Hypnoterapi og kropp i møte med dissosiasjon

18. april @ 18:00 20:00

Medlemsutvalget har gleden av å invitere alle medlemmer, kandidater, venner av instituttet og øvrige interessenter til en spennende fagkveld med Atle Austad torsdag den 18.04.24 kl 1800, i Gjerdrums vei 19, 5.etg (med mulighet for digital deltagelse).

  Min profesjon:

  Jeg registrer meg for:

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  Vis Arrangør nettside

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  Vis Sted nettside

  Fagkveld: Hypnoterapi og kropp i møte med dissosiasjon

  Fagkveld med Atle Austad 18.04.24: Hypnoterapi og kropp i møte med dissosiasjon.

  Medlemsutvalget har gleden av å invitere alle medlemmer, kandidater, venner av instituttet og øvrige interessenter til en spennende fagkveld med Atle Austad torsdag den 18.04.24 kl 1800, i Gjerdrums vei 19, 5.etg (med mulighet for digital deltagelse).

  Atle Austad er en psykologspesialist og karakteranalytiker, med lang og variert klinisk erfaring fra arbeid med sterkt traumatiserte pasienter og overgrepsutsatte. Han har i tillegg til dette lang klinisk karriere i arbeid med forskjellige målgrupper blant innsatte, inkludert overgripere.

  I denne fagkvelden kommer han til å dele behandlingserfaringer og refleksjoner rundt klinisk hypnose som relasjonell tilnærming i møte med varierende grad av posttraumatisk dissosiativ fragmentering. Herunder kommer han også til å knytte kroppens og relasjonens betydning til arbeid med hypnoterapi.

  Påmelding

   Min profesjon:

   Jeg registrer meg for:

   Dypdykk i Nic Waals Psykosomatiske Diagnostikk (WSP)

   23. mai @ 18:00 20:00

   Medlemsutvalget ønsker å invitere kjente og nye ansikter til en fagkveld ved Instituttet, der karakteranalytikere Marit Bang Jensen (psykologspesialist) og Hanne Skei Andersen (psykiater) vier tid til innvielse i Waals Somatiske Psykodiagnostiske undersøkelse. 

   Vi vil se og høre mer om gangen i selve undersøkelsen, protokollene, tolkninger, testens opprinnelse og dets gradvise endring til å bli en relasjonell test. 

   På slutten vil det være et drøftingsrom i panel-intervju format, der Marit og Hanne vil reflektere rundt spørsmål om WSP i dialog med Medlemsutvalget. Herunder vil det blant annet være spørsmål og betraktninger rundt WSP-undersøkelsens kliniske anvendelighet i dag, hva slags opplysninger testen forsyner, hvordan testen har endret seg, og tanker rundt WSP fremover.

   Arrangementet avholdes i Gjerdrums vei 19, 5.etg, torsdag den 23.05.24 kl 1800-2000, med lett servering i forkant og underveis.

   Det er åpnet opp for digital deltagelse for de som ikke har anledning til å bli med stedlig. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidra med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet.

   Påmelding

    Min profesjon:

    Jeg registrer meg for:

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    41256600

    Vis Arrangør nettside

    Norsk Karakteranalytisk Institutt

    Gjerdrums vei 19
    Oslo, 0484 Norge
    + Google-kart
    41256600
    Vis Sted nettside

    Juleavslutning 2023

    9. desember 2023 @ 15:00 18:00

    Juleavslutning ved NKI med faglig innslag: Nic Waals somatiske psykodiagnostikk

    Medlemsutvalget har gleden av å invitere alle medlemmer og kandidater ved Norsk Karakteranalytisk Institutt til en juleavslutning ved NKI sine lokaler i Gjerdrums vei 19, lørdag den 09.12.23 kl 1500.

    For anledningen vil karakteranalytikere Hanne Skei Andersen (psykiater) og Marit Bang Jensen (psykologspesialist) belyse den lite kjente men levende historiske arven etter barnepsykiatriens mor Nic Waal. De vil gi en innføring i «Waals somatiske psykodiagnostiske metode», også kjent som WSP-testen, med dets historiske bakgrunn, klinisk applikasjon og ikke minst praktisk gjennomgang.

    Den faglige presentasjonen holdes i 5. etasje og varer 1 time. Vi fortsetter i 6. etasje med bespisning og trivelig selskap.

    Deltageravgiften (kr 400) dekker maten og de som ønsker tar med egen drikke. Ønsker du kun å delta på den faglige delen utenom middagen, oppfordrer medlemsutvalget deg til å bidra med 100 kr.

    Betales gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Vennligst merk betalingen med «Juleavslutning 2023».

    Påmeldingsfrist: onsdag 29. november 2023.

    Nic Waals somatiske psykodiagnostikk

    Bakgrunn: Barnepsykiateren Nic Waal (1905-1960) utdannet seg til psykoanalytiker i Berlin på 1930-tallet og gikk selv i analyse hos både Harald Schjelderup og Wilhelm Reich, preget av fokus på karakterforsvar og segmenttenkning. Hun utviklet «Waals Somatiske Psykodiagnostikk» (WSP)-testen på 1950-tallet, og det ble i en årrekke arrangert en 2-årig utdanning i arbeid med WSP-metoden ved Nic Waals Institutt. Testen og opptaksprotokollen ble i senere tid modernisert av Einar Moe m.fl.

    En veiledningsgruppe bestående av psykiater/bioenergetiker Kristian Hartwig, psykolog Anne Borgersrud og psykologspesialistene/karakteranalytikerne Per Harbitz, Petter Lohne, Marit Bang Jensen og psykiater/karakteranalytiker Hanne Skei Andersen har i en årrekke benyttet WSP-testen som supplement til egen og andres kliniske praksis for å få et bredere forståelsesgrunnlag for pasienter. Gruppen har også drevet noe forskning på testen.

    WSP: I testen undersøkes pasientens muskulatur, respirasjon og ulike kroppslige reaksjoner. Undersøkelsen gir informasjon om personenes måte å relatere seg på og gir mulighet for å danne seg hypoteser om personens karaktertrekk og typiske reaksjonsmåter. Erfaring viser at det er en nyttig undersøkelsesmetode.

    Påmeldingsskjema

     400kr

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     41256600

     Vis Arrangør nettside

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     Gjerdrums vei 19
     Oslo, 0484 Norge
     + Google-kart
     41256600
     Vis Sted nettside

     Fagkveld: Kroppens betydning for forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og beslektede lidelser

     23. november 2023 @ 18:00 20:00

     Medlemsutvalget inviterer til fagkveld med

     Dr. philos Tor Gunnar Værnes:

     «Kroppens betydning for forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og beslektede lidelser»

     23 november kl. 1800 i Gjerdrums vei 19.

     Forstyrret selvopplevelse har vist seg å være karakteristiske fenomener ved schizofreni og beslektede lidelser. Disse forstyrrelsene er til stede både i prodromalfasen og ved etablerte psykoselidelser, og ser ut til å ha betydning for utvikling av typiske symptomer og funksjonssvikt. I klinikken ser vi at det er varierende når og hvordan slike forstyrrelser opptrer i pasientenes erfaringsverden. Forskning og teoretiske betraktninger, særlig ut fra et fenomenologisk perspektiv, peker på kroppens betydning ved slike selvforstyrrelser. Forelesningen vil belyse karakteristika ved disse forstyrrelsene, samt fenomenologiske og nevrobiologiske perspektiver på kroppen og dens betydning for normal og forstyrret selvopplevelse.

     Etter foredraget legger vi opp til en samtale om hvordan det fenomenologiske perspektivet kan bidra til dypere forståelse av kroppslige forhold knyttet til psykose og tilgrensende lidelser, og dermed til kontaktetablering, kreativitet og innsikt i det terapeutiske «rommet». 

     Tor Gunnar Værnes er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og dr.philos. Han har variert klinisk erfaring, og har særlig jobbet med unge voksne med psykoselidelser ved døgnavdeling. Han er ansatt ved TIPS Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus HF og har en liten privatpraksis. I sin doktorgrad undersøkte han forstyrrelser i selvopplevelse hos unge polikliniske pasienter mellom 15 og 30 år, som hadde blitt vurdert til å ha økt risiko for psykoseutvikling. For tiden er Tor Gunnar i gang med planlegging av en pilotstudie for behandling av selvforstyrrelser.

     Påmeldingsskjema

     Dette arrangementet har allerede funnet sted.

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     41256600

     Vis Arrangør nettside

     Norsk Karakteranalytisk Institutt

     Gjerdrums vei 19
     Oslo, 0484 Norge
     + Google-kart
     41256600
     Vis Sted nettside

     «Du må ikke sove»; Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge

     26. januar 2023 @ 18:00 21:00

     Håvard Friis Nilsen er professor i samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold og gjesteprofessor ved Sigmund Freud Universität, Wien. Boken hans om Wilhelm Reich ble kåret til en av årets ti beste bøker av Aftenposten. Friis Nilsen forteller om sin nye bok og arbeidet med den.

     Andreas Wiese skriver i sin anmeldelse:
     «Viktig bok om en mann og et miljø som endret Norge. Friis Nilsens bok er ikke en psykoanalytisk faghistorie. Den er kulturhistorie om et miljø. Den løfter fram en viktig del av det moderne Norges kultur og tilblivelseshistorie. Vår holdning til seksualitet og frihet i dag bærer i seg en arv fra Reich. Reichs imponerende evne til å legge seg ut med mennesker og hans seinere utvikling, viser oss samtidig hvor komplekst et menneske kan være.» Andreas Wiese, Dagbladet.

     Etter Hitlers maktovertakelse inviterte Schjelderup Reich til Norge. Han skulle bli her i fem dramatiske år.
     Blant de norske kulturpersonlighetene Wilhelm Reich hadde i analyse og knyttet seg til, var Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Harald Schjelderup, Nic Waal og Rolf Stenersen. Samtidig hadde han høye forskerambisjoner; Reich ville løse kreftens gåte og avdekke livsenergien som en medisinsk realitet. I hemmelighet møtte han Lev Trotskij, som befant seg i Norge som flyktning da Moskvaprosessene brøt ut. Vidkun Quisling angrep ham som «jødisk seksualpornograf».

     Vi vil knytte denne viktige delen av Norgeshistorien til dagens karakteranalyse ved samtaler etter at Håvard Friis Nilsen har holdt et innlegg om relevante aspekter av Reichs tid i Norge.

     Fagkvelden gjennomføres både med fysisk oppmøte i Gjerdrums vei 19 og digital deltagelse. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!

     Påmelding

      Min profesjon:

      Jeg registrer meg for:

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      41256600

      Vis Arrangør nettside

      Norsk Karakteranalytisk Institutt

      Gjerdrums vei 19
      Oslo, 0484 Norge
      + Google-kart
      41256600
      Vis Sted nettside

      Fagkveld: When bodies speak and words act

      Denne fagkvelden er utsatt. Ny dato vil bli publisert her og i vår kalender på www.karakteranalyse.no/arrangementer så snart den er tilgjengelig.


      Medlemsutvalget i samarbeid med Utdanningsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Sandy Goldbeck-Wood i forbindelse med hennes doktorgradsavhandling.

      Les mer om doktorgradsavhandlingen «When Bodies Speak and Words Act – poetry, psychosomatic illness and the lost art of medicine» på munin.uit.no/handle/10037/17985

      Mer informasjon kommer snart.

      Fagkveld: Vagusnerven

      Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Marit Thorsrud.

      Sted:     Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo og online
      Dato:     24. mars 2022
      Tid:        19:00-21:00

      Hvordan kan øvelser fra yoga bidra til å stimulere vagusnerven og støtte kroppens regulering? Dette ser vi nærmere på i denne workshopen, der du både vil få kunnskap om vagusnerven, hvorfor den er en så sentral del av vårt autonome nervesystem, og hvordan du kan bruke øvelser og teknikker fra yoga for å stimulere denne hjernenerven. Vi gjør også flere øvelser, da hovedsakelig knyttet til pusten og oppmerksomt nærvær.

      Marit Thorsrud er yogalærer og har praktisert yoga i mer enn 25 år. Hun har en tverrfaglig tilnærming til yoga og er særlig opptatt av hvordan kunnskap fra nevrovitenskapen og psykologi kan innlemmes i yogapraksis. Hun er også opptatt av hvordan yoga kan støtte barn og unges utvikling, og har i mange år holdt barneyogalærerutdanningen ved Oslo Yoga. Marit underviser ellers både rolige og dynamiske klasser, og er fast lærer hos Oslo Yoga og Yogahaven.

      Marit er utdannet siviløkonom og har elleve års erfaring fra næringslivet, før hun i 2011 gikk over til å bli yogalærer. I tillegg til mange ulike yogalærerutdanninger, har hun de siste årene studert psykologi og grunnmedisin.


      Påmelding er nå stengt.

      Fagkveld: Om å finne hverandre

      Sted: Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
      Dato: 11. november 2021
      Tid: 18:00 – 20:00

      Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Susanne Wroldsen

      Et spørsmål jeg lærte av Rita Østensen var: Hva slags barn har den voksne pasienten vært?

      Jeg legger til: Hva slags interaktive erfaringer var det denne personen måtte inngå i første del av livet?

      I denne artikkelen har jeg ønsket å fordype meg i affektiv kommunikasjon og forstyrret affektiv kommunikasjon. Dette er viktig kunnskap da konsekvensene ved forstyrret affektiv kommunikasjon er store for barnet. Kjærlighet kan gå tapt og ensomhet få utvikle seg fordi omsorgspersonen henger fast i tidligere, glemte relasjonelle erfaringer som kan fortsette å gjøre seg gjeldene i den nye forelder-barn relasjonen (Fraiberg, 1975). Kasusmaterialet er anonymisert i henhold til helsedirektoratets retningslinjer og er sammensatt av elementer fra flere ulike pasienthistorier.

      Jeg jobber med de minste barna fra 0-5 og gravide på BUP vest, Diakonhjemmet sykehus. De fleste barna som kommer til oss, er friske sped- og småbarn. De har likevel egne pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten dersom de har risiko omkring seg. I denne sammenheng vil hun snakke om foreldre som er rammet på en slik måte at det går ut over evnen til å være emosjonelt tilgjengelig for barnet sitt – foreldrefunksjonen.

      Vi jobber forebyggende i forhold til risiko ved å veilede foreldrene.

      Vi treffer foreldre med og uten diagnose. Å nå inn til foreldrene er nødvendig for å nå barnet.

      Derfor er alt jeg har lært om de voksne viktig i arbeidet med de minste barna.

      Vi treffer foreldre med psykoselidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, engstelig og nedstemte foreldre.

      Vi som jobber i dette feltet, ser noen ganger hvordan karakterdannelsen hos det lille barnet skjer rett foran øynene våre.

      Å ha kunnskap om affektiv kommunikasjon er viktig for å ha begreper å «se gjennom».

      Hjernen er plastisk, så det går an å rette opp i. Men vi er helt avhengige av å se, forstå signalene og feilsignalene (=tilpasningen) hos det lille barnet, forstå barnets bidrag, forelderens bidrag – samt se på hva som skjer, og ikke skjer imellom – relasjonen.

      Det er dette jeg gjerne vil få til en dialog omkring på fagkvelden.

      Påmelding www.karakteranalyse.no/event/om-a-finne-hverandre

      Fagkveld: Et liv som psykolog og terapeut

      Medlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til fagkveld med Bente Gahnstrøm.

      Bente Gahnstrøm

      Bente Gahnstrøm er født i Stvanger i 1947. Cand. Psycho. fra 1974. Arbeidet som vit.ass. ved Universitetet i Bergen, Skolepsykologisk Kontor i Trondheim, Skarrud behandlingshjem for barn i Buskerud, utdanningsstilling ved Nic Waals Institutt, dagavdeling ved psykiatrisk avdelin, Tønsberg sykehus, og psykolog i sengepost ved Dalane DPS, Egersund. Hun har drevet egen praksis siden 1983.  Hun er spesialist i Klinisk Psykolog NPF (1983) og godkjent lærer ved Norsk Karakteranalytisk Institutt (1999) Hun har også bakgrunn i psykodrama, Peso-Boyden Psykomotor System (PBSP), biosyntese (David Boadella), gestaltveiledning og leketerapi (Nic Waals Institutt).

      Hun har hatt flere verv både i Norsk Psykologforening og ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

      Hun har gitt ut tre diktsamlinger på Solum Forlag og vært produsent, forfatter og skuespiller i fire freelance teaterforestillinger.

      Hun har de siste 20 årene tatt mange kurs og individualtimer i improvisasjon, stemmebruk/sang og andre teaterfag.

      Påmelding www.karakteranalyse.no/event/et-liv-som-psykolog-og-terapeut