for fremtiden. Når vi søker etter den tantriske stemmen vår, søker vi etter den vi er.

       Du kan lese mer om Marius Holth på nettsiden hans: www.mariusholth.com

       Tid:  11. februar 2023 | kl. 10:00 – 16:00

       Sted: Oslo, Gjerdrums vei 19, 6 etasje.

       Pris: 1500 kr.

       Påmelding: send epost til kontor @ karakteranalyse . no eller bruk påmeldingskjemaet under.

       Påmelding

        Dagsseminar med Marius Holth

        11. februar 2023 @ 10:00 16:00

        Marius Holth

        Sommerfestens lille seanse med sanger, komponist og Sangpedagog Marius Holth ga mersmak, så Medlemsutvalget har invitert han til å holde et dagsseminar for oss 17 oktober i Gjerdrums vei 19.

        Marius Holth har jobbet med sang og stemme i mange år, både i kursopplegget stemmekraft, og på Statens teater høyskole

        I dette dagsseminaret vil ha gi oss spennende perspektiver på hva stemmen betyr for oss mennesker og hva vi kan bruke den til når vi slipper den fri. Han har utviklet en metodikk som han kaller stemmereise, der stemmens selvguidende egenskap er sentralt. Deltagerne får jobbe med stemmen, leke med stemmen, utforske stemmen og kanskje også få noen erfaringer med den transformative kraften som stemmen vår være. Marius Holth mener at alles stemme bærer på noe autentisk, noe som er viktig for oss og noe som kan ha kraft til å hele fortiden og vise retning for fremtiden. Når vi søker etter den tantriske stemmen vår, søker vi etter den vi er.

        Du kan lese mer om Marius Holth på nettsiden hans: https://www.mariusholth.com/

        Kr.1500 Deltakeravgift

        Påmelding

         Norsk Karakteranalytisk Institutt

         41256600

         Vis Arrangør nettside

         Norsk Karakteranalytisk Institutt

         Gjerdrums vei 19
         Oslo, 0484 Norge
         + Google-kart
         41256600
         Vis Sted nettside

         Fagkveld: When bodies speak and words act

         Denne fagkvelden er utsatt. Ny dato vil bli publisert her og i vår kalender på www.karakteranalyse.no/arrangementer så snart den er tilgjengelig.


         Medlemsutvalget i samarbeid med Utdanningsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Sandy Goldbeck-Wood i forbindelse med hennes doktorgradsavhandling.

         Les mer om doktorgradsavhandlingen «When Bodies Speak and Words Act – poetry, psychosomatic illness and the lost art of medicine» på munin.uit.no/handle/10037/17985

         Mer informasjon kommer snart.