Veilederseminar 2018

Invitasjon til nytt veilederseminar

Veilderseminar 2018Instituttet inviterer medlemmer som er tatt opp i veileder- og lærerprogrammet til veileder seminar. Seminaret er en del av programmet for lærer- og veilederutdanningen. Godkjente lærere og veiledere er også velkommen til å delta.

Første samling 1 og 2 mars 2018, kl. 10.00 – 17.00
Andre samling 6 og 7 september 2018, kl. 10.00 – 17.00

Sted: Instituttets lokaler i Gjerdrums vei 19
Seminarleder: Jon Sletvold
Deltakeravgift: 8 000 kr pr samling (16 000 kr totalt)
Påmeldingsfrist: 15. januar 2018

Påmelding sendes på epost til kontor@karakteranalyse.no
Mer informasjon om veileder og lærerprogrammet er tilgjengelig på denne lenken.