Den tause kunnskapen

Kurs: Den tause kunnskapenTerapeutferdigheter innebærer blant annet å kunne forstå og forholde seg til det som foregår mellom mennesker uten ord. Dette kurset vil rette oppmerksomheten mot den tause, kroppslige dialogen som foregår i det terapeutiske samspillet.

Vi vil introdusere måter å gjøre det implisitte eksplisitt på for å styrke terapeutens evne til å fremme utviklende prosesser i psykoterapirelasjonen.

Kurset vil gi en introduksjon i

 • Kunnskap om det implisitte, kroppslige samspillet sin betydning for menneskets utvikling og relasjonelle mønstre.
 • Måter å utvide oppmerksomheten til også å omfatte den implisitte eller kroppslig-emosjonelle kommunikasjonen i møtet med pasienten.
 • Måter å anvende denne kunnskapen på for å bidra til pasientens utvikling.
 • Måter å bli seg bevisst og kunne benytte seg av og regulere eget bidrag i det kroppslige samspillet.
 • Måter å ivareta seg selv i emosjonelt utfordrende relasjoner uten at det skader behandlingsrelasjonen.

Kursets praksisnære innretning vil underbygges med kunnskapsformidling fra teori, forskning og klinisk erfaring.

Kursledere: Psykologene Turid Nylund og Anne Kulseng Berg
Tid: 14 og 15. februar 2019. Kl. 10 – 17 begge dager
Sted: NKI, Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo (Nydalen)
Kursavgift: 6 000,–
Påmeldingsfrist: 17. januar 2019

  Påmeldingsskjema


  psykologlegemastergrad i psykologi

  ------------------------------