Veilederseminar 2021 – del 2

Norsk Karakteranalytisk Institutt Gjerdrums vei 19, Oslo

Dette er del 2 av veileder seminaret for medlemmer som er tatt opp i veileder- og lærerprogrammet. Påmelding må gjøres i forbindelse med del en av seminaret som er tilgjengelig fra: Seminaret er en del av programmet for lærer- og veilederutdanningen. Godkjente lærere og veiledere er også velkommen til å delta.

Lærersamlingen 2021

Hotell Refsnes Gods Godset 5, Moss

Lærersamlingen 2021 vil bli avholdt den 29. og 30. oktober 2021. Utdanningsutvalget har vedtatt å legge årets lærersamling til Hotell Refsnes Gods i Moss. Program og mer informasjon for årets læresamling blir publisert her og sendt ut til instituttets medlemmer så snart det er ferdigstilt.