Relasjon og kropp – ny bok ute nå

Februar 2018

Ny bok fra Norsk Karakteranalytisk Institutt

Relasjon og kropp

Relasjon og kropp
Relasjonsbegrepet i psykoanalyse, karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi

av Jorunn Lien
ISBN 978-82-300-1753-1
Heftet 105 sider
Kr. 220,-

Denne boken tar for seg relasjon som begrep, og hvordan det blir oppfattet, forstått og beskrevet i psykoanalyse (relasjonsorientert karakteranalyse og relasjonell psykoanalyse), karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi. Boken er en dimensjonsanalyse, og det blir stilt spørsmål og drøftet om det er mulig å integrere de enkelte tilnærmingene til begrepet relasjon.

Karakteranalytiker og psykomotorisk fysioterapeut Jorunn Lien utvider grunnlaget for å forstå og utforske vanskelige og utfordrende terapeut‒pasient-relasjoner. Boken er skrevet for leger, psykologer, fysioterapeuter og andre helsearbeidere som har interesse for det relasjonelle møtet i terapi.

Jorunn Lien har mastergrad i psykisk helsearbeid og arbeider som psykomotorisk fysioterapeut og karakteranalytiker i privat praksis. Hun er veileder ved videreutdanning for psykomotorisk fysioterapi ved OsloMet og er medlem av Norsk Karakteranalytisk Institutt og NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi.

Bestill boken fra instituttet her!