Om å finne hverandre

11. november @ 18:00 20:00

Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Susanne Wroldsen

Et spørsmål jeg lærte av Rita Østensen var: Hva slags barn har den voksne pasienten vært?

Jeg legger til: Hva slags interaktive erfaringer var det denne personen måtte inngå i første del av livet?

I denne artikkelen har jeg ønsket å fordype meg i affektiv kommunikasjon og forstyrret affektiv kommunikasjon. Dette er viktig kunnskap da konsekvensene ved forstyrret affektiv kommunikasjon er store for barnet. Kjærlighet kan gå tapt og ensomhet få utvikle seg fordi omsorgspersonen henger fast i tidligere, glemte relasjonelle erfaringer som kan fortsette å gjøre seg gjeldene i den nye forelder-barn relasjonen (Fraiberg, 1975). Kasusmaterialet er anonymisert i henhold til helsedirektoratets retningslinjer og er sammensatt av elementer fra flere ulike pasienthistorier.

Jeg jobber med de minste barna fra 0-5 og gravide på BUP vest, Diakonhjemmet sykehus. De fleste barna som kommer til oss, er friske sped- og småbarn. De har likevel egne pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten dersom de har risiko omkring seg. I denne sammenheng vil hun snakke om foreldre som er rammet på en slik måte at det går ut over evnen til å være emosjonelt tilgjengelig for barnet sitt – foreldrefunksjonen.

Vi jobber forebyggende i forhold til risiko ved å veilede foreldrene.

Vi treffer foreldre med og uten diagnose. Å nå inn til foreldrene er nødvendig for å nå barnet.

Derfor er alt jeg har lært om de voksne viktig i arbeidet med de minste barna.

Vi treffer foreldre med psykoselidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, engstelig og nedstemte foreldre.

Vi som jobber i dette feltet, ser noen ganger hvordan karakterdannelsen hos det lille barnet skjer rett foran øynene våre.

Å ha kunnskap om affektiv kommunikasjon er viktig for å ha begreper å «se gjennom».

Hjernen er plastisk, så det går an å rette opp i. Men vi er helt avhengige av å se, forstå signalene og feilsignalene (=tilpasningen) hos det lille barnet, forstå barnets bidrag, forelderens bidrag – samt se på hva som skjer, og ikke skjer imellom – relasjonen.

Det er dette jeg gjerne vil få til en dialog omkring på fagkvelden.

  Denne fagkvelden gjennomføres fysisk, men merk av digitalt om du kun kan delta digitalt:

  Fagkvelden gjennomføres med fysisk oppmøte i instituttets lokaler. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  View Arrangør Website

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  View Sted Website

  Et liv som psykolog og terapeut

  14. oktober @ 18:00 20:00

  Bente Gahnstrøm

  Bente Gahnstrøm er født i Stvanger i 1947. Cand. Psycho. fra 1974. Arbeidet som vit.ass. ved Universitetet i Bergen, Skolepsykologisk Kontor i Trondheim, Skarrud behandlingshjem for barn i Buskerud, utdanningsstilling ved Nic Waals Institutt, dagavdeling ved psykiatrisk avdelin, Tønsberg sykehus, og psykolog i sengepost ved Dalane DPS, Egersund. Hun har drevet egen praksis siden 1983.  Hun er spesialist i Klinisk Psykolog NPF (1983) og godkjent lærer ved Norsk Karakteranalytisk Institutt (1999) Hun har også bakgrunn i psykodrama, Peso-Boyden Psykomotor System (PBSP), biosyntese (David Boadella), gestaltveiledning og leketerapi (Nic Waals Institutt).

  Hun har hatt flere verv både i Norsk Psykologforening og ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

  Hun har gitt ut tre diktsamlinger på Solum Forlag og vært produsent, forfatter og skuespiller i fire freelance teaterforestillinger.

  Hun har de siste 20 årene tatt mange kurs og individualtimer i improvisasjon, stemmebruk/sang og andre teaterfag.

  Fagkvelden gjennomføres med fysisk oppmøte i instituttets lokaler. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!

   Denne fagkvelden gjennomføres fysisk, men merk av digitalt om du kun kan delta digitalt:

   Norsk Karakteranalytisk Institutt

   41256600

   View Arrangør Website

   Norsk Karakteranalytisk Institutt

   Gjerdrums vei 19
   Oslo, 0484 Norge
   + Google-kart
   41256600
   View Sted Website

   Workshop: When Psychoanalytic Theory Meets the Body

   24. september 25. september

   When Psychoanalytic Theory Meets the Body: Re-envisioning, Transference, Repression/Dissociation and Resistance

   A 2-Day Workshop by Jon Sletvold and Doris Brothers

   Place: Norsk Karakteranalytisk Institutt; Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
   Time: Friday 09:30 – 16:00 | Saturday from 09:30 – 15:00

   In this workshop we bring the body-based perspective we are developing in our forthcoming book, Talking Bodies, to some of the most enduring aspects of psychoanalytic theory. The result is not only that the theory changes, but also that practice, training and supervision are re-envisioned. A central theme that runs through our work is that mind, from birth on, involves the creation of narratives based on embodied memories.

   We will intersperse verbal dialogues with embodied exercises throughout and provided opportunities for embodied supervision.

   Main topics

   A Body-Based View of Transference

   Ever since Freud’s earliest efforts to develop his theory of transference, memory has played a key role. Narratives, and the embodied non-verbal memories on which they are based, are central to a new understanding of transference. When viewed from the perspective of the ever-changing memories of both patient and therapist, transference is seen as a shifting flow of I, you, we and world. We propose that it is only in the context of trauma that transferences become rigidified.

   A Body-Based View of Repression/Dissociation

   Freud’s earliest attempt to deal with gaps in his patients’ verbal narratives gave rise to his concept of repression, which he regarded as the cornerstone of his entire theory.  In the 1890s he believed that patients’ memories of actual traumas that were too painful or embarrassing to be kept in conscious awareness were dissociated and replaced by symptoms. In 1897 he renounced his trauma theory and proposed that memories were repressed because they were associated with conflictual forbidden sexual impulses. In recent years dissociation has largely replaced repression. However, from a body-based perspective, dissociation exists only to the extent that pertains to traumatic memories that cannot be given verbal expression. When embodied memories are viewed as always present what has been called the dissociation-enactment model is profoundly changed.

   A Body-Based View of Resistance

   What makes therapeutic change so difficult? We propose that the freedom to change can be terrifying. When trauma is viewed from a body-based perspective it becomes clear that what has been called resistance often involves fear of losing one’s connections to all that is needed for one’s psychological well-being. When efforts are made to deepen the we-connectedness of patient and therapist, the fear of change is reduced for both therapeutic partners as a feeling of safety to experience all emotions develops. Illustrative clinical examples will be presented.

   Doris Brothers, Ph.D. is a co-founder and faculty member of the Training and Research in Intersubjective Self Psychology Foundation (TRISP). She was co-editor with Roger Frie of Psychoanalysis, Self and Context from 2015-2019 and chief editor of eForum, the online newsletter of the International Association of Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP). She serves on the advisory board and council of IAPSP. Her books include: Toward a Psychology of Uncertainty: Trauma-Centered Psychoanalysis (2008), Falling Backwards: An Exploration of Trust and Self-Experience (1995), and with Richard Ulman, The Shattered Self: A Psychoanalytic Study of Trauma (1988). She works in private practice in New York and Oslo.

   Jon Sletvold, Psy.D. , is a licensed specialist in clinical psychology and psychotherapy. He is founding board director and faculty member at the Norwegian Character Analytic Institute. He is co-editor with Marianne Børstad of two books: Den terapeutiske dansen [The therapeutic dance] and Karakteranalytiske dialoger [Character analytic dialogues] and the editor of Tage Philipson – Kjærlighet og identifisering [Tage Philipson – Love and Identification]. He is the author of The Embodied Analyst: From Freud and Reich to Relationality,2014, winner of the Gradiva Award 2015 for best psychoanalytic book. With Per Harbitz he co-authored Fra musklepanser til kropper i dialog – Da Reich kom til Norge og det som skjedde etterpå … [From Muscular Armor to Bodies in Dialogue – When Reich came to Norway and what happened afterwards …], 2019.

   Kr4000

    Registration form

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    View Arrangør Website

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    Gjerdrums vei 19
    Oslo, 0484 Norge
    + Google-kart
    41256600
    View Sted Website

    Fagkveld: Å forholde seg til avsky i psykoterapeutiske prosesser

    9. september @ 19:00 21:00

    «Jeg liker det ikke»  –  regulering av avsky i psykoterapeutiske prosesser

    En mini workshop med Kolbjørn Vårdal

    Grunnet reisekarantene må denne fagkvelden gjennomføres digitalt. Tidspunktet er fra 19:00 til 21:00. Husk å meld deg på!

    I denne mini workshopen vil det holdes en kort introduksjon om avsky som fenomen for så å gjøre øvelser som støtter bevisstgjøring og regulering av avsky.

    Mini workshopen gjennomføres med fysisk oppmøte i instituttets lokaler. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!


     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     41256600

     View Arrangør Website

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     Gjerdrums vei 19
     Oslo, 0484 Norge
     41256600
     View Sted Website

     Fagkveld: Å forholde seg til avsky i psykoterapeutiske prosesser

     Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld

     Grunnet reisekarantene må denne fagkvelden gjennomføres digitalt. Tidspunktet er fra 19:00 til 21:00. Husk å meld deg på!

     Sted:     online
     Dato:     9. september 2021
     Tid:        19:00-21:00

     Karakteranalytisk Institutt inviterer til en mini workshop med Kolbjørn Vårdal. I denne mini workshopen vil det holdes en kort introduksjon om avsky som fenomen for så å gjøre øvelser som støtter bevisstgjøring og regulering av avsky.

     Kolbjørn Vådal har i samarbeid med Merete Holm Brandberg utviklet en metodikk for å arbeide med uregulert avsky i traumeprosesser. Ut fra en forståelse om at traumer kan utløse avsky både mot seg selv og andre, og kan være viktig å forstå/regulere slik at grensene mot det en opplever som «giftig» ( eller utfordrer kroppens indre homeostase) gjenetableres. Avsky kan forstås som en tidligere evolusjonær strategi knyttet til homeostasesystemet i kroppen for å sette grenser.

     Det bygges videre på klinisk erfaring som indikerer at det kan være hjelpsomt å regulere avsky for å få tilgang til egen aggresjon.

     Kolbjørn Vårdal har en mastergrad i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumatisk stress ved UiO. Siden 2006 har han undervist i kroppsorientert psykoterapi i Skandinavia og Hviterussland. For tiden arbeider han blant annet med å integrere nyere nevrologisk forskning fra fagfeltet nevrologisk trening med målsetning om å gjøre dette materialet mer klinisk tilgjengelig i traumeterapi.

     Besøk https://www.karakteranalyse.no/event/fagkveld-a-forholde-seg-til-avsky-i-psykoterapeutiske-prosesser/ for påmelding og mer informasjon.

     Med vennlig hilsen
     Medlemsutvalget
     Norsk Karakteranalytisk Institutt
     Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
     Telefon 41 25 66 00

     Sommerfest 2021

     5. juni @ 15:00

     Kjære medlemmer

     Vi ser endelig en mulighet til å kunne møtes igjen og inviterer deg til enkel sommer-avslutning-samling lørdag 5. juni på instituttet.

     Det vil mest sannsynlig holdes utendørs pga. koronarestriksjoner, og det vil derfor kun tilbys svært enkel servering, så bring gjerne medbragt. 

     Vinneren av årets Hederspris vil annonseres.

     Vi gleder oss til en samling igjen, og håper mange vil komme.

     Mvh. Medlemsutvalget

     Utvalget tar forbehold om at sommerfesten kan gjennomføres under gjeldende smittevernstiltak.

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      41256600

      View Arrangør Website

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      Gjerdrums vei 19
      Oslo, 0484 Norge
      + Google-kart
      41256600
      View Sted Website

      Medlemsmøte NKI

      9. desember 2020 @ 18:00 20:00

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      41256600

      View Arrangør Website

      Medlemsutvalget inviterer til medlemsmøte den 9 desember 2020 klokken 18:00. Møtet blir avholdt online og invitasjon med møtelink blir sendt ut på epost til instituttets medlemmer.

      Agenda for Medlemsmøtet:

      – Innlegg om betydningen av instituttet

      – Informasjon fra styret vedrørende bla. samlokalisering og øking av medlemskontingenten

      – Informasjon fra Utdannings-utvalget

      – Informasjon fra Medlemsutvalget, bla. om nyetablert Ærespris og fagkvelder fremover

      Sett av tid og dato!

      Workshop: Talking bodies

      Jon Sletvold and Doris Brothers, in collaboration with Norsk Karakteranalytisk Institutt, will arrange the workshop «Talking bodies: Practice and Supervision from a Body-Based Perspective» in Oslo on August 28-29, 2020.

      Talking bodies

      Practice and Supervision from a Body-Based Perspective

      Jon Sletvold and Doris Brothers

      Zoom/online, August 28-29, 2020 (from 13:00 both days)

      In this two-day workshop theoretical presentations will be followed by demonstrations and exercises designed to help participants explore the topics covered. They will then be invited to discuss their experiences.

       

      Main topics:

      A New Understanding of Trauma: From Dissociation-Enactment to the Fracturing of Embodied Wholeness

      We will invite participants to join us in developing our understanding of traumatic experiences making use of contributions from self psychology, relational psychoanalytic theory and the work of the Boston Change Process Study Group. People who are relatively well-functioning and free from ongoing trauma tend to experience a rhythmic flow in their sensing of themselves, others, and themselves in connection to others. As we will show with clinical examples, in the aftermath of trauma this flow tends to disintegrate. We will demonstrate the benefits of using a psychotherapeutic language based on the sensing of “I,” “you,” and “we”.

       

      The Emotional Expression of the Body: How We Perceive One Another

      Our bodily appearance was at the heart of Reich´s character analytic work. Unfortunately it has become a largely neglected aspect of psychoanalytic and psychotherapeutic work. We will suggest that it is only when embodiment is a central theoretical concern that the importance of how we appear to one another becomes relevant. We will try to show that while we may imagine that we consistently perceive other peoples’ appearance in a static unchanging way, many factors alter the way we actually perceive them. We will explain that the continually changing emotional context subtly changes our perceptions of one another. Traumatic experiences often lead either to dramatic alterations in our perceptions of others or to our resolutely clinging to an unchanging perception of them.

       

      The Patient´s Experience of the Therapist: First Meetings with Freud – and Fromm

      In the hope of demonstrating the powerful impact of therapists’ bodily appearance on their patients, we will look at how two patients–The Wolf-Man and Hilda Doolittle–experienced their first meetings with Freud. While not wishing to minimize the importance of the words first exchanged by the therapeutic couple, we will try to show that their impact is largely shaped by the feelings for one another that are generated by their inter-bodily perceptions.

       

      Embodied supervision
      Attendees will get the opportunity to participate in embodied supervision exercises. The whole group will be invited to take part in the embodied supervision process.

       


       

      Doris Brothers, Ph.D. is a co-founder and faculty member of the Training and Research in Intersubjective Self Psychology Foundation (TRISP). She was co-editor with Roger Frie of Psychoanalysis, Self and Context from 2015-2019 and chief editor of eForum, the online magazine of the International Association of Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP). She serves on the advisory board and council of IAPSP. Her books include: Toward a Psychology of Uncertainty: Trauma-Centered Psychoanalysis (2008), Falling Backwards: An Exploration of Trust and Self-Experience (1995), with Richard Ulman, The Shattered Self: A Psychoanalytic Study of Trauma (1988). She is in private practice in Manhattan, New York, USA.

      Jon Sletvold, Psy.D. , is a licensed specialist in clinical psychology and psychotherapy. He is founding board director and faculty member at the Norwegian Character Analytic Institute. He is co-editor with Marianne Børstad of two books: Den terapeutiske dansen [The therapeutic dance] and Karakteranalytiske dialoger [Character analytic dialogues] and the editor of Tage Philipson – Kjærlighet og identifisering [Tage Philipson – Love and Identification]. He is the author of The Embodied Analyst: From Freud and Reich to Relationality, 2014, winner of the National Association for the Advancement of Psychoanalysis Gradiva Award 2015. With Per Harbitz he co-authored, 2019 Fra musklepanser til kropper i dialog – Da Reich kom til Norge og det som skjedde etterpå … [From Muscular Armor to Bodies in Dialogue – When Reich came to Norway and what happened afterwards …].

       Registration form

       Sommerbrunch 2020 avlyst

       Kjære NKI medlemmer, 

       det var planlagt sommerbrunch 13. juni. Grunnet korona velger vi dessverre å avlyse denne i år.

       Og vil vurdere å erstatte den i september, om det lar seg gjennomføre. Mvh. Medlemsutvalget, foreløpig repr. ved Tanya og Jorunn ( ta gjerne kontakt om noen vil delta i utvalget)

       Fagkveld: Slipp meg fri

       16. januar 2020 @ 18:00 21:00

       Boken «Slipp meg fri» er skrevet sammen med Angelica Kjos Fra en barndom med brutalitet, seksuelle overgrep og vold, og en oppvekst og ungdomstid som en uønsket kasteball mellom barnevern, rusinstitusjoner og psykiatri, til i dag å være en sterk og modig ung kvinne som også selv er blitt mor. Hvordan er dette usannsynlige mulig? I denne boken beskriver Angelica og hennes psykolog gjennom syv år, Atle, direkte og åpent om terapiprosessen de gikk gjennom. De åpner terapirommet og skjuler verken gledene, utfordringene eller de dramatiske bristepunktene som oppsto i prosessen. Mennesker som lever med vold og overgrep vil selv kunne finne støtte og hjelp i denne boken. Terapeuter vil kunne gjenkjenne og finne støtte for egne tanker, følelser og opplevelser det kan være vanskelig å snakke om. Atle AustadOm Atle Austad; psykologspesialist jobbet som psykolog med primært seksuelle problemstillinger i 25 år. Også karakteranalytiker og spesialitet i sexologi (Nordic Association of clinical Sexology).

       Detaljer

       Dato:
       16. januar 2020
       Tid
       18:00 – 21:00
       Kostnad:
       Gratis
       Kategorier for Arrangement:
       ,
       Arrangement Tags:
       , , , ,

       Arrangør

       Norsk Karakteranalytisk Institutt
       Telefon:
       41256600
       E-post:
       kontor@karakteranalyse.no
       Hjemmeside:
       View Arrangør Website

       Norsk Karakteranalytisk Institutt

       Gjerdrums vei 19
       Oslo, 0484 Norge
       + Google-kart
       41256600
       View Sted Website