Inngående kroppssansning i journalen Somatic Psychotherapy Today

En engelsk versjon av Stig Hjelland’s pedagogiske system “Inngående kroppssansning” har blitt publisert i online journalen Somatic Psychoterapy Today.

Artikkelen kan leses på https://www.somaticpsychotherapytoday.com/how-to-stay-with-the-how-some-pedagogical-suggestions-on-assisting-the-mindful-sensing-of-the-body/.

Stig Hjelleland er psykolog og karakteranalytiker. Artikkelen og hans forslag til pedagogiske tilnærming er basert på hans personlige erfaringer og vanskeligheter med mindfulness meditasjon og hans studier av og erfaringer med Gurdjieff-bevissthet, Alexander-teknikken, Eugene Gendlins fokusering, Fritz Perls gestaltterapi, og spesielt Wilhelm Reich med sitt spørsmål om «Hvordan» når det gjelder kroppslig uttrykk, spesielt kontakt med virkeligheten, med kroppen, med følelsene, med selvet og med «andre». Stig viser i artikkelen at man kan være konkret oppmerksom på kroppens erfaringer og med det forbinde oss med «her og nå» og til virkeligheten av virkeligheten. 

Gratulerer!