Utlysning av undervisningsoppdarag 2023

Til lærere, veiledere og læreanalytikere ved Norsk Karakteranalytisk Instituttet

Utdanningsutvalget ved NKI trenger å oppdatere oversikten over hvem som kan tenke seg å undervise på Grunnseminar og/eller Videregående seminar.

Utdanningsutvalget er opptatt av at all den praktiske kompetanse og kunnskap som erfarne lærere besitter, skal bli videreført til yngre krefter blant karakteranalytikere. Vi tenker at en god modell for slik kompetanseoverføring kan være et to-lærersystem, hvor en godkjent lærer og en i lærerprogrammet jobber sammen om å utforme undervisningen. Merk at to-lærersystemet gjennomføres forutsatt at det er midler tilgjengelig.

Derfor ønsker vi svar fra alle på spørsmålene: 

Utdanningsutvalget ønsker altså fortrinnsvis en 2-lærermodell, bl.a. for å videreføre kompetanse til mindre erfarne lærere. Foretrekker du allikevel å undervise alene, så kan det være åpning for det. Det er også åpning for å nevne hvem du eventuelt foretrekker å undervise sammen med.

Det vil være fint om du kan fortelle oss om dine interesser/kvalifikasjoner innen psykoterapi i tillegg til utdanningen på NKI. Du velger selv om du vil svare langt eller kort.

Vi vil være glade for svar fra dere alle, også de som ikke ønsker å undervise på det nåværende tidspunkt. Vi kan ikke love at vi kan bruke alle akkurat nå, men det vil hjelpe utvalget mye å ha oversikt over hvem som er interessert.

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen
Gunvor Haartveit
Leder Utdanningsutvalget
Norsk Karakteranalytisk Institutt