20 års jubileum

NKI - 20 års jubileum

Velkommen til Norsk Karakteranalytisk Institutt sitt 20 års jubileum.

7 desember feirer vi Instituttets 20 års-jubileum! Sett av datoen!

Programmet er ikke helt klart enda, men planen er å lage et seminar om seksualitetens plass i dagens karakteranalyse før vi møtes til festmiddag.

Vi vet at det skal være i Oslo og håper å få til en lav pris.

Hvis du allerede nå vet at du skal være med, er det fint hvis du gir beskjed til Gaute på kontor@karakteranalyse.no


Mvh
Medlemsutvalget og arrangementskomiteen.