«Karakteranalytisk blikk på politiundervisning» er publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening

Marit Bang Jensen har skrevet et interessant fagessay om utdanning trykket i tidsskriftet:

«Som lærer i faget Kommunikasjon og konflikthåndtering ved Politihøgskolen gjennom flere år erfarte jeg at karakteranalytisk perspektiv var nyttig i undervisningen. Jeg fikk også nye perspektiver på det å utdanne terapeuter».

https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/05/karakteranalytisk-blikk-pa-politiundervisning

Gratulerer!