NKI

Om NKI
Hva er Karakteranalyse
Utdanningen
Retningslinjer
Tilskuddsordningen
Litteraturliste for utdanningen
Annen relevant litteratur
Seminarer
Linker
Karakteranalytikere
Psykologer i Gjerdrumsvei 19
Parkering i Gjerdrumsvei

[Du står her: NKI meny/Tilskuddsordningen ]

Ny tilskuddsordning fra 2015

Vi har fått informasjon fra Tilskuddsordningen om at alle våre kandidater som har påbegynt den videregående utdanningen, vil få informasjon via e-post. Tilskuddsordningen gjelder ikke for de som er i grunnutdanningen. Viktig at alle som starter opp i den videregående utdanningen gir beskjed til administrasjonen så raskt som mulig.

Om dere har spørsmål direkte knyttet til tilskuddsordningen må dere ta direkte kontakt med:

 

Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse

Postadresse:

Postboks 5365 Majorstuen

0304 Oslo

Kontoradresse:

Fridtjof Nansens vei 17

0369 Oslo

Tlf. 97 58 59 20

sekr@tilskuddsordningen.no

Org.nr. 975 448 355


 

 
Søk
 
Webdesign