Grunnseminar i Bergen starter februar 2019

Norsk Karakteranalytisk Institutt tilbyr videreutdanning for psykologer og leger med interesse for å inkludere kroppen og den nonverbale dialogen i det psykoterapeutiske arbeidet. Utdanningen er historisk forankret i den norske psykoanalytiske tradisjonen etter Wilhelm Reich og tilbyr en grundig teoretisk og praktisk opplæring i moderne karakteranalytisk og kroppsorientert psykoterapi. Gjennom utdanningen blir kandidater også inkludert i et vitalt fagmiljø. Dagens karakteranalyse er særlig orientert mot å utvikle terapeutens evne til å utvikle og opprettholde en terapeutisk relasjon med rom for å integrere ikke-verbalisert emosjonell erfaring i bevisst opplevelse.

I grunnseminaret kombineres en innføring i det teoretiske grunnlaget for karakteranalysen og praktiske øvelser for å utvikle kandidatenes ferdigheter, forståelse, terapeutiske holdning og trygghet. Hva er karakteranalyse og hva er karakter? Hvorfor inkludere kroppen i psykoterapi og hvordan kan en åpen, utforskende og anerkjennende tilnærming til karakterforsvaret bidra til endring? Dette vil være gjennomgående tema på grunnseminaret.

Ønsker du mer informasjon? Se her

Søknadsskjema kan lastes ned her eller bruk skjemaet under

------------------------------


Jeg godtar at Norsk Karakteranalytisk Institutt bruker min kontakt informasjon til å sende meg søknadskjemaet for den karakteranalytiske utdanningen (obligatorisk).