Fagkveld: Slipp meg fri

Norsk Karakteranalytisk Institutt Gjerdrums vei 19, Oslo

Boken "Slipp meg fri" er skrevet sammen med Angelica Kjos Fra en barndom med brutalitet, seksuelle overgrep og vold, og en oppvekst og ungdomstid som en uønsket kasteball mellom barnevern, rusinstitusjoner og psykiatri, til i dag å være en sterk og modig ung kvinne som også selv er blitt mor. Hvordan er dette usannsynlige mulig? … Fortsett å lese «Fagkveld: Slipp meg fri»

Gratis

Oppstart videregående seminar Oslo

Norsk Karakteranalytisk Institutt Gjerdrums vei 19, Oslo

Oppstart videregående seminar i Oslo er fredag den 17. januar i instituttets lokaler i Nydalen, Oslo. Seminaret er kun tilgjengelig for kandidater som har fullført grunnseminaret og er tatt opp i den karakteranalytiske utdanningen. For mer informasjon kan du ta kontakt med instituttet ved å sende en epost til kontor@karakteranalyse.no eller kontakt oss på telefon 412 … Fortsett å lese «Oppstart videregående seminar Oslo»

Fagkveld: Fra muskelpanser til kropper i dialog

Norsk Karakteranalytisk Institutt Gjerdrums vei 19, Oslo

Per Harbitz  og Jon Sletvold presenterer sin bok "Fra muskelpanser til kropper i dialog" med innledninger ved Marianne Børstad og Kenneth Fosse Jørgensen. Denne historien tar utgangspunkt i Wilhelm Reichs innflytelse på psykoanalysen og psykoterapien i Norge, og beskriver hvordan en tradisjon har videreutviklet seg mye på grunn av vedvarende interesse for kroppens rolle i … Fortsett å lese «Fagkveld: Fra muskelpanser til kropper i dialog»

Gratis

Generalforsamling 2020

Norsk Karakteranalytisk Institutt Gjerdrums vei 19, Oslo

Generalforsamlingen til Norsk Karakteranalytisk Institutt vil bli avholdt torsdag den 12. mars 2019. Instituttets medlemmer har møterett. De av instituttets medlemmer som møter, har tale-, forslags- og stemmerett. Se instituttets vedtekter for mer informasjon: https://www.karakteranalyse.no/om-nki/vedtekter/ Innkallelse og dokumenter blir sendt til medlemmene innenfor de tidsfrister som er beskrevet i vedtektene.

Workshop: Talking bodies

Jon Sletvold and Doris Brothers, in collaboration with Norsk Karakteranalytisk Institutt, will arrange the workshop "Talking bodies: Practice and Supervision from a Body-Based Perspective" in Oslo on August 28-29, 2020.

kr. 2000

NKI strategiseminar 2020

Norsk Karakteranalytisk Institutt Gjerdrums vei 19, Oslo

Det årlige strategiseminar for Norsk Karakteranalytisk Institutt arrangeres den 5. september klokken med oppstart klokken 15:00. Strategiseminaret er et lukket seminar for styret, utvalg, redaktør og sekretariatet på instituttet. Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål vedrørende strategiseminaret.

Lærersamlingen 2020

Augustin Hotel C. Sundts gate 22, Bergen

Lærersamlingen 2020 vil bli avholdt den 30. og 31. oktober 2020 hos Hotel Augustin i Bergen.

3500

Medlemsmøte NKI

Medlemsutvalget inviterer til medlemsmøte den 9 desember 2020 klokken 18:00. Møtet blir avholdt online og invitasjon med møtelink blir sendt ut på epost til instituttets medlemmer. Agenda for Medlemsmøtet: - Innlegg om betydningen av instituttet - Informasjon fra styret vedrørende bla. samlokalisering og øking av medlemskontingenten - Informasjon fra Utdannings-utvalget - Informasjon fra Medlemsutvalget, bla. … Fortsett å lese «Medlemsmøte NKI»

Fagkveld: Aldrende kropper og seksualitet

Karakteranalytisk Institutt inviterer til koronaens første Fagkveld, torsdag 11. februar kl. 18.00. Aldrende kropper og seksualitet med Sidsel Schaller, karakteranalytiker og spes. i klinisk psykologi og klinisk sexologi  Schaller har skrevet flere artikler om temaet alder og seksualitet. Den siste artikkelen hennes handlet om kroppsbilde, selvbilde, og hvordan oppfatningen av det seksuelle selvet og ens identitet … Fortsett å lese «Fagkveld: Aldrende kropper og seksualitet»

Gratis