Fagmøte – WSP prosjektet

NKI fagkveld 13 september 2018: WSP prosjektet

«Å TA PÅ PASIENTENS KROPP» – FORTSATT ET TABU I KARAKTERANALYTISK ORIENTERT PSYKOTERAPI?

Sted: Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrums vei 9, 0484 Oslo
Dato: 13. september 2018
Tid: 18:00-21:00

Per Harbitz og Petter Lohne innleder om prosjektet

WSP – info fagkveld NKI (13 september 2018)

”WSP-studien” Psykoterapi og somatisk psykodiagnostikk; en kvalitativ studie av psykoterapi-effekt undersøkt ved Nic Waals somatiske psykodiagnostiske metode, (WSP).

En problemstilling knyttet til metoden som vi tror fortsatt er aktuell, og som kanskje fordrer en større samtale, er hvorvidt WSP-metoden med berøring av pasientens kropp, kan ha eller har konsekvenser for psykoterapirelasjonen som er altfor uforutsigbare eller ukontrollerbare til at metoden kan forsvares? Og hvis WSP-metoden brukes, hvilke forutsetninger må da ligge til grunn på forhånd? Vi håper og tror at studien kan bidra til å belyse dette.

Vi vil også innlede om undersøkelsens historie og bruk i klinikken. Den ble utviklet i det karakteranalytiske miljøet, spesielt innen de delene av barne- og ungdomspsykiatrien som var influert av Wilhelm Reich. Vi vil også berøre undersøkelsens aktualitet i dag i lys av moderne kroppsorientert forskning, forståelse og metode i psykoterapi.

På fagmøtet vil vi gjerne kort vise deler av undersøkelsen.

”WSP-studien” er et forskningsprosjekt ledet av psykologspesialist/Phd Kjersti Solhaug Gulliksen, faglig rådgiver ved Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI) i samarbeid med psykologene Petter Lohne og Per Harbitz ved NKI.

Du kan også følge og dele fagkvelden via facebook.com/events/275427173277970/