Psykoterapibiennalen 2023

20. mars 2023 @ 09:00 15:30

Utenforskap – Psykoterapiens betydning for inklusjon og samhørighet

Begrepet «utenforskap» brukes om manglende tilknytning til samfunnet rundt den enkelte. Stikkord er ensomhet og stigma, arbeidsuførhet og funksjonshemning, mobbing og utstøting. Motsatsen er opplevelse av fellesskap og samhørighet, raushet og åpenhet for mangfold. Kommunenes Sentralforbund beskriver utenforskap som et nasjonalt problem som reduserer livskvaliteten i befolkningen og som koster samfunnet enorme summer. Betydningen av å investere i enkeltmenneskets livskvalitet og fremtid fremheves. Psykoterapi er en samlebetegnelse for behandlingsmetoder bygget på relasjon, kommunikasjon og inklusjon. På konferansen vil pasienter og terapeuter gi eksempler på terapeutiske tiltak for å fremme samhørighet og samtidig kunne omfavne annerledesheten.

Kr.300

Samarbeidsrådet for utdanningsinstitutter i psykoterapi

Vis Arrangør nettside

Litteraturhuset i Oslo

Wergelandsveien 29
Oslo, 0167 Norge
+ Google-kart
Vis Sted nettside