Et liv som psykolog og terapeut

14. oktober @ 18:00 20:00

Bente Gahnstrøm

Bente Gahnstrøm er født i Stvanger i 1947. Cand. Psycho. fra 1974. Arbeidet som vit.ass. ved Universitetet i Bergen, Skolepsykologisk Kontor i Trondheim, Skarrud behandlingshjem for barn i Buskerud, utdanningsstilling ved Nic Waals Institutt, dagavdeling ved psykiatrisk avdelin, Tønsberg sykehus, og psykolog i sengepost ved Dalane DPS, Egersund. Hun har drevet egen praksis siden 1983.  Hun er spesialist i Klinisk Psykolog NPF (1983) og godkjent lærer ved Norsk Karakteranalytisk Institutt (1999) Hun har også bakgrunn i psykodrama, Peso-Boyden Psykomotor System (PBSP), biosyntese (David Boadella), gestaltveiledning og leketerapi (Nic Waals Institutt).

Hun har hatt flere verv både i Norsk Psykologforening og ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Hun har gitt ut tre diktsamlinger på Solum Forlag og vært produsent, forfatter og skuespiller i fire freelance teaterforestillinger.

Hun har de siste 20 årene tatt mange kurs og individualtimer i improvisasjon, stemmebruk/sang og andre teaterfag.

Fagkvelden gjennomføres med fysisk oppmøte i instituttets lokaler. Medlemsutvalget ved instituttet ber deltakere bidrar med 100 kroner for å dekke kostnader til arrangementet. Betale gjerne med PayPal eller via Vipps nummer 59733. Gratis for studenter. Donasjoner mottas med takk!

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  41256600

  View Arrangør Website

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  View Sted Website

  Fagkveld: Aldrende kropper og seksualitet

  Karakteranalytisk Institutt inviterer til koronaens første Fagkveld, torsdag 11. februar kl. 18.00.

  Aldrende kropper og seksualitet

  med Sidsel Schaller, karakteranalytiker og spes. i klinisk psykologi og klinisk sexologi 

  Schaller har skrevet flere artikler om temaet alder og seksualitet. Den siste artikkelen hennes handlet om kroppsbilde, selvbilde, og hvordan oppfatningen av det seksuelle selvet og ens identitet som seksuelt vesen, endres av å vokse inn i en aldrende kropp. Schaller holder for tiden på med en Phd i helsepsykologi på UiO, om eldres seksuelle helse, og har intervjuet 32 personer om deres seksuell historie, liv og erfaringer.

  På Fagkvelden vil Schaller først holde et 45 minutters foredrag, der hun bla vil presentere noen av funnene fra sine tre artikler og nyere forskningsfunn. Hun ønsker å bidra til å inspirere terapeuter i sitt arbeide, til å åpne mer opp for samtaler  om alder, kropp og seksualitet i den aldrende kroppen.

  kl. 18.00 Sidsel Schaller foredrag
  kl. 18.45 15 min pause
  kl. 19.00 Spørsmål og diskusjon frem til kl. 19.45.

  Vi ønsker deg velkommen til å delta fra der du er, påmeldte vil motta invitasjon til arrangementet og Zoom link på mail i forkant. Fagkvelden er gratis, men donasjoner er alltid velkomne. Har du Vipps kan du gi en donasjon til Vippsnummer 59733 eller med PayPal på https://www.paypal.me/KaraktrInst/.

  Mvh. Medlemsutvalget

  Påmeldingsfristen er utgått.

  Fagkveld: Fra muskelpanser til kropper i dialog

  Boklansering: Fra muskelpanser til kropper i dialog

  Per Harbitz  og Jon Sletvold presenterer sin bok «Fra muskelpanser til kropper i dialog» med innledninger ved Marianne Børstad og Kenneth Fosse Jørgensen.

  Denne historien tar utgangspunkt i Wilhelm Reichs innflytelse på psykoanalysen og psykoterapien i Norge, og beskriver hvordan en tradisjon har videreutviklet seg mye på grunn av vedvarende interesse for kroppens rolle i psykoterapi. Boka beskriver hvordan kroppsforståelsen har utviklet seg i tre hovedfaser. Den første fasen beskrives som den pansrede kroppen. Den andre fasen blir beskrevet som den talende kroppen. Den tredje fasen blir beskrevet som den samtalende kroppen eller kropper i samtale.

  Per Harbitz har vært medlem i Forum for karakteranalytisk vegetoterapi siden 1982, og var styremedlem i flere perioder og sekretær fra 1986 til 1994. Han er medlem av og lærer ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

  Jon Sletvold har vært styreleder i Forum for karakteranalytisk vegetoterapi og Norsk Karakteranalytisk Institutt. Han er medlem og lærer ved Norsk Karakteranalytisk Institutt og redaktør for Karakteranalytisk bokserie. Han er forfatter av The Emboidied Analyst – From Freud and Reich to Relationality, Routledge Taylor & Frances, 2014.

  Besøk www.karakteranalyse.no/boker-og-publikasjoner/fra-muskelpanser-til-kropper-i-dialog for å bestille boken.

  Slipp meg fri : om intensiv psykoterapi etter seksuelle overgrep og vold

  Bokomslag: Slipp meg fri

  Atle Austad i samtale med Per-Einar Binder

  Fra en barndom med brutalitet, seksuelle overgrep og vold, og en oppvekst og ungdomstid som en uønsket kasteball mellom barnevern, rusinstitusjoner og psykiatri, til i dag å være en sterk og modig ung kvinne som også selv er blitt mor.

  Fortsett å lese «Slipp meg fri : om intensiv psykoterapi etter seksuelle overgrep og vold»

  Fagkveld: Slipp meg fri

  16. januar 2020 @ 18:00 21:00

  Boken «Slipp meg fri» er skrevet sammen med Angelica Kjos Fra en barndom med brutalitet, seksuelle overgrep og vold, og en oppvekst og ungdomstid som en uønsket kasteball mellom barnevern, rusinstitusjoner og psykiatri, til i dag å være en sterk og modig ung kvinne som også selv er blitt mor. Hvordan er dette usannsynlige mulig? I denne boken beskriver Angelica og hennes psykolog gjennom syv år, Atle, direkte og åpent om terapiprosessen de gikk gjennom. De åpner terapirommet og skjuler verken gledene, utfordringene eller de dramatiske bristepunktene som oppsto i prosessen. Mennesker som lever med vold og overgrep vil selv kunne finne støtte og hjelp i denne boken. Terapeuter vil kunne gjenkjenne og finne støtte for egne tanker, følelser og opplevelser det kan være vanskelig å snakke om. Atle AustadOm Atle Austad; psykologspesialist jobbet som psykolog med primært seksuelle problemstillinger i 25 år. Også karakteranalytiker og spesialitet i sexologi (Nordic Association of clinical Sexology).

  Detaljer

  Dato:
  16. januar 2020
  Tid
  18:00 – 21:00
  Kostnad:
  Gratis
  Kategorier for Arrangement:
  ,
  Arrangement Tags:
  , , , ,

  Arrangør

  Norsk Karakteranalytisk Institutt
  Telefon:
  41256600
  E-post:
  kontor@karakteranalyse.no
  Hjemmeside:
  View Arrangør Website

  Norsk Karakteranalytisk Institutt

  Gjerdrums vei 19
  Oslo, 0484 Norge
  + Google-kart
  41256600
  View Sted Website

  Fagkveld: Politi og karakteranalyse – to uforenlige verdener eller …?

  Har karakteranalysen noe å bidra med inn i det norske operative politiarbeidet?

  I tilfelle hva?

  Marit Bang Jensen er karakteranalytiker, spesialist i klinisk psykologi og lærer og veileder ved Norsk Karakteranalytisk Institutt. Hun har arbeidet flere år med undervisning i Kommunikasjon og konflikthåndtering ved Politihøgskolen i Oslo.

  Det vil bli presentasjon av eksempler fra undervisningen ved Politihøgskolen, og problemstillinger knyttet til hvordan lese det emosjonelle utrykket i farlige situasjoner drøftes. Politiet skal i gitte situasjoner kunne være både vennlige og imøtekommende og autoritære og grensesettende.

  Hvordan klare disse skiftningene som kreves av politiet når en situasjon plutselig eskalerer? Fokus vil spesielt være på dette skiftet mellom to ganske ulike måter å være på.

  Fagkveld: Politi og karakteranalyse – to uforenlige verdener eller …?

  Oppdatering: Fra klokken 20:00 vil det også bli en samtale om tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse (TVUPP) med Kari K. Holm. Kari er psykoanalytiker og var med og arbeidet frem tilskuddsordningen på 1970-tallet kommer og legger frem en historisk vinkling og forståelse for ordningen. Vi ser frem til en interessant dialog om TVUPPs historie og fremtid.

  Fagmøte: strukturell dissosiasjon og borderline fungering

  Fagkveld: strukturell dissosiasjon og borderline fungering

  Sted: Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrums vei 9, 0484 Oslo
  Dato: 11. oktober 2018
  Tid: 18:00-21:00

  Psykolog Per Øyvind Fosse presenterer en modell for forståelse av strukturell dissosiasjon og borderline fungering. Han vil drøfte denne modellen med utgangspunkt i relevante pasientkasus og fokusere på hvordan tematikken spiller seg ut i den terapeutiske relasjonen.

  Moderator: Jan Hageselle

  Fagmøte – WSP prosjektet

  NKI fagkveld 13 september 2018: WSP prosjektet

  «Å TA PÅ PASIENTENS KROPP» – FORTSATT ET TABU I KARAKTERANALYTISK ORIENTERT PSYKOTERAPI?

  Sted: Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrums vei 9, 0484 Oslo
  Dato: 13. september 2018
  Tid: 18:00-21:00

  Per Harbitz og Petter Lohne innleder om prosjektet Fortsett å lese «Fagmøte – WSP prosjektet»

  Medlemsutvalget inviterer til fagkveld

  Fagmøte – Boklansering av Relasjon og kropp

  Fagmøte NKI 12 april 2018 - BoklanseringMedlemsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt inviterer til boklansering av boken RELASJON OG KROPP, relasjonsbegrepet i psykoanalyse, karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi, av Jorunn Lien (2018). Boken er gitt ut av Karakteranalytisk bokserie på Kolofon forlag.

  www.facebook.com/events/158947118111319

  Boken er en omarbeidet versjon av Jorunn Liens masteroppgave fra 2016, der professor Sverre Varvin var veileder.

  Innledning og presentasjon av boken ved Jorunn Lien. Fortsett å lese «Medlemsutvalget inviterer til fagkveld»