Karakteranalyse: Kroppsbevissthet i et relasjonelt perspektiv (Bergen)

14. oktober 2021 @ 19:00 21:00

Portrett bilde av Turid Nylund (til venstre) og Kari Galaaen (til høyre).

Turid Nylund, Kari Galaaen og Ketil Langeland

«The talking cure» -OG «The listening cure». Den verbale dialogen oppfattes med øret. Men under den verbale dialogen ligger en kommunikasjon med emosjonelt ubevisste, implisitte og nonverbale budskap. Disse oppfattes med øret OG med hele resten av kroppen. Intuitiv innsikt er en kroppslig kommunikasjon. Den kan læres!

NKI presenterer det nystartede utdanningsprogrammet i Bergen for leger og psykologer. Spesialistutdanning i dynamisk psykoterapi vil skape trygghet i møte med krevende terapiprosesser. NKI gir en praksisnær utdanning i psykodynamisk, relasjonell psykoanalyse, som studerer og henter inspirasjon fra teori og forskning innen utviklingspsykologi, nevropsykologi, taume-/dissosiasjonsteori, kroppsorientert teori og fenomenologi. Praktisk læring skjer gjennom pasientarbeid og øvelser, konkrete illustrasjoner og drøfting av kasuistikker. Gjennom dette øker din relasjonskompetanse og derved din trygghet som terapeut.

Den karakteranalytiske utdanning er grunnlaget for spesialitet i psykoterapi (Norsk Psykologforening).

‍Inngangsbillett kr. 140/80,- (stud.)

For reservasjon besøk https://www.litthusbergen.no/arrangement/karakteranalyse-en-kroppsbasert-tilnaerming-i-psykodynamisk-psykoterapi

Inngangsbillett kr. 140/80,- (stud.)

Norsk Karakteranalytisk Institutt

41256600

View Arrangør Website

Litteraturhuset i Bergen

Østre Skostredet 5
Bergen, Vestland 5017 Norge
+ Google-kart
View Sted Website