Toårig tverrfaglig utdanning i karakteranalytisk kommunikasjon og menneskeforståelse

Kurset er beregnet på master- og bachelorutdannede innen helse, sosial og pedagogikk.

Norsk Karakteranalytisk Institutt har i mer enn 20 år videreutdannet leger og psykologer i karakteranalytisk psykoterapi med vekt på relasjonell kompetanse.

Vi har fått flere henvendelser fra andre faggrupper og starter høsten 2024 en toårig tverrfaglig utdanning for bachelor- og masterutdannende inne helse, sosial og pedagogikk. Andre utdanninger vil også bli vurdert.

Du bør ha to års arbeidserfaring i din profesjon og være i arbeid i denne profesjonen under utdanningen

Temaene for utdanningen er:
Ikke-verbal kommunikasjon. Følelsenes fenomenologi og fysiologi. Betydningen av tidlig tilknytningsmønster. Miljøterapeutisk arbeid i en karakteranalytisk ramme. Seksualitetens betydning.

Undervisningen baserer seg på øvelser, teori og drøfting av kasus. Formålet med undervisningen er at kandidatene skal bli bedre til å forstå og kommunisere med klienter/pasienter/elever, i større grad finne ordene for det som kroppen forteller og som ikke blir sagt.

Utdanningen er lagt opp fra tirsdag kl.16 til fredag kl.14. Den starter og slutter med små veiledningsgrupper på 4 timer før og etter et todagers seminar (onsdag og torsdag) fra kl.09.00 til 16.00. Dette går tre ganger i semesteret over to år. Undervisningen foregår i NKI`s lokaler i Gjerdrumsvei 19, 0484 Oslo.

Seminargruppen blir på minimum 6 personer og maksimum 12. Veiledningsgruppene er på 3-4 personer.

Pris kr.35.000,- pr. semester til sammen 140.000 for hele utdanningen. Bindende påmelding.

For påmelding bruk påmeldingskjema under. Det inngår et intervju før endelig opptak.

Påmeldingsfrist: 1. juni 2024

Kontaktperson psykologspesialist og karakteranalytiker Bente Gahnstrøm
T: 91635390 / b-ton-ga @ online.no


  Søknadsskjema for tverrfaglig utdanning

  Dette er søknadskjema til videreutdanningen ved Norsk Karakteranalytisk Institutt for bachelor- og mastergrad utdannede innen helse, sosial og pedagogikk. Utdanningen er toårig (4 semester) med 3 samlinger per semester. Utdanningen gjennomføres i instituttets lokaler i Oslo.

  Navn (obligatorisk):

  Fødselsdato (obligatorisk):

  Adresse (obligatorisk):

  Faktura adresse (hvis ikke opplyst brukes adressen over):

  E-post (obligatorisk):

  Telefon/mobil (obligatorisk):

  Profesjon (obligatorisk):

  Arbeidssted (obligatorisk):

  Praksis (obligatorisk):

  Vedlegg CV:

  Bakgrunn for å søke utdanning (obligatorisk):


  For mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger les vår personvernerklæring.