Juleavslutning 2023

9. desember @ 15:00 18:00

Juleavslutning ved NKI med faglig innslag: Nic Waals somatiske psykodiagnostikk

Medlemsutvalget har gleden av å invitere alle medlemmer og kandidater ved Norsk Karakteranalytisk Institutt til en juleavslutning ved NKI sine lokaler i Gjerdrums vei 19, lørdag den 09.12.23 kl 1500.

For anledningen vil karakteranalytikere Hanne Skei Andersen (psykiater) og Marit Bang Jensen (psykologspesialist) belyse den lite kjente men levende historiske arven etter barnepsykiatriens mor Nic Waal. De vil gi en innføring i «Waals somatiske psykodiagnostiske metode», også kjent som WSP-testen, med dets historiske bakgrunn, klinisk applikasjon og ikke minst praktisk gjennomgang.

Den faglige presentasjonen holdes i 5. etasje og varer 1 time. Vi fortsetter i 6. etasje med bespisning og trivelig selskap.

Deltageravgiften (kr 400) dekker maten og de som ønsker tar med egen drikke. Ønsker du kun å delta på den faglige delen utenom middagen, oppfordrer medlemsutvalget deg til å bidra med 100 kr.

Betales gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Vennligst merk betalingen med «Juleavslutning 2023».

Påmeldingsfrist: onsdag 29. november 2023.

Nic Waals somatiske psykodiagnostikk

Bakgrunn: Barnepsykiateren Nic Waal (1905-1960) utdannet seg til psykoanalytiker i Berlin på 1930-tallet og gikk selv i analyse hos både Harald Schjelderup og Wilhelm Reich, preget av fokus på karakterforsvar og segmenttenkning. Hun utviklet «Waals Somatiske Psykodiagnostikk» (WSP)-testen på 1950-tallet, og det ble i en årrekke arrangert en 2-årig utdanning i arbeid med WSP-metoden ved Nic Waals Institutt. Testen og opptaksprotokollen ble i senere tid modernisert av Einar Moe m.fl.

En veiledningsgruppe bestående av psykiater/bioenergetiker Kristian Hartwig, psykolog Anne Borgersrud og psykologspesialistene/karakteranalytikerne Per Harbitz, Petter Lohne, Marit Bang Jensen og psykiater/karakteranalytiker Hanne Skei Andersen har i en årrekke benyttet WSP-testen som supplement til egen og andres kliniske praksis for å få et bredere forståelsesgrunnlag for pasienter. Gruppen har også drevet noe forskning på testen.

WSP: I testen undersøkes pasientens muskulatur, respirasjon og ulike kroppslige reaksjoner. Undersøkelsen gir informasjon om personenes måte å relatere seg på og gir mulighet for å danne seg hypoteser om personens karaktertrekk og typiske reaksjonsmåter. Erfaring viser at det er en nyttig undersøkelsesmetode.

Påmeldingsskjema

  400kr

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  Vis Arrangør nettside

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  Vis Sted nettside

  Fagkveld: Kroppens betydning for forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og beslektede lidelser

  23. november @ 18:00 20:00

  Medlemsutvalget inviterer til fagkveld med

  Dr. philos Tor Gunnar Værnes:

  «Kroppens betydning for forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og beslektede lidelser»

  23 november kl. 1800 i Gjerdrums vei 19.

  Forstyrret selvopplevelse har vist seg å være karakteristiske fenomener ved schizofreni og beslektede lidelser. Disse forstyrrelsene er til stede både i prodromalfasen og ved etablerte psykoselidelser, og ser ut til å ha betydning for utvikling av typiske symptomer og funksjonssvikt. I klinikken ser vi at det er varierende når og hvordan slike forstyrrelser opptrer i pasientenes erfaringsverden. Forskning og teoretiske betraktninger, særlig ut fra et fenomenologisk perspektiv, peker på kroppens betydning ved slike selvforstyrrelser. Forelesningen vil belyse karakteristika ved disse forstyrrelsene, samt fenomenologiske og nevrobiologiske perspektiver på kroppen og dens betydning for normal og forstyrret selvopplevelse.

  Etter foredraget legger vi opp til en samtale om hvordan det fenomenologiske perspektivet kan bidra til dypere forståelse av kroppslige forhold knyttet til psykose og tilgrensende lidelser, og dermed til kontaktetablering, kreativitet og innsikt i det terapeutiske «rommet». 

  Tor Gunnar Værnes er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og dr.philos. Han har variert klinisk erfaring, og har særlig jobbet med unge voksne med psykoselidelser ved døgnavdeling. Han er ansatt ved TIPS Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus HF og har en liten privatpraksis. I sin doktorgrad undersøkte han forstyrrelser i selvopplevelse hos unge polikliniske pasienter mellom 15 og 30 år, som hadde blitt vurdert til å ha økt risiko for psykoseutvikling. For tiden er Tor Gunnar i gang med planlegging av en pilotstudie for behandling av selvforstyrrelser.

  Påmeldingsskjema

   Min profesjon:

   Jeg registrer meg for:

   Norsk Karakteranalytisk Institutt

   41256600

   Vis Arrangør nettside

   Norsk Karakteranalytisk Institutt

   Gjerdrums vei 19
   Oslo, 0484 Norge
   + Google-kart
   41256600
   Vis Sted nettside

   «Du må ikke sove»; Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge

   26. januar @ 18:00 21:00

   Håvard Friis Nilsen er professor i samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold og gjesteprofessor ved Sigmund Freud Universität, Wien. Boken hans om Wilhelm Reich ble kåret til en av årets ti beste bøker av Aftenposten. Friis Nilsen forteller om sin nye bok og arbeidet med den.

   Andreas Wiese skriver i sin anmeldelse:
   «Viktig bok om en mann og et miljø som endret Norge. Friis Nilsens bok er ikke en psykoanalytisk faghistorie. Den er kulturhistorie om et miljø. Den løfter fram en viktig del av det moderne Norges kultur og tilblivelseshistorie. Vår holdning til seksualitet og frihet i dag bærer i seg en arv fra Reich. Reichs imponerende evne til å legge seg ut med mennesker og hans seinere utvikling, viser oss samtidig hvor komplekst et menneske kan være.» Andreas Wiese, Dagbladet.

   Etter Hitlers maktovertakelse inviterte Schjelderup Reich til Norge. Han skulle bli her i fem dramatiske år.
   Blant de norske kulturpersonlighetene Wilhelm Reich hadde i analyse og knyttet seg til, var Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Harald Schjelderup, Nic Waal og Rolf Stenersen. Samtidig hadde han høye forskerambisjoner; Reich ville løse kreftens gåte og avdekke livsenergien som en medisinsk realitet. I hemmelighet møtte han Lev Trotskij, som befant seg i Norge som flyktning da Moskvaprosessene brøt ut. Vidkun Quisling angrep ham som «jødisk seksualpornograf».

   Vi vil knytte denne viktige delen av Norgeshistorien til dagens karakteranalyse ved samtaler etter at Håvard Friis Nilsen har holdt et innlegg om relevante aspekter av Reichs tid i Norge.

   Fagkvelden gjennomføres både med fysisk oppmøte i Gjerdrums vei 19 og digital deltagelse. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!

   Påmelding

    Min profesjon:

    Jeg registrer meg for:

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    Vis Arrangør nettside

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    Gjerdrums vei 19
    Oslo, 0484 Norge
    + Google-kart
    41256600
    Vis Sted nettside

    Fagkveld: When bodies speak and words act

    Denne fagkvelden er utsatt. Ny dato vil bli publisert her og i vår kalender på www.karakteranalyse.no/arrangementer så snart den er tilgjengelig.


    Medlemsutvalget i samarbeid med Utdanningsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Sandy Goldbeck-Wood i forbindelse med hennes doktorgradsavhandling.

    Les mer om doktorgradsavhandlingen «When Bodies Speak and Words Act – poetry, psychosomatic illness and the lost art of medicine» på munin.uit.no/handle/10037/17985

    Mer informasjon kommer snart.

    Fagkveld: Vagusnerven

    Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Marit Thorsrud.

    Sted:     Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo og online
    Dato:     24. mars 2022
    Tid:        19:00-21:00

    Hvordan kan øvelser fra yoga bidra til å stimulere vagusnerven og støtte kroppens regulering? Dette ser vi nærmere på i denne workshopen, der du både vil få kunnskap om vagusnerven, hvorfor den er en så sentral del av vårt autonome nervesystem, og hvordan du kan bruke øvelser og teknikker fra yoga for å stimulere denne hjernenerven. Vi gjør også flere øvelser, da hovedsakelig knyttet til pusten og oppmerksomt nærvær.

    Marit Thorsrud er yogalærer og har praktisert yoga i mer enn 25 år. Hun har en tverrfaglig tilnærming til yoga og er særlig opptatt av hvordan kunnskap fra nevrovitenskapen og psykologi kan innlemmes i yogapraksis. Hun er også opptatt av hvordan yoga kan støtte barn og unges utvikling, og har i mange år holdt barneyogalærerutdanningen ved Oslo Yoga. Marit underviser ellers både rolige og dynamiske klasser, og er fast lærer hos Oslo Yoga og Yogahaven.

    Marit er utdannet siviløkonom og har elleve års erfaring fra næringslivet, før hun i 2011 gikk over til å bli yogalærer. I tillegg til mange ulike yogalærerutdanninger, har hun de siste årene studert psykologi og grunnmedisin.


    Påmelding er nå stengt.

    Fagkveld: Vagusnerven

    24. mars 2022 @ 19:00 21:00

    Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Marit Thorsrud.

    Hvordan kan øvelser fra yoga bidra til å stimulere vagusnerven og støtte kroppens regulering? Dette ser vi nærmere på i denne workshopen, der du både vil få kunnskap om vagusnerven, hvorfor den er en så sentral del av vårt autonome nervesystem, og hvordan du kan bruke øvelser og teknikker fra yoga for å stimulere denne hjernenerven. Vi gjør også flere øvelser, da hovedsakelig knyttet til pusten og oppmerksomt nærvær.

    Marit Thorsrud er yogalærer og har praktisert yoga i mer enn 25 år. Hun har en tverrfaglig tilnærming til yoga og er særlig opptatt av hvordan kunnskap fra nevrovitenskapen og psykologi kan innlemmes i yogapraksis. Hun er også opptatt av hvordan yoga kan støtte barn og unges utvikling, og har i mange år holdt barneyogalærerutdanningen ved Oslo Yoga. Marit underviser ellers både rolige og dynamiske klasser, og er fast lærer hos Oslo Yoga og Yogahaven.

    Marit er utdannet siviløkonom og har elleve års erfaring fra næringslivet, før hun i 2011 gikk over til å bli yogalærer. I tillegg til mange ulike yogalærerutdanninger, har hun de siste årene studert psykologi og grunnmedisin.

    Påmelding er nå stengt.

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    Vis Arrangør nettside

    Fagkveld: Hva med terapeuten?

    Om egenomsorg og betydningen av å arbeide med seg selv.
    v/ Psykiater Heidi Ranvik Jensen

    10. februar 2022 @ 18:00 20:00

    Heidi Ranvik Jensen

    Norsk Karakteranalytisk Institutt arrangerer fagkveld i Kristiansand torsdag 10.02.22 kl. 18-20 i samarbeid med Spes. Pol. for psykosomatikk og traumer (SPST) ved SSHF.   

    Tema: «Hva med terapeuten? Om egenomsorg og betydningen av å arbeide med seg selv.» v/ Psykiater Heidi Ranvik Jensen.

    Fagkvelden gjennomføres digitalt. Påmelding er nå stengt.

    Arbeid med relasjonsskader og komplekse traumelidelser kan slå inn på uforutsette måter hos terapeuten, og innebære risiko for sekundærtraumatisering. I denne fagkvelden vil Heidi belyse temaet sekundærtraumatisering, og viktigheten av egenomsorg. Deretter vil vi få en dialog om betydningen av å arbeide med seg selv underveis, og kroppens rolle i dette der det knytte an til erfaringer i egne terapeutreiser.

    Heidi Ranvik Jensen er psykiater ved SPST, og arbeider terapeutisk med komplekse traumelidelser og psykosomatiske problemstillinger. Hun har bl.a. tatt videreutdanning i skjematerapi og sensorimotorisk psykoterapi, og har nylig fullført karakteranalytisk grunnseminar. Heidi er spesielt opptatt av kroppens rolle i psykoterapi og i terapeutens egenivaretakelse.

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    Vis Arrangør nettside

    Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Kristiansand

    Vis Arrangør nettside

    Fagkveld: Om å finne hverandre

    Sted: Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
    Dato: 11. november 2021
    Tid: 18:00 – 20:00

    Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Susanne Wroldsen

    Et spørsmål jeg lærte av Rita Østensen var: Hva slags barn har den voksne pasienten vært?

    Jeg legger til: Hva slags interaktive erfaringer var det denne personen måtte inngå i første del av livet?

    I denne artikkelen har jeg ønsket å fordype meg i affektiv kommunikasjon og forstyrret affektiv kommunikasjon. Dette er viktig kunnskap da konsekvensene ved forstyrret affektiv kommunikasjon er store for barnet. Kjærlighet kan gå tapt og ensomhet få utvikle seg fordi omsorgspersonen henger fast i tidligere, glemte relasjonelle erfaringer som kan fortsette å gjøre seg gjeldene i den nye forelder-barn relasjonen (Fraiberg, 1975). Kasusmaterialet er anonymisert i henhold til helsedirektoratets retningslinjer og er sammensatt av elementer fra flere ulike pasienthistorier.

    Jeg jobber med de minste barna fra 0-5 og gravide på BUP vest, Diakonhjemmet sykehus. De fleste barna som kommer til oss, er friske sped- og småbarn. De har likevel egne pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten dersom de har risiko omkring seg. I denne sammenheng vil hun snakke om foreldre som er rammet på en slik måte at det går ut over evnen til å være emosjonelt tilgjengelig for barnet sitt – foreldrefunksjonen.

    Vi jobber forebyggende i forhold til risiko ved å veilede foreldrene.

    Vi treffer foreldre med og uten diagnose. Å nå inn til foreldrene er nødvendig for å nå barnet.

    Derfor er alt jeg har lært om de voksne viktig i arbeidet med de minste barna.

    Vi treffer foreldre med psykoselidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, engstelig og nedstemte foreldre.

    Vi som jobber i dette feltet, ser noen ganger hvordan karakterdannelsen hos det lille barnet skjer rett foran øynene våre.

    Å ha kunnskap om affektiv kommunikasjon er viktig for å ha begreper å «se gjennom».

    Hjernen er plastisk, så det går an å rette opp i. Men vi er helt avhengige av å se, forstå signalene og feilsignalene (=tilpasningen) hos det lille barnet, forstå barnets bidrag, forelderens bidrag – samt se på hva som skjer, og ikke skjer imellom – relasjonen.

    Det er dette jeg gjerne vil få til en dialog omkring på fagkvelden.

    Påmelding www.karakteranalyse.no/event/om-a-finne-hverandre

    Fagkveld: Et liv som psykolog og terapeut

    Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Bente Gahnstrøm.

    Bente Gahnstrøm

    Bente Gahnstrøm er født i Stvanger i 1947. Cand. Psycho. fra 1974. Arbeidet som vit.ass. ved Universitetet i Bergen, Skolepsykologisk Kontor i Trondheim, Skarrud behandlingshjem for barn i Buskerud, utdanningsstilling ved Nic Waals Institutt, dagavdeling ved psykiatrisk avdelin, Tønsberg sykehus, og psykolog i sengepost ved Dalane DPS, Egersund. Hun har drevet egen praksis siden 1983.  Hun er spesialist i Klinisk Psykolog NPF (1983) og godkjent lærer ved Norsk Karakteranalytisk Institutt (1999) Hun har også bakgrunn i psykodrama, Peso-Boyden Psykomotor System (PBSP), biosyntese (David Boadella), gestaltveiledning og leketerapi (Nic Waals Institutt).

    Hun har hatt flere verv både i Norsk Psykologforening og ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

    Hun har gitt ut tre diktsamlinger på Solum Forlag og vært produsent, forfatter og skuespiller i fire freelance teaterforestillinger.

    Hun har de siste 20 årene tatt mange kurs og individualtimer i improvisasjon, stemmebruk/sang og andre teaterfag.

    Påmelding www.karakteranalyse.no/event/et-liv-som-psykolog-og-terapeut

    Fagkveld: Å forholde seg til avsky i psykoterapeutiske prosesser

    Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld

    Grunnet reisekarantene må denne fagkvelden gjennomføres digitalt. Tidspunktet er fra 19:00 til 21:00. Husk å meld deg på!

    Sted:     online
    Dato:     9. september 2021
    Tid:        19:00-21:00

    Karakteranalytisk Institutt inviterer til en mini workshop med Kolbjørn Vårdal. I denne mini workshopen vil det holdes en kort introduksjon om avsky som fenomen for så å gjøre øvelser som støtter bevisstgjøring og regulering av avsky.

    Kolbjørn Vådal har i samarbeid med Merete Holm Brandberg utviklet en metodikk for å arbeide med uregulert avsky i traumeprosesser. Ut fra en forståelse om at traumer kan utløse avsky både mot seg selv og andre, og kan være viktig å forstå/regulere slik at grensene mot det en opplever som «giftig» ( eller utfordrer kroppens indre homeostase) gjenetableres. Avsky kan forstås som en tidligere evolusjonær strategi knyttet til homeostasesystemet i kroppen for å sette grenser.

    Det bygges videre på klinisk erfaring som indikerer at det kan være hjelpsomt å regulere avsky for å få tilgang til egen aggresjon.

    Kolbjørn Vårdal har en mastergrad i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumatisk stress ved UiO. Siden 2006 har han undervist i kroppsorientert psykoterapi i Skandinavia og Hviterussland. For tiden arbeider han blant annet med å integrere nyere nevrologisk forskning fra fagfeltet nevrologisk trening med målsetning om å gjøre dette materialet mer klinisk tilgjengelig i traumeterapi.

    Besøk https://www.karakteranalyse.no/event/fagkveld-a-forholde-seg-til-avsky-i-psykoterapeutiske-prosesser/ for påmelding og mer informasjon.

    Med vennlig hilsen
    Medlemsutvalget
    Norsk Karakteranalytisk Institutt
    Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
    Telefon 41 25 66 00