NKI

Om NKI
Hva er Karakteranalyse
Utdanningen
Retningslinjer
Tilskuddsordningen
Litteraturliste for utdanningen
Annen relevant litteratur
Seminarer
Linker
Karakteranalytikere
Psykologer i Gjerdrumsvei 19
Parkering i Gjerdrumsvei

[Du står her: Fagartikler ]

Publikasjoner skrevet av Instituttets medlemmer og kandidater

Andersen, Clas Fredric (2009) Vegetativ identifisering: Et interpersonlig nevrobiologisk fenomen. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
Austad, Atle (2009) ”Du er en jævla pedo du” Karakteranalytisk veiledning av miljøterapauter som jobber med ungdom. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.  
Austad, Atle (2012) Sammenheng mellom karakter og orgasmefunksjon. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Berg, Anne Kulseng (2009) Manipulering – et relasjonelt fenomen i psykoterapi. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Børstad, M. (1991) Intersubjektivitet i lys av dialektisk relasjonsteori. Erkjennelse og Anerkjennelse - perspektiv på relasjoner (Bae og Waastad red.). Oslo, Universitetsforlaget 
 
Børstad, Marianne (2012) Om tango, terapi og vitalitet i det intersubjektive. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Galaaen, Kari (2009) – Er du der for meg? Imitasjon som metode i par-terapi. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Galaaen, Kari (2012) Tidlig tilknytning og samspill i parforhold. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Gravensten, Hilde (2009) Når terapeuten misliker pasienten. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Grønseth, R. (1991). Eksistensiell karakteranalytisk vegetoterapi. I A. Faleide, R. Grønseth,  & E. Grønseth (Red.), Karakteranalytisk vegetoterapi. I kjølvannet av Wilhelm Reich (ss. 195-230). Oslo: Spartacus forlag.
 
Harbitz, Per (2009) Forslag til kategorier for sortering av kroppslige intervensjoner. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Hjelland, Stig A. (2012) Mindfulness gjennom inngående kroppssansning. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Jensen, Marit B. (2009) Gyldne øyeblikk og overraskende hendelser. En terapeutisk reise med en schizofren jente som hadde ”gjemt” ordene. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Johnsen, Rose Marie (2012) Karakter og nedsatt seksuell lyst hos menn. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Jørgensen, Jon (2009) Det talte og det uuttalte i psykoterapi. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Jørgensen, Kenneth Fosse (2012) Øyeblikket – en kilde til intersubjektivitet og utvikling. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Lien, Christopher (2012) ”Det er som om relasjonene er blitt vanvittige” IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Lien, Merete Hyllseth (2012) Uten ord og følelser. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Nylund, Turid og Sletvold, Jon (2009) Å får kjennskap til den andre ved bruk av imitasjon. Aspekter ved opplæring i kroppsorientert psykoterapi. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Skuterud, Anne Hulda (2009) Skammens mur. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Skuterud, Anne Hulda (2012) Psykoterapi som interpersonleg kreativ prosess – illustrert ved dissosierte sjølvtilstandar. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Sletvold, Jon (2009) I begynnelsen var kroppen …, Emosjonelle kroppstilstander: teoretisk grunnlag og terapeutisk implikasjoner. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Sletvold, Jon (2009) Karakteranalyse, kroppsregresjon og ny start. En drøftning av rammer og retningslinjer for terapeutisk regresjon. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Sletvold, Jon (2012) Harald Schjelderup og den norsk krakteranalytiskse tradisjon. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Sletvold, Jon (2012) Freud, Reich og den kroppsbaserte analysens utvikling. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Sletvold, Jon (2012) Karakteranalytisk utdanning: Teoretiske og praktiske retningslinjer. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
Sletvold, Jon (2013) ”Sier du det – et karakteranalytisk perspektiv på emosjoner i psykoterapi” Tidskrift for Norsk Psykologforening 2013.50.791.797
 
Sorteberg, Vigdis (2009) Stillhet. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Den terapeutiske dansen. Oslo, Kolofon forlag.
 
Strand, N. H. (1991). På vei mot en "global teori". Konsekvent karakteranalyse, vegetoterapi og akupunktur. I A. Faleide, R. Grønseth, & E. Grønseth, E. (Red.), Karakteranalytisk vegetoterapi. I kjølvannet av Wilhelm Reich (ss. 159-182). Oslo: Spartacus Forlag. 
 
Øvrevik, Veronica (2012) ”Se meg, hør meg, kom inntil meg og rør meg” En belysning av hvordan en terapiprosess åpnes ved hjelp av kroppslig tilnærming med fysisk berøring.
 
Wroldsen, Susanne (2012) ”Villkatten som lot seg berøre” Terapi med et barn med omfattende avvisningsproblematikk. IJ.Sletvold & M.Børstad (Red) Karakteranalytiske dialoger. Oslo, Kolofon forlag.
 
 

 

 
Søk
 
Webdesign
Forum

Karakteraytisk forum