Fagmøte 11. april 2019

PSYKOSOMATIKK, HELSEPSYKOLOGI, PSYKOFYSIOLOGI:
I dualismens vold – pasienter som faller mellom stolene

Merete Hyllseth Lien: spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi
Christopher Lien: fysioterapeut og spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi

Sted: Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrums vei 9, 0484 Oslo
Dato: 11. april 2019
Tid: 18:00-21:00

En vanlig pasient med psykosomatisk lidelse er en person som blir henvist til fysioterapeut eller psykolog på grunn av kroppslige plager eller lidelser som setter dem ut av spill. De forsøker ulik type behandling som ikke hjelper noe særlig, og plagene og lidelsene er ofte diffuse, det vil si at de kanskje ikke kan påvises med røntgen, CT eller ved blodprøver.

Ved oppstartsintervju eller anamnese, dukker traumatiske erfaringer eller alvorlig relasjonell konfliktproblematikk som oftest opp. Da kommer fokuset på psykofysiologi, psykosomatikk og helsepsykologi til nytte.

Kan vi trekke kausale slutninger fra traumer og alvorlig konfliktproblematikk til kroppslige reaksjoner og symptomer; kanskje også såkalte somatiske lidelser som har ulike diagnoser? Hva mener du?

Vi mener at man på generelt grunnlag kan si noe om hvordan kroppen reagerer på stress og livsbelastninger, og at det er sannsynlig at de ovennevnte pasientenes symptomer og lidelser kan ha utviklet seg på grunn av det de har opplevd. Begrunnelsen ligger i området psykosomatikk, helsepsykologi og psykofysiologi. Hvorfor er det så vanskelig for mange av oss å ta i bruk denne kunnskapen? Er vi selv fanget i «dualismens vold»?

Forståelsen av en slik sammenheng kan hjelpe pasienten på forskjellig vis, både personlig, relasjonelt og helsemessig. Videre kan man som behandler bidra til at denne sårbare pasientgruppen ikke forblir i «dualismens vold» og faller mellom stolene i helsevesenet og i sosialsystemet.

I dualismens vold – pasienter som faller mellom stolene