20 års jubileum

Velkommen til Norsk Karakteranalytisk Institutt sitt 20 års jubileum.

7 desember feirer vi Instituttets 20 års-jubileum! Det blir bokslipp, seminar og festmiddag.

Dagen starter kl. 1000 med at Jon Sletvold og Per Harbitz presenterer boken «fra muskelpanser til kroppen i dialog». 

Vi fortsetter med seksualitetens plass i dagens karakteranalyse. Innledninger ved Sidsel Schaller, Atle Austad og Anita Skrautvold vil belyse ulike aspekter av seksualiteten, ulike utfordringer i integreringen av en karakteranalytisk forståelse og et moderne syn på seksualitet.

Forvaltningen av seksualitet har tradisjonelt vært et viktig aspekt av en karakteranalytisk forståelse av mennesket. Hvordan forholder vi oss teoretisk og klinisk til seksualiteten i dag? Forståelsen av seksualitet og seksuelle uttrykk er i endring. Kan dette integreres i en karakteranalytisk forståelsesramme? Hvordan?

For å kunne reflektere sammen har vi invitert innlederne til å avslutte dagen med en paneldiskusjon.

Seminaret varer til kl. 1600. Vi tar så en pause før vi samles igjen for en festmiddag kl. 1900.
Sted: Gøteborggata 27 B
Pris: 1200 kr.

Påmelding: send epost til kontor@karakteranalyse.no eller bruk skjema under.
    Mvh
    Medlemsutvalget og arrangementskomiteen.