Hedersprisen 2021

Medlemsutvalget i Norsk Karakteranalytisk Institutt, har valgt å tildele instituttets første Hederspris, Hedersprisen 2021, til psykolog og karakteranalytiker Else Arnesen.

Med følgende begrunnelse;

«Else Arnesen tildeles Hedersprisen for sitt engasjement på instituttet gjennom mange år, med sin gode, varme og inkluderende tilstedeværelse.

Else er en av bærerne av vår kultur, vår tradisjon. En som ikke synes aller mest, men som bidrar til at det er godt å være, tilstede.

Else er nysgjerrig og kunnskapsrik. Hennes refleksjoner er både konkrete og dype. Og alltid klinisk relevant. Hun er en bunnsolid, ekte kliniker, og mestrer evnen til å gi et praktisk blikk på høytravende teori. Altså en ekte karakteranalytiker.

Medlemsutvalget synes at Else fortjener den aller første Hedersprisen instituttet deler ut.

Gratulerer, for et godt arbeide i karakteranalytikers ånd, den er vel fortjent!

Med vennlig hilsen

Medlemsutvalget
Norsk Karakteranalytisk Institutt, juni 2021