Boklansering

3. september 2022 @ 15:00 18:00

Norsk Karakteranalytisk Institutt utgir ny bok:

Stillheten mellom orda

Stillheten mellom orda byr på tekster med stort faglig spenn. Med ulike innfallsvinkler bidrar forfatterne med fagartikler, korte essays og dikt. Summen av disse tekstene formidler mye av variasjonen og egenarten ved det faglige miljøet som har utviklet seg i og ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Jon Sletvold (red.)

Boklansering
Lørdag 3. september 2022, kl 15.00
Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo

Det blir lett servering. Deltakeravgiften på 100 kr. Kan vippses til 59773, betales via PayPal, eller overføres til kontonr. 7874.05.02041

Bidragsytere:

Jon Sletvold:
Å holde spørsmålene åpne: Hva er karakteranalyse, psykoanalyse, psykoterapi?

Anne Hulda Skuterud:
Å vera saman og dele
Tankar ved avslutning av praksis

Michele Scrinzi
Skisser fra min psykoanalytiske reise

Kenneth Fosse Jørgensen:
Karakteren – Selvets relasjonelt tilgjengelige og erfaringsnære utside

Øystein Verås:
Å falle til ro
Det enklaste og det vanskelegaste, å vere i kontakt gjennom å falle til ro.

Lina Søreide Slåtto:
Dikt

Petter Lohne, Per Harbitz, Kjersti Gulliksen:
«Kroppen flytta liksom inn i rommet»
Nic Waals somatiske psykodiagnostiske metode (WSP-metoden) anvendt ved to psykoterapiforløp ved en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Mette Albertsen:
«Ord uten kropp kommer aldri til himmelen»
Våre kroppslige sinn i terapi

Stig A. Hjelland:
«Mindful Authentic Movement»
Å fasilitere kroppens frie assosiasjon i terapi.

Bente Gahnstrøm:
Dikt

Gjertrud Kalgraff:
Merksamt nærvær i karakteranalytisk terapi
Ein klinisk illustrasjon

Marit Bang Jensen:
Et karakteranalytisk perspektiv på undervisning av politistudenter
I denne teksten illustreres hvordan utdanning av politistudenter kan kaste lys over psykoterapeutisk arbeid

Tori Flaatten Halvorsen:
Fra den ene forstyrrelsen til den andre – og hva de gjør med meg

Anita Skrautvol:
Karakter og seksualitet belyst gjennom terapi med en sterkt religiøs mann som tenner seksuelt på strømpebukser

Marianne Skram:
Dikt

Regina Sedekerskyte:
Fanget i ensomhet
Et karakteranalytisk perspektiv på ensomhet i psykoterapi

Vincent Stephen:
Et skrik fra det indre: Suicidalitet og autentisitet


Forhåndsbestill boken her:

    Jeg ønsker å: