Lærersamlingen 2022

Hotel Norge Dronningens gate 5,Kristiansand

Velkommen til lærerseminar 2022! Lærersamlingen 2022 vil bli avholdt den 28. og 29. oktober 2022. Utdanningsutvalget har vedtatt å legge årets lærersamling til Hotel Norge i Kristiansand. Mer infromasjon vil bli publisert her så snart det er tilgjengelig.

Kr.4000