Seminarledermøte 2023

NKI Utdanningsutvalg inviterer alle som de siste årene har undervist på Grunnseminar og/eller Videregående seminar ved Norsk Karakteranalytisk Institutt, til et digitalt møte i juni. Aktuelle seminarledere blir kontaktet direkte.

Veilederseminar 2023 – del 2

Norsk Karakteranalytisk Institutt Gjerdrums vei 19,Oslo,Norge

Dette er del 2 av veileder seminaret for medlemmer som er tatt opp i veileder- og lærerprogrammet. Påmelding må gjøres i forbindelse med del en av seminaret som er tilgjengelig fra: